הוראת התנ"ך ופרשנותו

ראש/ת החוג: ד"ר אלי חדד Eliezer.hadad@mail.huji.ac.il

החוג לתנ"ך במכללת הרצוג נושא כבר למעלה משלושים שנה את דגל לימוד התנ"ך והוראתו בחינוך הדתי בארץ.

לימודי התואר השני בהוראת התנ"ך ופרשנותו מייצגים קומה נוספת במהפכת לימוד התנ"ך שמכללת הרצוג מובילה בישראל ובהגברת תהליך הלמידה המקצועית בתחום שמשמש ציר מרכזי בלימודי היהדות בכל מוסדות החינוך.

 

לימוד התנ"ך ופרשנותו הוא רב־תחומי במהותו: הספרות התלמודית, המדרשית וההלכתית מתבססות על פסוקי המקרא, יונקות מהם ומפרשות אותם. לימוד התנ"ך עצמו מבוסס על ניתוח ספרותי של פרקי הלימוד, על הכרת הריאליה וההיסטוריה של תקופתו, על הכרת המקומות שבהם התרחשו המאורעות המתוארים בו, ועל הכרת עולם המחשבה שבו התרחש המפגש שבין עולמו הרוחני של התנ"ך ובין הפילוסופיה הכללית. בדורות האחרונים נוספו לכך היבטים פרשניים חדשים, וכך המקרא משתקף בספרות, בשירה, באומנות, בקולנוע ובתיאטרון.

הלומדים בתוכנית ילמדו בעיון פרשות מן המקרא, יעמיקו את היכרותם עם התחומים הרבים הנושקים לפרשנות המקרא הקלסית וירחיבו את אופקיהם בפרשנות הרב־תחומית המגוונת.

לימודי התואר השני מתנהלים על פי דרכה של מכללת הרצוג המבקשת ליצור גשר יחיד במינו בין דרכי הלימוד המסורתיות של חז"ל ופירושיהם של רבותינו הראשונים והאחרונים ובין דרכי הלימוד החדשות שהתפתחו בדורות האחרונים. דרך זו משלבת בין מחויבות אמונית ותורנית ובין שימוש בכלי מחקר ופרשנות מודרניים.

מטרות התכנית

להכשיר מורים מובילים ורכזי מקצוע בהוראת התנ"ך ופרשנותו וכן כותבי תוכניות לימודים בתנ"ך בחינוך הממלכתי־דתי. אנו מתגאים בבוגרינו שלימודיהם בתוכנית סללו את דרכם ללימודי התואר השלישי בתנ"ך באוניברסיטה.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 18
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש התוכנית: ד"ר אלי חדד
דוא"ל: eliezer.hadad@mail.huji.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320912 (פנימי 812)

מזכירת החוג:
  חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:   02-5320907 (פנימי 807)

מרכז הרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, אלון שבות, גוש עציון 9043300

קורסים

לאיתור קורסים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשפ"ב) –  גברים נשים

עבודות גמר

מידע על עבודות גמר לחץ כאן

 

 

 

הרצאות אורח

למידע על הרצאות אורח במסגרת סמינר מחקרי לתלמידי התואר השני בתנ"ך לחץ כאן

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. בוגרי החוג לתנ"ך או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות,* בציון ממוצע 80 ומעלה.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. ריאיון קבלה.**

* תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי תנ"ך יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354