בן איש חי רב פעלים

בן איש חי

ערב עיון בתורתו של הבן איש חי לרגל יום ההילולא של רבנו יוסף חיים ולרגל צאת ספרו של ד"ר מיכאל גרוס "בן יהוידע"
התקיים ביום שלישי י"ג אלול 1.9.2020

  • התכנסות
  • בין דרשנות לפרשנות האגדה – הרב פרופ' יהודה ברנדס
  • בן איש חי הלכה קבלה ותחייה רוחנית ביהדות בגדד – פרופ' בנימין בראון
  • מפעלו הספרותי של ר' יוסף חיים – ד"ר מיכאל גרוס