המכללה האקדמית הרצוג - החוג לחינוך
       

Font Size

Cpanel

החוג לחינוך

icon Education

החוג לחינוך  

 

מטרת החוג לחינוך והוראה היא לתרום תרומה משמעותית להבנת ההיבטים הפילוסופיים, הפסיכולוגים והערכיים של מקצוע ההוראה בכלל ושל מקצועות היהדות בפרט, ולהעניק ל'פרחי ההוראה' את ההכשרה המקצועית והמעשית הנדרשת לעבודתו.

תכנית הלימודים בנויה על פי סולם היררכי אשר בבסיסו עומדים המבואות התיאורטיים של מדעי העזר הקשורים לחינוך, ובהמשכו התמחות בתהליכים קוגניטיביים ובדידקטיקה של המקצועות השונים. נדבך נוסף כולל התמחות באמצעים המבססים את הידע ואת המיומנות של פרח ההוראה. בשלב ההתמחות נלמדים קורסי הדידקטיקה והמתודולוגיה הקשורים במקצועות הנלמדים במכללה. את הלימודים העיוניים מלווה התנסות מעשית בביה"ס. תלמידי המכללה מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית בחוג, התורמת להעמקת החשיבה הביקורתית ומפתחת את הדיאלוג עם עולם המחקר החינוכי.

 

 

 

ראש החוג: ד"ר צבי כרמלי zcarmeli@gmail.com

 

 

 

לפרטים ולהרשמה:

merkaz