המכללה האקדמית הרצוג - תושבע"פ
       

Font Size

Cpanel

תושבע"פ

תואר שני בתורה שבעל-פה


הוראת תורה שבעל-פה בגישה רב-תחומית

 
"ונראה לרבנו תם דאנו שעוסקין בתלמוד בבלי דיינו, כי הוא בלול במקרא במשנה ובתלמוד..."
(תוספות עבודה זרה יט ע"ב).
התלמוד הבבלי 'בלול'  במקרא משנה ותלמוד, אבל הוא בלול לא רק בהם. תלמוד זה הוא חיבור מרובה פנים, שעל מנת ללומדו וללמדו יש להיעזר במגוון תחומים ומקצועות: ידע לשוני על מנת להבין לעומקן את העברית החז"לית ואת הארמית הבבלית; הבנה של דרכי מדרש הפסוקים; הבנה של הרקע ההיסטורי שבו נוצר חיבור זה; הבנת הריאליה התלמודית  הן בתחום הממצא החומרי-ארכיאולוגי, והן בהבנת דרכי ההתנהגות ואורחות החיים של העת העתיקה; עיון הגותי בשאלות הנידונות בסוגיות אגדה; הבנת חוק ומשפט על מנת ללבן את סוגיות ההלכה החמורות שבו.
לאור כל זאת, מטרת התכנית היא להקנות למורים ולר"מים ידע ומיומנות במגוון התחומים המשיקים למשנה ולתלמוד, בנוסף על העמקה בדרכי לימודו והוראתו. 

 

 

ראש התוכנית: ד"ר עוזיאל פוקס uzif@herzog.ac.il

 

 

 לפרטים ולהרשמה:

merkaz