עבודה מעשית בהרצוג

 
 
 

 


  • מידע תלמידים
  • מידע לתלמידי חינוך מיוחד
  • סיורים פדגוגיים
אמונה ואדם לנוכח השואה
הרב תמיר גרנות

כרך א – הגות שואה
כרך ב – מסע שואה
 

מסע ייחודי ומרגש אל המפגש העדין והמורכב שבין עולם האמונה לבין מוראות השואה.

הכרך הראשון מוקדש לסוגיות פילוסופיות ומחקריות ומציג בין השאר גישות והתייחסויות דתיות ואמוניות לסוגיית השואה והתרחשותה.

הכרך השני, 'מסע שואה'כולל מסות, דרשות ומפגשים המלווים את הלומד את השואה ואת קורותיהוכן את המסייר בארצות שבהן התחוללה. 

כרך א - 70 ש"ח; כרך ב- 60 ש"ח

 
 
 
 
 
 
 
כתבור בהרים
מחקרים בתורה שבעל פה
מוגשים לפרופסור יוסף תבורי
 
בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר
 
יסודו של ספר זה בהערכה ובהכרת הטוב של תלמידים למורם ושל עמיתים לחברם.
עשורים רבים עוסק הרב פרופ׳ יוסף תבורי בעשייה תורנית-חינוכית-מחקרית,
כמרצה וכחוקר באוניברסיטת בר-אילן ובמכון לנדר, ובמקביל בתפקידי רבנות
שונים.
מחקריו של פרופ׳ תבורי פרוסים במרחבי התורה שבעל פה, ואלו משתקפים
בשעריו של ספר זה, ובהם ספרות התנאים, ספרות האמוראים, מדרש ואגדה,
תפילה ופיוט, מנהג ופרשנות.
עשרים ושניים המאמרים המוגשים בספר זה נכתבו בידי חשובי החוקרים בארץ
ובעולם בתחומי התורה שבעל פה. להם צורפו בפתח הדברים רשימה ביבליוגרפית
של מאמריו, ופרק מבוא הכולל ביוגרפיה ודברי הערכה על פועלו המחקרי-תורני.
 
80 ש"ח
 
 
 
בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמוע בקלו"
פרופ' יוחנן סילמן
 

 בספרות הרבנית לדורותיה ניתן למצוא שתי גישות בסיסיות באשר
למהותן ולמקור תוקפן של מצוות התורה. גישה אחת רואה את המצוות
כהנחיות לשמירת תקינותם של היקום ושל האדם ולהבאתם לידי שלמות,
ואילו גישה אחרת רואה את המצוות כגזרות, שהצורך לקיימן מושתת על
עצם חובת הציות לבורא העולם, ולא על תועלת כלשהי שיש בכך לאדם
או ליקום. בעוד הגישה הראשונה מדמה את האל לרופא, המכיר היטב את
טבע המציאות ויודע כיצד ניתן להביא מזור לתחלואיה ולהביאה למצבה
האידאלי, רואה הגישה השנייה את האל כמלך שיש לסור למרותו ולציית
לפקודותיו.

הספר שלפנינו אינו בא להאריך במחלוקת הגלויה בשאלה זו, אלא מתרכז
בהשפעותיה הסמויות על ספרות ההלכה לאורך הדורות, ממדרשי חז״ל
דרך חכמי ימי הביניים ועד לתקופת האחרונים. המחבר סוקר את דיוניהם
של חכמי ישראל במגוון רחב של שאלות ומראה כיצד משתקפות בהם
הגישות הבסיסיות באשר למהותן של המצוות כהנחיות או כציוויים.

75 ש"ח

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לעיון בתוכן הספר

 

נבואת הצופה - בין חורבן לתקומה
ד"ר טובה גנזל
 

 נבואות יחזקאל נכתבו מזווית ראייה ייחודית של נביא הנמצא בבבל, אך זועק וכואב את השבר של חורבן המקדש בירושלים. בחלקו הראשון של ספר יחזקאל מופיעות נבואות תוכחה קשות וחמורות, ובחלקו האחרון – נבואות תקומה המבטיחות את תקומת העם והגאולה בעתיד. סגנונו של יחזקאל, תכניו ומעשיו הסמליים שונים משל יתר הנביאים, ובשל כך יש בהם עניין מיוחד.

מטרתו של ספר זה היא להציג את נבואות יחזקאל לקוראים המעוניינים להכיר את נקודות המבט הייחודיות של הנביא, תוך לימוד שיטתי של פרקי הספר כולו. הספר עוסק בתוכני הנבואות, במקומן בספר ובהקשרן הספרותי וההיסטורי.


ד"ר טובה גנזל מלמדת תנ"ך באוניברסיטת בר אילן ובמכללת הרצוג – גוש עציון. ד"ר גנזל היא סגנית ראש המדרשה באוניברסיטת בר אילן ויועצת הלכה בוגרת נשמת.

45 ש"ח

 

 

 לעיון בתוכן הספר

 

מבוא למדרשים
ענת רייזל 

ספר זה מסכם את הפֵּרות המרכזיים של מחקר ספרי המדרשים באופן מקיף ושיטתי, ועם זאת בהיר ופשוט. הספר כולל מבואות לכחמישים חיבורים מדרשיים: מדרשי הלכה של התנאים, מדרשי אגדה לתורה ולמגילות, מדרשי אגדה לספרי הנ"ך, מדרשים בעלי אופי ייחודי, ילקוטים ומדרשים קטנים. כל מבוא מתייחס לשם המדרש, לזמן עריכתו ולמקום חיבורו, ללשון המדרש ולמבנהו, ואף מדגים את תכניו. חפצי העיון ימצאו בו גם את מהדורות המדרש המצויות, וכן הפניות להמשך קריאה ולימוד. הספר מאפשר לאוהבי המדרש וללומדיו חוקרים, מורים, תלמידים ומתעניינים ליהנות מאוצרות הרוח שבשדה המחקר, בצד ההנאה מלימוד דברי חכמינו במדרשים עצמם.

 

80 ש"ח

 

 
לעיון בתוכן הספר

 

 

נטועים- גיליון יח

בכתב עת זה משקפים המאמרים מגוון של גישות המבקשות לשלב לימוד מסורתי עם דרכי לימוד חדשות. עד כה יצאו לאור שישה עשר גיליונות.
 

מחיר מינוי לשלושה גיליונות (כולל דמי משלוח) – 75 ₪.
מחיר גיליון כפול – 30 ₪. מחיר גיליון בודד – 25 ₪ כ"א.

alt

לעיון בתוכן הגיליון

מגדים- גיליון נד

כתב עת בו מתפרסמים מאמרים המשקפים גישות שונות בלימוד התנ"ך, תוך התייחסות הן לפרשנות המסורתית והן לפרשנות החדשה.

מחיר מינוי לשלושה גיליונות (כולל דמי משלוח) - 75 ₪.
ניתן לרכוש חוברות בודדות: גיליונות א-ה, ו-י, יא-טו (בכרך אחד) - 60 ₪;
גיליונות יח-יט, כה - 30 ₪ כל אחד; גיליון נ - 40 ₪. שאר הגיליונות - 25 ₪ כל אחד.

 

 

 

לעיון בתוכן הגיליון

 

 

 

 

השתלמות מד"פי המכללה - קיץ תשע"ב

השתלמות מד השתלמות מד"פי המכללה - קיץ תשע"ב   סיקור יום ההשתלמות השנתי של מד"פי המכללה ב'נאות קדומים', שהתקיים ביום שני, י"ב בתמוז 2.7. מתוך המשובים:   "יישר כח גדול!" &n...

קרא עוד

טפסי עבודה מעשית לחינוך המיוחד

דף נוכחות יומית לסטודנט מערך שיעור רפלקציה - מערך שיעור
תוכנית לימודים לתלמיד קבוצה הכרות - מפת כיתה נקודות לתצפית בישיבת צוות
ראיון עם איש מקצוע שיחת היכרות עם תלמיד שיעור צפיה
כתיבת רקע תיאורטי תצפיות 1-4  

 סיורי החוג לחינוך מיוחד
 

"מורים פותחים בשבילך את הדלת, אך עליך להכנס בעצמך" (פתגם סיני)

לסטודנט\ית  בחוג לחינוך מיוחד

שלום וברכה,      

ההכשרה המעשית בחינוך מיוחד בשנה א כוללת סיורים במסגרות לימוד שונות של החינוך המיוחד.

מטרת הסיורים היא להפגישך עם אוכלוסיות שונות ועם מסגרות מגוונות.

סיור זה מעניק לך את האפשרות לחוות ולספוג את האווירה הייחודית שבכל מסגרת.


להלן מצורפים:

הנחיות כלליות ונהלי הסיורים + דו"ח מסכם

פרוט והרחבה על כל מוסד בו נבקר (תיאור אוכלוסייה וכתובת מדוייקת)

תהליך רישום לסיורים (או ביטול השתתפות)

בברכת הצלחה והעשרה

תמר ברוידא
054-6358366