כנס הספר והמדבר

הכנס השנתי ה-13 בנושא "הספר והמדבר בארץ ישראל".
בשיתוף החוג ללימודי ארץ ישראל במכללת הרצוג, ומרכז סיור ולימוד סוסיא.
חנוכה. יום חמישי כ"ו בכסלו 14.12 במרכז סיור ולימוד סוסיא.