המכללה האקדמית הרצוג - הגות החינוך יהודי
       

Font Size

Cpanel

הגות החינוך היהודי


הגות החינוך היהודי

 

החוג להגות החינוך היהודי הוא ניסיון ייחודי לתת מענה לשאלות ולתהיות חינוכיות וערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך, וליצור מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידיאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בשנים האחרונות. מחקרים רבים חשפו את התלבטויותיהם של מחנכים רבים אודות הצלחת מלאכתם ואת הרצון להעמיק במטרות החינוך הדתי ובדרכיו הייחודיות.

בעידן הפוסט-מודרני יש צורך להגדיר מחדש מהו מקומו של החינוך בחברה, מהו תפקידו של המחנך ומהי דמותו של החניך. "קץ האידיאולוגיות" לפי ביטויו של הפילוסוף ליוטר  מזמין את החינוך הממלכתי-דתי, כחינוך אידיאולוגי, להתבונן פנימה ולעבור תהליך של אינטרוספקציה, העמקה והצמחה. למרות מרכזיותו בעשייה החינוכית ותפקידו בהובלת מערכות חינוכיות, תחום דיון זה אינו מפותח דיו ולרוב "מובלע" בתכניות ללימודים מתקדמים בחינוך יהודי באוניברסיטאות בארץ ובעולם ובמכוני מחקר שונים.

תמונה זו נוגדת את העובדה שרבים הם אנשי החינוך הרואים בהגות החינוך היהודי מרכיב זהותי מרכזי ביותר בתפיסתו של המורה, בחזון הבית-ספרי ובמשנה האידיאולוגית של רשת חינוך. היעדר מסגרת נאותה ללימוד, לדיון ולליבון הופכת את השיח הנפוץ על הגות החינוך היהודי למכלול של מחשבות והגיגים המנותק  בצורה כזאת או אחרת  מהחשיבה הפילוסופית, ממקורות תרבות ישראל ומהניסיון האמפירי.

התכנית מבקשת לפתח את העיון והמחקר החינוכי, מתוך ראיית תחום הגות החינוך כמרכיב מרכזי בעיצוב זהותו החינוכית והפרופסיונאלית של המורה, בחזון הבית-ספרי ובמשנה האידיאולוגית של רשת חינוך. התמחות בהגות החינוך היהודי במסגרת לימודים לתואר שני בחינוך (M.Ed.) נשענת על ההנחה שחינוך והוראה הם שילוב יוצא-דופן של תיאוריה ומעשה. 

 

 

 

 

ראש התוכנית: פרופ' רפי ועקנין  rafiv6@gmail.com

מרכז התוכנית: הרב ד"ר יהודה ביטי yehudab@herzog.ac.il

 

 

  

 לפרטים ולהרשמה:

merkaz