הוראת התנ”ך ופרשנותו

ראש/ת החוג: הרב ד"ר יהושע רייס shukyr@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר אלי חדד Eliezer.hadad@mail.huji.ac.il

 

נושא הדגל ללימוד התנ”ך והוראתו בישראל

 

החוג לתנ”ך נושא כבר למעלה משלושים שנה את דגל לימוד התנ”ך והוראתו בחינוך הדתי בארץ.

לימודי התואר השני בהוראת התנ”ך ופרשנותו מהווים קומה נוספת והתפתחות בעלת משמעות במהפכת לימודי התנ”ך שמכללת הרצוג מובילה בישראל ובהגברת תהליך הלמידה המקצועית בתחום המהווה ציר מרכזי בלימודי היהדות בכל מוסדות החינוך.

 

לימוד התנ”ך ופרשנותו לאורך הדורות הוא רב-תחומי במהותו: הספרות התלמודית, המדרשית וההלכתית מתבססות על פסוקי המקרא, יונקות מן התנ”ך ומפרשות אותו. לימוד התנ”ך עצמו מבוסס על ניתוח ספרותי של פרקי הלימוד, על הכרת הריאליה וההיסטוריה של תקופתו, על הכרת המקומות שבהם התרחשו המאורעות המתוארים בו, ועל הכרת עולם המחשבה שבו התרחש המפגש שבין עולמו הרוחני של התנ”ך ובין הפילוסופיה הכללית. בדורות האחרונים נוספו לכך היבטים פרשניים חדשים כמו: השתקפות המקרא בספרות, בשירה, באומנות, בקולנוע ובתיאטרון.

 

הלומדים בתכנית ילמדו בעיון פרשיות מן המקרא וירחיבו את היכרותם עם התחומים הרבים הנושקים לפרשנות המקרא הקלאסית וירחיבו את אופקיהם בפרשנות הרב-תחומית המגוונת.

לימודי התואר השני מתנהלים על פי דרכה של מכללת הרצוג המבקשת ליצור גשר יחיד במינו בין דרכי הלימוד המסורתיות של חז”ל, ופירושיהם של רבותינו הראשונים והאחרונים ובין דרכי הלימוד החדשות שהתפתחו בדורות האחרונים. דרך זו משלבת בין מחויבות אמונית ותורנית ובין שימוש בכלי מחקר ופרשנות מודרניים.

מטרות החוג

להכשיר מורים מובילים ורכזי מקצוע בהוראת התנ”ך ופרשנותו, וכותבי תכניות לימודים בתנ”ך בחינוך הממלכתי דתי. אנו מתגאים בבוגרינו אשר חלקם עושים את דרכם הראשונה בלימודי התואר השלישי בתנ”ך באוניברסיטאות לאחר שלימודיהם במסגרת התכנית הוכרו לשם כך.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 22
  •   שנות לימוד בתואר ראשון : 2
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש החוג:  הרב ד”ר יהושע רייס
דוא”ל: shukyr@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

מרכז החוג: ד”ר אלי חדד
דוא”ל: eliezer.hadad@mail.huji.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320912 (פנימי 812)

מזכירת החוג:
   גב’ נעמי גלובק בן ישי
דוא”ל:  nomib@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח’ המלך ג’ורג’ 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

קורסים מקוונים

עבודות גמר

למידע על עבודות גמר לחץ כאן

 

 

 

סיורים

הרצאות אורח

למידע על הרצאות אורח במסגרת סמינר מחקרי לתלמידי התואר השני בתנ”ך לחץ כאן

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .Ed.B או בעלי תואר .A.B + תעודת הוראה.
  2. בוגרי החוג לתנ”ך או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות,* בציון ממוצע 80 ומעלה.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. הצלחה בבחינות של התואר הראשון באנגלית )ציון 00 ומעלה(.
  5. ריאיון קבלה.**

* תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי תנ”ך יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

מלגות

מלגת רישום מוקדם  

המכללה תעניק מלגה בסך 2000 ₪ לנרשמים בתכניות ביהדות המתקיימות בימי שלישי: הגות בחינוך היהודי, הוראת התנ”ך ופרשנותו, הוראת תושב”ע, הוראת מחשבת ישראל. המלגה תוענק לסטודנטים מן המניין בלבד והיא תחולק בתום המחצית הראשונה רק לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם במכללה.

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב”אופק חדש”). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד ובאתר המכללה במדור הרשמה ונהלים/טפסים.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

שכר לימוד

רשימת קורסים

למידה מקוונת

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: היכל שלמה - המלך ג'ורג' 58
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278