זמני לימוד – תואר ראשון

לוח זמנים אקדמי 

שעות הלימודים בכל יום:

יום תכנית גברים תכנית נשים
ראשון 19:00-9:00 18:50-9:00
שני 18:50-9:00
שלישי 19:00-9:00 18:50-9:00
חמישי 19:00-9:00 18:50-9:00
שישי 12:30-8:15 (ירושלים)

 

  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתכנית הגברים מתקיימות בכל ימי השבוע בימים קבועים בהתאם להתמחויות המקצועיות.
  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתכנית הנשים מתקיימות בימים קבועים (בעיקר ב, וד').

שעות השיעורים:

שיעור תכנית גברים תכנית נשים
1 10:20-9:00 10:20-9:00
2 11:55-10:35 11:55-10:35
3 13:30-12:10 13:30-12:10
4 15:40-14:20 15:40-14:20
5 17:20-16:00 17:20-16:00
6 19:00-17:40 18:50-17:30

 

חוגים לפי ימי לימוד – תשע"ט

 

שינויים במערכת:

  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי.
  • בימי מזג אוויר סוער במיוחד (שלג, קרח על הכביש וכד'), או אם יהיו אירועים אחרים המצריכים שינוי בתכנית, תהיה הודעה באתר האינטרנט של המכללה ותישלח הודעת SMS לכלל התלמידים, אם אין הודעות סימן שהתכניות מתקיימות כרגיל.
  • במהלך שנה"ל יתקיימו מספר שעות עיון בענייני חינוך ואקטואליה, על חשבון שעות הלימודים (בחלוקה מאוזנת על פני השעות והסמסטרים). על חלקם מחליטים 'תוך כדי תנועה' על פי יוזמות ספונטניות או צרכים אקטואליים, ועל כן איננו מודיעים מראש על שעות מיוחדות אלו. משתלמים יכולים להתעניין באופן אישי במזכירות ולקבל על כך מידע מוקדם.