החוג לאנגלית

ראש/ת החוג: ד"ר לינדזי שפירו-שטיינברג linzsh@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: גב' ג'נט קופיאצקי jenetk@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 32 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

תכנית הלימודים בחוג לאנגלית בנויה מארבע חטיבות:

  • לימודי מיומנויות השפה האנגלית – מיומנות ברמה אקדמית בכל תחומי השפה – בדיבור, בקריאה ובכתיבה כדי לרכוש מיומנויות שיחה, הרצאה, כתיבה וחקר.
  • ספרות ותרבות אנגלית–כולל קורסי מבוא בשירה, ספרות ודרמה, שיאפשרו לסטודנטים לבחור את תחום ההתמחות שלהם. לימודי הספרות מגבירים את המודעות לקשר האינטימי בין שפה ותרבות ומעשירים את לימודי בלשון. דגש מיוחד יושם על קריאה וכתיבה ביקורתית.
  • בלשנות חינוכית – כולל קורסי מבוא שמקנים רקע תיאורטי ומעשי בתחומים שונים של הבלשנות המודרנית. הקורסים התיאורטיים דוגמת פונולוגיה, סמנטיקה, ותחביר יסייעו בהבנת המבנה הפנימי של השפה ובשיפור כושר ההבעה באנגלית והיישום בכיתה. הקורסים ששייכים לתחום הבלשנות היישומית יעזרו להבין כיצד האדם רוכש שפות, על-פי אילו חוקים השפות מתנהלות בחברה, וכיצד ידיעת השפה משפיעה על אישיות האדם. תשומת לב מיוחדת תינתן לרב-לשוניות ורב-תרבותיות בחברה הישראלית, ולקשר בין הלימוד התיאורטי ליישום בכיתה.
  • יזמות ופרויקטים בית ספריים – סדנאות ייחודיות שיכשירו את  הסטודנטים להיות שותפים פעילים בצוות בית הספר, כיוזמים וכמובילים פרויקטים כיתתיים ובית ספריים בתחום השפה האנגלית. בין נושאי הסדנאות: עיתונאות, משחק ואימפרוביזציה.

פרטים נוספים:

  • קורסים סמינריוניים – בהיקף של 2 ש"ש לפחות.
  • מבחן מיומנות השפה האנגלית – בתום שנה א' ושנה ב', סטודנטים ייגשו למבחן מיומנות השפה האנגלית בכתב, בקריאה ובעל פה.
  • לימודי חינוך והוראה– לתלמידי החוג לאנגלית יש תכנית ייחודית ללימודי חינוך והוראה. בנוסף לקורסי דרכי הוראת המקצוע ילמדו הסטודנטים קורסי חינוך מיוחדים בשפה האנגלית המיועדים למורים באנגלית. קורסים אלו יספקו לסטודנטים את הכלים הדרושים להוראת השפה האנגלית וגם יעשירו את ידיעותיהם בשפה האנגלית.

הכשרה מעשית – במסגרת העבודה המעשית, הסטודנטים יעברו אימוני הוראה והכשרה פדגוגית באנגלית (במשך שנתיים). לפרטים לחצו כאן.