זמני לימוד – תואר ראשון

לוח זמנים אקדמי 

שעות הלימודים בכל יום:

יום תוכנית גברים תוכנית נשים
ראשון 19:00-9:00 18:50-9:00
שני 18:50-9:00
שלישי 19:00-9:00 18:50-9:00
חמישי 19:00-9:00 18:50-9:00
שישי 12:30-8:15 (ירושלים)

 

  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתוכנית הגברים מתקיימות בכל ימי השבוע בימים קבועים בהתאם להתמחויות המקצועיות.
  • הכשרה מעשית וסדנאות מנהיגות חינוכית בתוכנית הנשים מתקיימות בימים קבועים (בעיקר ב, וד').

שעות השיעורים:

שיעור תוכנית גברים תוכנית נשים
1 10:20-9:00 10:20-9:00
2 11:55-10:35 11:55-10:35
3 13:30-12:10 13:30-12:10
4 15:40-14:20 15:40-14:20
5 17:20-16:00 17:20-16:00
6 19:00-17:40 18:50-17:30


חוגים לפי ימי לימוד
– תשע"ז

חוגים לפי ימי לימוד – תשע"ח

שינויים במערכת:

  • המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי.
  • בימי מזג אוויר סוער במיוחד (שלג, קרח על הכביש וכד'), או אם יהיו אירועים אחרים המצריכים שינוי בתוכנית, תהיה הודעה באתר האינטרנט של המכללה ותישלח הודעת SMS לכלל התלמידים, אם אין הודעות סימן שהתכניות מתקיימות כרגיל.
  • במהלך שנה"ל יתקיימו מספר שעות עיון בענייני חינוך ואקטואליה, על חשבון שעות הלימודים (בחלוקה מאוזנת על פני השעות והסמסטרים). איננו מודיעים מראש על שעות מיוחדות אלו. משתלמים יכולים להתעניין באופן אישי במזכירות ולקבל על כך מידע מוקדם.