המכללה האקדמית הרצוג - תספ"ה
       

Font Size

Cpanel

תכנית תספ"ה - לווי והעצמה לסטודנטים בני הקהילה האתיופית

 

תכנית תספ"ה - לווי והעצמה לסטודנטים בני הקהילה האתיופית

לשנה"ל תשע"ז

קמפוס אלון שבות -קמפוס מגדל עוז

ראש התכנית: הרב מברהטו סולומון solomonm@herzog.ac.il

מטרת התכנית

המכללה רואה בהשכלה הגבוהה בכלל ובהכשרת מורים בפרט שער להשתלבות בחברה הישראלית. בשל כך, הקימה המכללה תכנית ייחודית  להכשרת סטודנטים יוצאי אתיופיה להוראה. מטרת התכנית היא להעצים ולבנות דור של מורים חדורי תחושת שליחות ובעלי יכולות הוראה ומנהיגות, וכן לשלב את הסטודנטים יוצאי הקהילה האתיופית עם כלל הסטודנטים בתהליך הלמידה מתוך גאווה במורשתם. יושם דגש על ליווי הסטודנטים יוצאי הקהילה לאורך כל שנות לימודיהם במכללה, על פי דרישות המכללה ועל פי צרכי כל סטודנט עד לכניסתו לעבודה מסודרת.

פירוט התכנית

התכנית כוללת מישורים שונים של למידה ופעילות בדרך להשגת מטרותיה.

          א.         קורסים ייחודיים בהיקף של 4 ש"ש (קורסים אלה יחושבו כחלק מחובות הסטודנטים בלימודי יסוד, בחינוך ובתושבע"פ)

          ב.          קורסים מהתכנית הכללית של המכללה שמתאימים לתלמידי התכנית.

          ג.          תגבור לימודי פרטני שילווה את משתתפי התכנית לאורך שנות לימודיהם.

הקורסים הייחודיים

         א.           פורצי דרך במנהיגות בהקהילה האתיופית: קורס שבא להעצים את הסטודנטים ממקום הכוח שלהם, ולהציג בפניהם אנשים פורצי דרך במנהיגות הקהילה בתחומים שונים. הקורס יורכב מהרצאות אורחים פורצי הדרך, שיספרו על החזון והדרך להגשמתו.

         ב.            זהות יהודי אתיופיה: מסורת ומנהגים אל מול המודרנה: במסגרת הקורס נלמד על המסורת ועל התרבות והמנהגים הייחודים של יהודי אתיופיה, ננתח את האתגרים שעומדים בפני עולי אתיופיה מול המקובל בארץ, ונציע דרכי התמודדות עם האתגרים הנצבים בנושאים אלו , מתוך חוזקה וצדקת דרכה של הקהילה.

          ג.            כישורי חיים: מטרת הקורס היא לפתח כישורי חיים נדרשים בחברה הישראלית, תוך היכרות עם התרבות הישראלית וייחודה, כגון מנהל ובירוקרטיה ישראלית, קליטת עליה בביה"ס, פיתוח מיומנויות רגשיות וכד'.

קורסים מהתכנית הכללית

         א.           כלים להתמודדות עם למידה אקדמית: מיועד לתת כלי לימוד והתארגנות מעשית ללומדים באקדמיה. הקורס מועבר בצורה סדנאית, בה כל סטודנט מבין את דרכי הלמידה הייחודיות שלו ולומד כיצד להביא אותם לידי ביטוי בדרך הטובה ביותר עבורו.

         ב.           לשון יסוד: פיתוח מיומנויות שפה, קריאה וכתיבה בעברית.


תגבור לימודי פרטני

התגבור שיינתן באופן פרטני בתחום הרגשי, הלימודי והעבודה המעשית, ע"י אנשי צוות מהמכללה, על פי צרכי הסטודנט, יכלול בין השאר:

              א.       סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות: ע"י מומחית בתחום ההוראה המתקנת ולקויי למידה.

              ב.       סיוע בעבודה מעשית: ע"י מדרכי פדגוגיה מומחים בתחום.

              ג.        תגבור לימודי על פי חוגי הסטודנט: ע"י סטודנטים מצטיינים בשנים ג'-ד', בהתאם לחוגי הסטודנט וצרכיו.

              ד.       פגישות אישיות לתמיכה לסיוע רגשי: ע"י יועצים חינוכיים, מומחים בתחום טיפול בפרט.

מפגשים וימי עיון

יתקיימו פגישות תקופתיות ואישיות עם ראשי התכנית – הרב מברהטו סלומון ואביבה אלמו – על מנת לעמוד על התאמת התכנית לצרכי הלומדים ועל התקדמותם בה.

יתקיימו מספר ימי עיון לאורך השנה, חלקם לתלמידי התכנית וחלקם לכלל הסטודנטים במכללה. בתאריך כ"ח באייר חל יום הזיכרון הממלכתי לזכר הנספים בעלייה מאתיופיה לישראל דרך סודן. לקראת תאריך זה נקיים יום עיון לכלל הסטודנטים במכללה.

זכויות וחובות למשתתפי התכנית

          א.         המצטרפים לתכנית מחויבים להשתתפות פעילה בקורסים שלה, במפגשים ובימי עיון ייחודים לתכנית, לאורך תקופת לימודיהם.

          ב.         עמידה בזמנים בהגשת כל מטלות הקורסים בסיום הסמסטר לפי לו"ז הקורס.

          ג.          יינתנו מלגות לעומדים בתנאי התכנית.