החוג לגיאוגרפיה – אדם וסביבה

ראש/ת החוג: ד"ר רונית לאוב ronitl@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

  • קורסי חובה: העוסקים בגיאוגרפיה כללית וגיאוגרפיה ולימודי סביבה וגיאוגרפיה חבלית של ארץ ישראל.
  • קורסי בחירה: העוסקים בנושאי גיאוגרפיה כלליים, ארץ ישראליים ולימודי סביבה.
  • קורס סמינריוני שנתי: בהיקף של 2 שעות שנתיות
  •  קורס דרכי הוראת המקצוע: על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת המקצוע במסגרת החוג לחינוך.
  • ימי סיור: על התלמיד להשתתף בימי סיור הקשורים לקורסים הנלמדים ולצאת לקמפוסים (מחנה לימודי) לחבלי ארץ רחוקים יותר.

בשנת תש"ף לימודי הגיאוגרפיה בקמפוס הנשים ילמדו רק במסלול המשולב של לימודי ארץ ישראל הנתיב הגיאוגרפי. לתוכנית הלימודים המפורטת, ראו במסגרת תוכניות הלימודים של החוג ללימודי ארץ ישראל.