מאמרים

דרגה 9

מורה מנחה ומלווה מורי מורים

ההתמחות בדרגת קידום מ- 8 ל- 9 נועדה להכשיר מורים חונכים ומלווים לתפקיד של חונכי חונכים ומלווה מורי מורים ולתמוך מבחינה מקצועית במורי מורים  ולסייע להם לפתח את מומחיותם בתחום. לימודי ההתמחות יתמקדו בהעשרה והעמקה של ידע פדגוגי בתחומים של הדרכה ושיטות הנחייה, ובידע מקצועי בפיתוח דיאלוג מעצים, בונה ומקדם את הידע והניסיון בתהליכי החניכה והלווי.

ההתמחות בדרגת קידום מ-7 ל-8 נועדה לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות  מתחום עבודתם השוטפת. בנוסף, להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי שלהם בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו הן בקרב עמיתים, והן בקרב הקהילה המקצועית, כך שממצאי עבודתו יבואו לידי ביטוי בעבודתו ובעבודתם של עמיתיו בכיתה ובבית-הספר.

רציונל תכניות הלימודים למורים המתקדמים לדרגות 7-9

העיקרון המרכזי בתוכניות אלו הוא פיתוח התמחות בלמידה רפלקטיבית מתמשכת ומתמדת ביחס לתהליכי הוראה –למידה וחינוך, בכתה ובביה"ס. הלמידה הרפלקטיבית נשענת על התבוננות עצמית וקבוצתית ,ביוזמה ובעשיה לאור מטרות ויעדים, בשיתוף עמיתים ובהתנסות אישית.

עקרון מרכזי בלמידה זו הוא שילוב הידע והניסיון של הלומד, עם יוזמתו החינוכית המתחדשת ,בצד תיעוד תהליכי. תיעוד זה יוכל לשמש גם ככלי התבוננות רפלקטיבית מצד אחד, וגם ככלי להרחבת היוזמה ,המשגתה והעברתה לאנשי חינוך שיבקשו לקדם יוזמות דומות, מצד שני.

העצמת המקצועיות של המתמחים תיגע בתחום הדעת, בתחום הדידקטי-חינוכי , בתחום הניהולי –אירגוני, ובתחומי האקלים החינוכי.

מרכז התכנית- גיל אברהם     טלפון להתקשרות- 0547252117

דוא"ל gilgus10@gmail.com

 

הלימודים יתקיימו, אי"ה, אחת לשבועיים, בימי ראשון בין השעות 16:00-19:00.

טופס הרשמה בקישור שלהלן.
 

מעבר מדרגה 8 לדרגה 9

הנושא  –  מורה חונך בכיר

     
 

רציונל התכנית

 

מטרת הפתוח המקצועי לדרגה זו היא לפתח את הכישורים והמומחיות של המשתלמים,בתחום החונכות,ההעצמה  והליווי ,לממלאי תפקידים במערכת החינוך ולמורים חדשים.

הלימודים יתמקדו בהרחבת התחום העיוני-אקדמי בתהליכי השבחת ההוראה מחד גיסא,ובתהליכי חונכות ותמיכה במודרכים מאידך.

אופן הלמידה ימזג בין עיון תיאורטי השואב ממקורות מידע חיצוניים ללומד,ובין למידה רפלקטיבית –הבנייתית והתנסותית, שתתמקד בתהליכי התבוננות והמשגה מתועדים, תוך כדי התנסות מודרכת.

 
     
     

לימודיים עיוניים

 

ליווי ונחיה

 
     
 

שנה א'

 

שעות ליבה-תהליכי למידה המבוססים על עקרונות הלמידה(30 ש')

*מודלים שונים לחונכות והדרכה-4 ש'

*המודרך המבוגר המקצוען-

צרכים ופרופיל,2 ש'

*היבטים מערכתיים וקבוצתיים של אירגונים לומדים -6 ש'

*פיתוח תפיסת תפקיד וזהות מיקצועית-4 ש'

*פיתוח שפה,מושגי יסוד ,ומתודולוגיות הדרכה- 6 ש'

*הכרות עם תיאורית ותפיסות חדשניות בתהליכי הל"ה-8 ש'

שעות למידה התנסותית (10 ש')

*ניתוח תכני שעורים

*צפייה בשיעור, ושיחת משוב

*ניתוח תוצרי תלמידים

*צפיה בשיח פדגוגי מיטבי

*מתן משוב מקדם למידה לתלמידים

*ניתוח מטלות לימודיות ומטלות הערכה

סימולציה בתפקיד החונכות(5 ש')

 

 

התנסות אישית –חניכה משולבת בהנחיה אישית (10 ש')

למידת עמיתים-סדנה קבוצתית ללימוד ממקרים מדגימים (5 ש')

תלקיט אישי- כתיבה מתעדת של תהליכי ההדרכה והליווי,ושל ההתנסויות הלימודיות השונות (15 ש')

 
         
 

סה"כ -  45  ש'

 

סה"כ -  30 ש'

 
             
 

שנה ב'

 

שעות ליבה-תהליכי למידה מבוססים על עקרונות עיוניים (30 ש')

*היבטים מערכתיים ואקולוגיים בתהליכי הנחיה והדרכה (4 ש')

*ניתוח אירועים של תהליכי תפיסת תפקיד וזהות מיקצועית (6 ש')

*רכיבי תוכן ,מתודולוגיה ורפלקציה בהדרכה (10 ש')

*סוגיות אתיות בהדרכה והנחיה (5 ש')

*הערכת המונחה-מודרך ויצירת תבחינים ומחוונים לתהליך.(5 ש')

שעות למידה התנסותית:(10 ש')

*למידה מתוך הקשר,

*למידה מהצלחות

*תצפיות משותפות וכלי התבוננות

*ראיונות איכותניים עם בעלי תפקידים באירגון או קולגות של המלווה

*איסוף ראיות ודוקומנטים מחיי היומיום בביה"ס וניתוחם

סימולציה בתפקיד החונכות (5 ש')

 

התנסות אישית –חניכה משולבת בהנחיה אישית (10 ש')

למידת עמיתים-סדנה קבוצתית ללימוד ממקרים מדגימים (5 ש')

תלקיט אישי- כתיבה מתעדת של תהליכי ההדרכה והליווי,ושל ההתנסויות הלימודיות השונות (15 ש')

 
         
  סה"כ -  45 ש'   סה"כ – 30 ש'  
             
  סה"כ      90 ש'  

60 ש'

 
             


טופס הרשמה