המכללה האקדמית הרצוג - תושבע"פ
       

Font Size

Cpanel

תושבע"פ

החוג לתורה שבעל פה

icon by rote tora

החוג לתורה שבעל פה  

 שיעורי החוג לתורה שבעל פה יתמקדו בשלושה תחומים:

א. העמקה בתחומי לימוד: מטרת שיעורים אלו היא התמחות במקצועות ובכלים אשר יקנו ללומד ידע ומיומנויות  בלימוד התורה שבעל פה. שיעורים אלה יעסקו בתחומים: מדרש הלכה ומדרש אגדה, משנה ותוספתא, תלמוד ירושלמי, מחשבת חז"ל, פרשנות התלמוד לדורותיה, דרכי הפסיקה ועוד.

ב. הלכה ואקטואליה: שיעורים אלה יעסקו בשאלות מעשיות של הלכה בעידן המודרני: הלכה ורפואה, הלכה וטכנולוגיה, ענייני כשרות המזון ועוד.

ג. לימודי עזר: שיעורים אלה מבהירים את הרקע ההיסטורי, הגיאוגרפי והחברתי של חיבורי התורה שבעל פה.

 


נשים:

תיאור החוג

תכנית הלימודים

גברים:

תיאור החוג

תכנית הלימודים

 

רשימת השיעורים

 

 

ראש החוג: ד"ר עוזיאל פוקס  uzif@herzog.ac.il

 

 

 

לפרטים ולהרשמה:

merkaz