הוראת המתמטיקה

ראש/ת החוג: ד"ר עזרא לוי ezralevy80@013.net
רכז/ת החוג: ד"ר אגוזה וסרמן egozaw@gmail.com

 

התוכנית מיועדת למורים בפועל, המלמדים מתמטיקה או מקצועות מדעי הטבע, בחטיבות העליונות
וחטיבות הביניים ונבנתה כדי לקדם את מורי המתמטיקה בהוראת המקצוע ולהצמיח סגל אקדמי בכיר, מיומן ומקצועי בתוכן הדעת ובתהליכי הוראה.

מטרות החוג

התמקצעות והעמקת ידע כוללת בתחום הוראת המתמטיקה בישראל, תוך פיתוח החשיבה המתמטית ומיומנויות הרכשת הידע בתחום.

 • העמקת ההשכלה המתמטית של המורים.
 • הרחבת הידע המחקרי בהוראת המתמטיקה.
 • לימוד שיטות להוראת נושאים מתקדמים במתמטיקה.
 • הרחבת ההשכלה החינוכית והפדגוגית והידע בתחומי הערכה ומתודולוגיה

מבנה הלימודים

לפרטים נוספים

צור קשר

ראש החוג: ד”ר עזרא לוי

דוא”ל:  ezralevy80@013.net

מרכזת החוג: ד”ר אגוזה וסרמן

דוא”ל: egozaw@gmail.com

מזכירת החוג: גב’ שרה אדלר

דוא”ל: saraha@herzog.ac.il

קמפוס היכל שלמה

טלפון: 02-5320907 (פנימי 807)

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח’ המלך ג’ורג’ 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

קורסים מקוונים

לוח זמנים

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון בחינוך או במקצוע הוראה ותעודת הוראה, ממוסד חינוכי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, חייבים לעמוד בדרישות הבאות:

 1. ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון.
 2. שלוש שנות ניסיון מוכח בהוראה.
 3. ראיון ואישור ועדת קבלה.
 4. אנגלית:
  • בתכניות ביהדות – הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 70 ומעלה.
  • בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך – הצלחה בבחינות התואר הראשון באנגלית, ציון 85 ומעלה.

מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב”אופק חדש”). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד ובאתר המכללה במדור הרשמה ונהלים/טפסים.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

שכר לימוד

רשימת קורסים

למידה מקוונת

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: היכל שלמה - המלך ג'ורג' 58
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278