המכללה האקדמית הרצוג - ספרים חדשים בתבונות
       

Font Size

Cpanel

ספרים חדשים בתבונות

ספרים חדשים


 
fronttfila
לעיון בתוכן

עיוני תפילה: מנהגים ותולדות
ד"ר יעקב גרטנר

בספר זה מכונסים מחקרים העוסקים בעולם התפילה, הלכותיה ונוסחיה.
פרקי הספר עוקבים אחר מקורות מנהגים שונים ואחר התמורות 
שהתרחשו בהם במהלך הדורות כפי שהדבר משתקף בספרות התלמודית והרבנית. לצד סדרת המחקרים כולל הספר גם פרסום מחודש ומורחב של ספר המנהגות של ר’ משה ב”ר שמואל ממרסיי. חיבור זה, שהיה טמון בכתב יד מזמן חיבורו לפני כשמונה מאות שנה, מהווה למעשה מדריך לשליח הציבור לתפילות כל השנה ועוסק בהרחבה בתפילה ובמנהגיה באחת מקהילות פרובנס החשובות. ד"ר יעקב גרטנר לימד במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן (עד לפרישתו לגמלאות).

80 ש"ח


bechag front

לעיון בתוכן

בחג המצות
קובץ מאמרים על חג הפסח
הרב אמנון בזק (עורך)

חג הפסח הוא העשיר בתכנים מכל מועדי ישראל. סיפור יציאת
מצרים משתרע על פני פרקים רבים בתורה ונזכר פעמים רבות
בספרי התנ״ך. ספרות ההלכה, ממסכת פסחים ועד ספרי דורנו,
עוסקת אף היא בהרחבה רבה בדיני חמץ ומצה ובחגיגת ליל הסדר.
מקום נכבד לאורך הדורות יש גם להגות הרעיונית סביב החג. ספר
זה, הרביעי בסדרת המועדים של הוצאת מכללת הרצוג - תבונות,
מאיר כמה מזוויות הראייה השונות של החג, על ממדיו השונים ועל
פניו המשתנים.

80 ש"ח

 
sichati frontלעיון בתוכן
היא שיחתי
על דרך לימוד התנ"ך
הרב יהושע רייס (עורך)

פריחת לימוד התנ"ך בדורנו מציבה בפני לומדיו שאלות יסוד: כיצד יש ללמוד 'תורה מן השמים' שנוסחה בלשון בני אדם? מה מעמדה של פרשנות חדשה מול פרשנות מסורתית? מהו היחס הראוי לגיבורי התנ"ך על גדולתם ועל אנושיותם? ובמה מתייחד לימוד התנ"ך בתוך עולם הלימוד של בית המדרש? 
בספר זה זוכות שאלות אלו להתמודדות מעמיקה בידי רבני ישיבת הר עציון ומורי מכללת הרצוג - מן המוסדות המובילים בהתחדשות לימוד התנ"ך בימינו. בגישה המיוסדת על אהבת תורה ועל שאיפה לאמת, מאירים הכותבים סוגיות קיומיות ורחבות של אמונה, של חינוך ושל מעמד האדם מול קונו.
 
35 ש"ח
 

 
לעיון בתוכן כרך א
לעיון בתוכן כרך ב
אמונה ואדם לנוכח השואה
הרב תמיר גרנות
כרך א: הגות שואה
כרך ב: מסע שואה

מסע ייחודי ומרגש אל המפגש העדין והמורכב שבין עולם האמונה לבין מוראות השואה.
הכרך הראשון מוקדש לסוגיות פילוסופיות ומחקריות,  ומציג בין השאר גישות והתייחסויות דתיות ואמוניות לסוגיית השואה והתרחשותה.
הכרך השני, 'מסע שואה', כולל מסות, דרשות ומפגשים המלווים את הלומד את השואה ואת קורותיה, וכן את המסייר בארצות שבהן התחוללה. 

כרך א - 70 ש"ח; כרך ב- 60 ש"ח

 


 
 
כתבור בהרים
מחקרים בתורה שבעל פה
מוגשים לפרופסור יוסף תבורי
בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר

יסודו של ספר זה בהערכה ובהכרת הטוב של תלמידים למורם ושל עמיתים לחברם. עשורים רבים עוסק הרב פרופ' יוסף תבורי בעשייה תורנית-חינוכית-מחקרית, כמרצה וכחוקר באוניברסיטת בר-אילן ובמכון לנדר, ובמקביל בתפקידי רבנות שונים. מחקריו של פרופ' תבורי פרוסים במרחבי התורה שבעל פה, ואלו משתקפים בשעריו של ספר זה, ובהם ספרות התנאים, ספרות האמוראים, מדרש ואגדה, תפילה ופיוט, מנהג ופרשנות.
עשרים ושניים המאמרים המוגשים בספר זה נכתבו בידי חשובי החוקרים בארץ ובעולם בתחומי התורה שבעל פה. להם צורפו בפתח הדברים רשימה ביבליוגרפית של מאמריו, ופרק מבוא הכולל ביוגרפיה ודברי הערכה על פועלו המחקרי-תורני.
 
80 ש"ח

 bein
 

בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמֹ­ע בק­ֹלו"

הוראות הלכתיות - כהנחיות או כציוויים
פרופ' יוחנן סילמן

בספרות הרבנית לדורותיה ניתן למצוא שתי גישות בסיסיות באשר
למהותן ולמקור תוקפן של מצוות התורה. גישה אחת רואה את המצוות
כהנחיות לשמירת תקינותם של היקום ושל האדם ולהבאתם לידי שלמות,
ואילו גישה אחרת רואה את המצוות כגזרות, שהצורך לקיימן מושתת על
עצם חובת הציות לבורא העולם, ולא על תועלת כלשהי שיש בכך לאדם
או ליקום. בעוד הגישה הראשונה מדמה את האל לרופא, המכיר היטב את
טבע המציאות ויודע כיצד ניתן להביא מזור לתחלואיה ולהביאה למצבה
האידאלי, רואה הגישה השנייה את האל כמלך שיש לסור למרותו ולציית
לפקודותיו.
הספר שלפנינו אינו בא להאריך במחלוקת הגלויה בשאלה זו, אלא מתרכז בהשפעותיה הסמויות על ספרות ההלכה לאורך הדורות, ממדרשי חז"ל דרך חכמי ימי הביניים ועד לתקופת האחרונים. המחבר סוקר את דיוניהם של חכמי ישראל במגוון רחב של שאלות ומראה כיצד משתקפות בהם הגישות הבסיסיות באשר למהותן של המצוות כהנחיות או כציוויים.

75 ש"ח


 
 
נבואת הצופה - בין חורבן לתקומה
ד"ר טובה גנזל

נבואות יחזקאל נכתבו מזווית ראייה ייחודית של נביא הנמצא בבבל, אך זועק וכואב את השבר של חורבן המקדש בירושלים. בחלקו הראשון של ספר יחזקאל מופיעות נבואות תוכחה קשות וחמורות, ובחלקו האחרון - נבואות תקומה המבטיחות את תקומת העם והגאולה בעתיד. סגנונו של יחזקאל, תכניו ומעשיו הסמליים שונים משל יתר הנביאים, ובשל כך יש בהם עניין מיוחד. מטרתו של ספר זה היא להציג את נבואות יחזקאל לקוראים המעוניינים להכיר את נקודות המבט הייחודיות של הנביא, תוך לימוד שיטתי של פרקי הספר כולו. הספר עוסק בתוכני הנבואות, במקומן בספר ובהקשרן הספרותי וההיסטורי.

ד"ר טובה גנזל מלמדת תנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג - גוש עציון. ד"ר גנזל היא סגנית ראש המדרשה באוניברסיטת בר אילן ויועצת הלכה בוגרת נשמת.

45 ש"ח

   
 
alt
 
 
נטועים - גיליון יח

בכתב עת זה משקפים המאמרים מגוון של גישות המבקשות לשלב לימוד מסורתי עם דרכי לימוד חדשות. עד כה יצאו לאור שישה עשר גיליונות.

מחיר מינוי לשלושה גיליונות (כולל דמי משלוח) - 75 ש"ח.
מחיר גיליון כפול - 30 ש"ח. מחיר גיליון בודד - 25 ש"ח כ"א.

 

 


 
 
 מגדים - גיליון נה

כתב עת בו מתפרסמים מאמרים המשקפים גישות שונות בלימוד התנ"ך, תוך התייחסות הן לפרשנות המסורתית והן לפרשנות החדשה.

מחיר מינוי לשלושה גיליונות (כולל דמי משלוח) - 75 ש"ח.
ניתן לרכוש חוברות בודדות: גיליונות א-ה, ו-י, יא-טו (בכרך אחד) - 60 ש"ח;
גיליונות יח-יט, כה - 30 ש"ח כל אחד; גיליון נ - 40 ש"ח.
שאר הגיליונות - 25 ש"ח כל אחד.


  


 atar10front
 לעיון בתוכן גיליון י

 
 עתר - גיליון י

כתב עת מבית מדרשו של החוג לספרות במכללת הרצוג, המכנס אל תוכו מפרי כתיבתם ויצירתם של תלמידי המכללה ומוריה כמו גם של יוצרים נוספים.

מחיר מינוי לשני גיליונות (כולל דמי משלוח) - 60 ש"ח; ניתן לרכוש גם חוברות בודדות במחיר של 35 ש"ח לחוברת.