המכללה האקדמית הרצוג - אזרחות
       

Font Size

Cpanel

החוג לאזרחות

icon Citizenship

החוג לאזרחות  

ראש החוג: ד"ר דוד מ. פויכטוונגר dudif@herzog.ac.il

 

בעקבות האתגרים החדשים הניצבים בפני החברה הישראלית, גדלה בשנים האחרונות חשיבותו של מקצוע האזרחות, והיא , באה לידי ביטוי גם במדיניותו החדשה של משרד החינוך. מדיניות זו ניכרת הן בהרחבת היקף הלימודים במסגרת החטיבה העליונה ובחינת הבגרות (2 יח"ל), והן בשינוי אופיו של המקצוע מ'לימודי אזרחות' ל'חינוך לאזרחות'.

בתכנית הלימודים בחוג לאזרחות אנו מבקשים לקדם ארבעה יעדים:

1. שילוב מהותי של מחויבות תורנית ומחויבות אזרחית.

2. העמקת ההיכרות עם תהליכים עולמיים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על החברה הישראלית.

3. העמקת הידע במחשבה מדינית ככלי לעיצוב השפה ולהעשרת השיח הבית מדרשי.

4. הפיכת השפה הבית מדרשית לכלי לעיצוב המרחב הציבורי-אזרחי.

תכנית הלימודים מורכבת מקורסי ליבה, העוסקים בהכרה שיטתית של תחום מדעי המדינה, תוך התייחסות לתכנית הלימודים העדכנית באזרחות, ומקורסי בחירה, המאפשרים לכל תלמיד הרחבה במספר תחומים. הקורסים נועדו לתת מענה לדילמות ערכיות, אקטואליות וציבוריות העומדות על סדר היום הציבורי, כגון: יחסי הגומלין בין דמוקרטיה, שיח אזרחי והלכה, הציות לחוק ולסמכות, החילון והשסעים חברתיים.

 

תיאור החוג

תכנית הלימודים

 

הכשרה פדגוגית

רשימת השיעורים

 

 

 

לפרטים ולהרשמה:

merkaz