המכללה האקדמית הרצוג - מנהל וארגון מערכות חינוך
       

Font Size

Cpanel

מנהל וארגון מערכות חינוך

ניהול וארגון מערכות חינוך


ניהול וארגון מערכות חינוך

התכנית לניהול וארגון מערכות חינוך שמה לה למטרה עיקרית לאתר ולהכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית-ספרית במערכת החינוך בישראל. לפיכך, התכנית תספק לפרחי הניהול ידע תיאורטי-מחקרי עדכני בתחומי ניהול בכלל ובתחומי מינהל החינוך בפרט וכן תפתח בהם יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים, הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה. כלי מרכזי להשגת יעד זה הוא רכישת התנהגות רפלקטיבית, המבוססת על הבנת הצורך בלמידה מתמדת ומתמשכת.

תכנית הלימודים כוללת נושאים תיאורטיים והקניית מיומנויות בנושאים הבאים: תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תוכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית-הספר, ניהול בית-ספר בחברה רב-תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים, הערכת מורים, הנחייתם והנעתם, מימון, תקצוב וניהול פיננסי של בית-ספר, יחסי בית-ספר רשות מקומית, היבטים משפטיים בעבודת מנהל בית-הספר, הארגון הלומד משמעותו ויישומו בבית-הספר ומערכות מידע ממוחשבות.

בוגרי התוכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית-הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.

  

 ראש התכנית:   ד"ר משה וסרשטין wasser1@012.net.il

 

 לפרטים ולהרשמה:

merkaz