הרצאות הכנס לכבוד הוצאת הספר – תלמודם של גאונים

כנס לכבוד השקת הספר: תלמודם של גאונים

מאת: עוזי פוקס

מושב בנושא: מעבר מסורות בכתב ובעל פה