ערב עיון "עבר הירדן המזרחי" – האירוע הסתיים

ערב עיון עבר הירדן