השתלמויות-היכל שלמה

השתלמויות בקמפוס היכל שלמה

טבלת השתלמויות – לימודי תעודה – סדנאות – שבתון בקמפוס היכל שלמה תשע”ז לפי ימים

ish tavla 17