המכללה האקדמית הרצוג - תואר ראשון
       

Font Size

Cpanel

תואר ראשון

המכללה האקדמית הרצוג שותפה מזה למעלה מארבעים שנה למהלך החיבור שבין עולם האקדמיה והפדגוגיה לעולם התורני של הציונות הדתית בארץ ובעולם.
מגמה זו ניכרת בתכניות הלימודים לתואר ראשון של המכללה, המציבות רף גבוה של מצוינות אקדמית וחותרות לחשוף את הלומדים בהן להישגי המדע בתחומן ולדרכי המחקר האקדמי. בצד השאיפה למצוינות האקדמית מבטאות תכניות הלימודים לתואר ראשון מחויבות לערכי תורת ישראל, לאהבת עם ישראל ומולדתו ולאהבת האדם באשר הוא.
כמכללה המכשירה מורים לחינוך להוראה רואה המכללה בשליחות החינוכית ובשאיפה להפיץ אהבת תורה ודעת ערכים מרכזיים המנחים אותה בדרכה האקדמית.
מבנה התואר תהליך ההרשמה