הוראת מחשבת ישראל

ראש/ת החוג: פרופ' דניאל רייזר danielre@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

 

שורשיה של מחשבת ישראל נטועים במקרא, בדברי הנביאים ובספרות התורה שבעל פה. לאורך הדורות הצמיח אילן זה ענפים רבים ומגוונים. כל דור, לצד לימוד דברי קודמיו, ניסה מחדש לתת פשר לשאלות הקיומיות של המאמין בהתבוננו על עצמו ועל העולם, ובעמידתו מול אלוקים ותורתו.

 

ההנחה העומדת בבסיס התוכנית היא ההישענות על שני עמודי התווך בהתייחס להוראת מחשבת ישראל – השיח והפרשנות.

ה'שיח' הוא הבסיס שביסוד דרך ההוראה של מחשבת ישראל בכיתה – מתוך שאילת שאלות באופן כן ונוקב, הקשבה וחיפוש, דיון ושכנוע.

ה'פרשנות' היא הניסיון להבין את ההגות המתחדשת על בסיס יסודה הקבוע ולפיתוח יכולת ההבחנה – כיצד בעלי עמדות שונות, פילוסופים ומקובלים, חסידים ומתנגדים, סומכים דבריהם ומפרשים מזוויות שונות אותם פסוקים.

מטרות התכנית

העמקת התשתית המחשבתית והיישומית של המורים המלמדים מחשבת ישראל בבתי הספר העל־יסודיים ושלמחנכים המתמודדים עם שאלות של אמונה ומשמעות. התכונית יושם דגש על החתירה המתמדת לפתח בקרב תלמידינו את הבנת הצורך שבחיפוש אחר הפשר והמשמעות של כתבי הקודש ושל התורה שבעל פה מן הזווית המתחדשת של זמננו.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 18
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש התוכנית:  פרופ' דניאל רייזר
דוא"ל: danielre@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מרכז התוכנית:
 ד"ר איתמר ברנר
דוא"ל:  itamarb@herzog.ac.il
קמפוס ירושלים
טלפון: 02-5889014  (פנימי 804)

מזכירת החוג:   נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
קמפוס ירושלים
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

מרכז הרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, אלון שבות, גוש עציון 9043300

קורסים

לאיתור קורסים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשפ"ב) – גברים נשים

 

 

 

 

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. בוגרי החוג למחשבת ישראל או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות* או מפילוסופיה כללית, בציון ממוצע 83 ומעלה.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. ריאיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי מחשבת ישראל יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354