המכללה האקדמית הרצוג - תל"ם
       

Font Size

Cpanel

תל"ם - תכנית להכשרת מחכנות

 תל"ם - תכנית להכשרת מחנכות

קמפוס נשים – לשנה"ל תשע"ו

מרכזת: רבקי ישראלי    rivki_isra@walla.com

תכנית להכשרת מחנכות שתדענה ליצור קשר אישי ומצמיח עם תלמידיהן, לגבש ולנהל את כיתתן הן מבחינה חברתית והן מבחינה פדגוגית, לארגן אירועים כיתתיים מעבר לשגרת הלימודים הרגילה (סמינריונים, טיולים, ערבי חברה ועוד), לנהל שיח בונה עם שאר אנשי הצוות ועם הורי התלמידים.

תלמידות המצטרפות לתכנית חייבות להיות בעלות רצון אמיתי וכנה לתרום ולקדם את המערכת החינוכית ואת התלמיד הפרטי מכל הבחינות: האישי, התורני, הערכי, הלימודי והחברתי.

ההכשרה תתקיים בתוך בית הספר תוך לימוד והתנסות בשטח וליווי צמוד של מחנכות בכיתות השונות.

תכנית הלימודים

הנושאים המרכזיים בהם תעסוק התכנית הם:

§      ניהול כיתה: תפקיד המחנכת, גבולות, עקרונות בסיסיים בהפקת אירועים.

§      השיחה האישית, תקשורת בינאישית: תוכן, גבולות ואחריות.

§      חינוך לערכים - כיצד?

§      אתגרי החינוך במאה ה-21.

השתתפות בתכנית ממלאת חלק מדרישות ההכשרה של המכללה, והקורסים שבה נחשבים כקורסים בחוג לחינוך והוראה.

התכנית מתקיימת   באולפנת "נווה חנה" שבגוש עציון.

הסטודנטיות מתלוות למחנכות הכיתות, צופות ומתנסות במגוון פעילויות בשטח: שיעורי העשרה וחינוך, ישיבות פדגוגוית, אסיפות הורים, שיחות אישיות, הכנת טקסים, ימי עיון וסמינריונים ועוד.

בצוות ההוראה: הרב רונן בן דוד- ראש אולפנת נווה חנה, רבקי ישראלי- מרכזת התכנית

מועדי התכנית

התכנית מתקיימת במסגרת שנת הלימודים השנייה והשלישית. המפגשים מתקיימים ברובם בימי רביעי בבקר  בין השעות 8:00 – 12:00 ב"אולפנת נווה חנה".

תנאי קבלה

לתכנית תתקבלנה בנות שסיימו בהצלחה שנת לימודים ראשונה במכללה ולאחר ראיון עם מרכזת התכנית: רבקי ישראלי.

לפרטים נוספים: רבקי ישראלי 0523992809 rivki_isra@walla.com