המכללה האקדמית הרצוג - תנאי הקבלה
       

Font Size

Cpanel

תנאי הקבלה

תנאי קבלה

 

  תואר ראשון בהוראה B.Ed 
לשנה"ל תשע"ז

 

1. זכאות לתעודת בגרות:

 • כל תלמיד נדרש לאישור זכאות לתעודת בגרות.
 • מועמדים בני שלושים ומעלה חסרי זכאות לבגרות,יוכלו להתקבל ללימודים, 
  אך חייבים במכינה ללימודים אקדמיים בהיקף של 6 ש"ש ובמבחן פסיכומטרי.
 • מסיימי מכינות קדם אקדמיות המוכרות ע"י האגף לחינוך מבוגרים פטורים מזכאות לתעודת בגרות.

2. מבחן פסיכומטרי :

 • הנרשמים לחוגי מדעי הרוח בעלי זכאות לתעודת בגרות אשר למדו 5-4 יחידות לימוד באנגלית ו-5 יחידות לימוד במקצוע מוגבר, אשר ממוצע ציוני הבגרות שלהם הוא 90 לפחות,יכולים להתקבל ללימודים ללא מבחן פסיכומטרי.
 • הנרשמים לחוגים מתמטיקה,הוראת המחשבים ומתמטיקה אשר למדו 5-4 יחידות לימוד באנגלית
   
  5-4 יחידות לימוד במתמטיקה ו-5 יחידות לימוד במקצוע מדעי מוגבר, אשר ממוצע ציוני הבגרות שלהם הוא 90 לפחות 
  יכולים להתקבל למכללה ללא מבחן פסיכומטרי.
 • הנרשמים לחוג מדעי הטבע אשר למדו 5-4 יחידות לימוד באנגלית, 3 יחידות לימוד במתמטיקה
  ו-5 יחידות לימוד במקצוע מדעי מוגבר, אשר ממוצע ציוני הבגרות שלהם הוא 90 לפחות,
  יכולים להתקבל למכללה ללא מבחן פסיכומטרי.
 • כל התלמידים אשר לא עומדים בדרישות של יחידות הלימוד הנדרשות בבגרות או שעומדים בהם אך ממוצע ציוני הבגרות שלהם נמוך מ-90 חייבים במבחן פסיכומטרי וקבלתם ללימודים תהיה על סמך ממוצע של ציון הבחינה הפסיכומטרית והציון השוקלל של תעודת הבגרות, כאשר הציון הנדרש לקבלה הוא 525 לפחות.
 • תלמידים אשר התקבלו למכללה ללא מבחן פסיכומטרי חייבים להיבחן במבחן אמי"ר לקביעת רמתם באנגלית.
 • לתכנית רג"ב (תכנית למצויינות בהוראה של משרד החינוך) ניתן להתקבל רק על סמך תעודת בגרות
  ומבחן פסיכומטרי וראיון אישי מול מרכז התכנית.

3. ראיון אישי

*     לחוגים אנגלית, מדעי הטבע, מתמטיקה ומתמטיקה והוראת מדעי המחשב יש תנאי קבלה נוספים.
לפרטים ראו במסגרת תיאור החוג באתר המכללה.

 

 

הכרה בלימודים קודמים 
סדרי הרשמה

 

לפרטים ולהרשמה:

merkaz