המכללה האקדמית הרצוג - מתמטיקה
       

Font Size

Cpanel

תואר שני במתמטיקה

הוראת מתמטיקה


התוכנית מיועדת למורים בפועל, המלמדים מתמטיקה או מקצועות מדעי הטבע, בחטיבות העליונות
וחטיבות הביניים ונבנתה כדי לקדם את מורי המתמטיקה בהוראת המקצוע ולהצמיח סגל אקדמי בכיר, מיומן ומקצועי בתוכן הדעת ובתהליכי הוראה.
מטרת התוכנית ללמד את הסטודנט לפתח כלים ושיטות להוראת מתמטיקה ותספק העמקת הידע המתמטי שהוא תנאי הכרחי להוראה טובה. התכנית שמה דגש על התמקצעות ההוראה בתחום המתמטיקה ומקדמת את המורה בכישורי הוראת המתמטיקה.
בנוסף התוכנית תספק ללומדים יידע תיאורטי-מחקרי עדכני בתחומי ההוראה והלמידה בכלל, ובתחום הוראת המתמטיקה עם דגש על פיתוח חשיבה מתמטית מעמיקה.
 
תכנית הלימודים כוללת
• קורסים מתקדמים במתמטיקה, כמו: גיאומטריה לא אוקלידית (גיאומטריה היפרבולית),תורת המספרים האנליטית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות ונושאים מתקדמים באנליזה. (קורסים אלה לא נלמדים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון)
• קורסים מתקדמים בהוראת המתמטיקה ובלימודי חינוך,כמו: חשיבה מתמטית ואסטרטגיות לפתרון בעיות מתקדמות, גישות מתקדמות בהוראת המתמטיקה, יישומים משולבי מחשב בהוראת המתמטיקה, התמדדות עם בעיות של תלמידים לקוי למידה.
• קורסים בלימודי תשתית, כמו: שיטות מחקר איכותני ושיטות מחקר כמותי.
בקורסים הנלמדים יידרש הסטודנט בקריאת מאמרים מדעיים ובהבנתם ושיטות מחקר.
 
יעדי התכנית
• העמקת ההשכלה המתמטית של המורים.
• הרחבת הידע המחקרי בהוראת המתמטיקה.
• לימוד שיטות להוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה.
• הרחבת ההשכלה החינוכית והפדגוגית והידע בתחומי הערכה ומתודולוגיה. 
 
* פתיחת התכנית מאושרת ע"י המל"ג.
 
 
 
ראש התכנית - ד"ר עזרא לוי  ezralevy80@013.net
מרכזת התכנית - ד"ר אגוזה וסרמן egozaw@gmail.com