חינוך יהודי

ראש/ת החוג: ד"ר גאי הלוי gaiha@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 18 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2

 

התוכנית לחינוך יהודי רואה עצמה בית למורים אשר רואים את עיקר עולמם המקצועי בתור אנשי חינוך (על אף שהם מורים לתחומים שונים), ומבקשים להעמיק את הבנתם באתגרי החינוך היהודי במאה ה-21, ובדרכי ההתמודדות עמם.

לפיכך, עוסקים קורסי הליבה של התכנית בנושאים כגון: מקורות החינוך היהודי לדורותיו, חינוך בעולם פוסט-מודרני, חינוך ורב-תרבותיות, חינוך מוסרי במאה ה-21, התמודדות חינוכית עם נוער במצבי סיכון ונשירה, חינוך יהודי ופמיניזם ועוד.

בנוסף, מחויבים תלמידי התכנית בקורסי בחירה ממקצועות היסוד של מדעי היהדות – תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל – מתוך הבנה כי איש חינוך המעוניין להתמקצע בתחום החינוך היהודי חייב היכרות מעמיקה יותר עם עולמות תוכן אלה.

הלמידה בתוכנית הינה מגוונת מבחינת התכנים ומבחינת ההרכב האנושי, וכוללת דיונים קבוצתיים בסוגיות חינוכיות לצד למידה והמשגה אקדמיות מעמיקות.

תוכנית הלימודים מתקיימת על פני שנתיים, כאשר ניתן ללמוד שנה אחת מלאה בקמפוס ושנה אחת בלימודים מרחוק וקורסי קיץ.

במסגרת התוכנית יידרש הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית ועבודת גמר.