תמונות מטקס הענקת תארים

  • תמונות מטקס הענקת תארי B.Ed היכל שלמה י”ב בסיוון תשע”ז 6.6.17   –  לחצו כאן
  • תמונות מטקס הענקת תארי M.Ed היכל שלמה ז’ בסיוון תשע”ז   1.6.17   – לחצו כאן