כללי כתיבת ביבליוגרפיה

כתיבת עבודות


הדרכה בכתיבת עבודות:

 

חוברת הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - מכללת הרצוג

הנחיות מקוצרות לכתיבת עבודה סמינריונית – מכללת הרצוג

הנחיות לכתיבת פרויקט חינוכי - מכללת הרצוג

חוברת הדרכה לכתיבת עבודה סמינריונית - האוניברסיטה הפתוחה

 
 
 


כללי כתיבת ביבליוגרפיה:

 

מדריך לרישום ביבליוגרפי - מאתר בית ברל

מכללת הרצוג

הצגת פרסום מהרשת

 

 


 

 


 

 

מידע נוסף