המכללה האקדמית הרצוג - לימודי א"י
       

Font Size

Cpanel

לימודי א"י

החוג ללימודי ארץ ישראל

icon Israel Studies

החוג ללימודי
ארץ ישראל
 

 

החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג ממזג את הדיסיפלינות השונות הרווחות בחקירתה של ארץ ישראל. על ידי כך, מקנה החוג בידי תלמידיו כלי מחקר על מנת להסביר את האירועים שהתרחשו בארץ ישראל לאורך הדורות בעזרת כל רובדי הנוף המתקיימים בה, ובליווי מדעי עזר נוספים מתחום הפילולוגיה, הביולוגיה, החקלאות, הטופוגרפיה ועוד.

החוג מושתת על שלושה יסודות:

  1. הידע: הכרת תשתית הטבע והנוף של א"י, הכרת הרצף ההיסטורי והארכיאולוגי שלה לאורך הדורות והעמקה בסוגיות נבחרות על פי מסלול התמחות בתוך החוג.
  2. מיומנות הוראת התחום, הנושא אופי סביבתי מובהק, במהותו.
  3. מיומנות שדה וסיור.

החוג ללימודי ארץ ישראל שואף לעצב את דמותו של המורה ללימודי ארץ ישראל במערכת החינוך. על כן, עוצבה תכנית הלימודים בחוג כשהיא שוזרת את שלושת היסודות שנימנו לעיל, באופן מובנה ומתקדם לאורך מסלול לימודי התואר. לצד הלימודים, מתקיימים סיורים לימודיים בהיקף נרחב, המאפשרים היכרות עם חבליה ואתריה של ארץ ישראל מפי המומחים בתחומם. מגוון קורסים "רגיונלים" (איזוריים) מאפשרים פריסה טובה של היכרויות עם איזורי הארץ השונים בדגש על מודל המכלול הנופי.

 

 

 

תיאור החוג

תכנית הלימודים

סיורים לימודיים

הכשרה פדגוגית 

רשימת השיעורים

 


תעודת מדריכי טיולים בתוך לימודי תואר ראשון
(לתלמידי החוג)

 

הכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך
(לקהל הרחב)


הכשרת מורים לשל"ח

היתרי הדרכה באיזורים נוספים (קמפוסים) 

 

ראש החוג: ד"ר דורון שר-אבי  doronsar@herzog.ac.il

 

 

לפרטים ולהרשמה:

merkaz