זמני לימוד – תואר ראשון

לוח זמנים אקדמי 

שעות הלימודים בכל יום:

יום תוכנית גברים תוכנית נשים
ראשון 19:00-9:00 18:50-9:00
שני 18:50-9:00
שלישי 18:50-9:00
חמישי 19:00-9:00 18:50-9:00

 

  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתכנית הגברים מתקיימות בכל ימי השבוע בימים קבועים בהתאם להתמחויות המקצועיות.
  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתכנית הנשים מתקיימות בימים קבועים (בעיקר ב, וד').

שעות השיעורים:

שיעור תוכנית גברים תוכנית נשים
1 10:20-9:00 10:20-9:00
2 11:55-10:35 11:55-10:35
3 13:30-12:10 13:30-12:10
4 15:40-14:20 15:40-14:20
5 17:20-16:00 17:20-16:00
6 19:00-17:40 18:50-17:30

 

חוגים לפי ימי לימוד – תש"ף

חוגים לפי ימי לימוד – תשפ"א

הערות:

  • קורסים מרוכזים וסיורים יתחילו כבר מחודש אלול בשנת תש"ף.
  • מבחנים, מועדי ב', סיורים, קורסים מרוכזים ומעבדות מתקיימים גם בימי החופשה.
  • החופשות במהלך שנת הלימודים אינן מקבילות בהכרח לחופשות ביה"ס. 

שינויים בתוכנית:

  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית הלימודים, בסגל ההוראה ובמועדי הקורסים בהתאם לנסיבות שייווצרו, כל זאת תוך יידוע התלמידים על השינויים.
  • בימי מזג אוויר סוער במיוחד (שלג, קרח על הכביש וכד'), או אם יהיו אירועים אחרים המצריכים שינוי בתוכנית, תהיה הודעה באתר האינטרנט של המכללה ותישלח הודעת SMS לכלל התלמידים, אם אין הודעות, סימן שהתכניות מתקיימות כרגיל.
  • במהלך שנה"ל יתקיימו מספר שעות עיון בענייני חינוך ואקטואליה, על חשבון שעות הלימודים (בחלוקה מאוזנת על פני השעות והסמסטרים). על חלקם מחליטים 'תוך כדי תנועה' על פי יוזמות ספונטניות או צרכים אקטואליים, ועל כן איננו מודיעים מראש על שעות מיוחדות אלו.
  • קורס ייפתח רק אם מספר הנרשמים יצדיק זאת.