הוראת מחשבת ישראל

ראש/ת החוג: ד"ר שמואל ויגודה shmuelwy@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר יוסי מרציאנו yosim@herzog.ac.il

 

שורשיה של מחשבת ישראל נטועים במקרא, בדברי הנביאים ובספרות התורה שבעל פה. לאורך הדורות הצמיח אילן זה ענפים רבים ומגוונים. כל דור, לצד לימוד דברי קודמיו, ניסה מחדש לתת פשר לשאלות הקיומיות של המאמין בהתבוננו על עצמו ועל העולם, ובעמידתו מול אלוקים ותורתו.

 

ההנחה העומדת בבסיס התכנית היא ההישענות על שני עמודי התווך בהתייחס להוראת מחשבת ישראל – השיח והפרשנות.

ה'שיח' הוא הבסיס העומד כך שדרך ההוראה של מחשבת ישראל בכיתה צריכה להיות תוך שאילת שאלות באופן כן ונוקב, הקשבה, חיפוש, דיון ושכנוע.

ה'פרשנות' היא הניסיון להבין את ההגות המתחדשת על בסיס יסודה הקבוע, ולפיתוח יכולת ההבחנה כיצד בעלי עמדות שונות פילוסופים ומקובלים, חסידים ומתנגדים סומכים דבריהם ומפרשים מזוויות שונות אותם פסוקים.

מטרות התכנית

העמקת התשתית המחשבתית והיישומית של המורים המלמדים מחשבת ישראל בבתי הספר העל-יסודיים, וכן למחנכים המתמודדים עם שאלות של אמונה ומשמעות. וכן החתירה המתמדת לפתח בקרב תלמידינו את הבנת הצורך שבחיפוש אחר הפשר והמשמעות של כתבי הקודש ושל התורה שבעל פה מן הזווית המתחדשת של זמננו.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 22
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש החוג:  ד"ר שמואל ויגודה
דוא"ל: shmuelwy@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מרכז החוג:
 ד"ר יוסי מרציאנו
דוא"ל: yosim@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320926 (פנימי 826)

מזכירת החוג:   גב' נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח' המלך ג'ורג' 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

לרשימת השיעורים – לחצו כאן

לוח השיעורים (תשע"ט) גברים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשע"ט) – נשים – לחצו כאן

סמסטר קיץ (תשע"ט) – לחצו כאן

 

 

 

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. בוגרי החוג למחשבת ישראל או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות* או מפילוסופיה כללית, בציון ממוצע 83 ומעלה.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. ריאיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי מחשבת ישראל יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר לימוד

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278