החוג לגאוגרפיה

ראש/ת החוג: ד"ר דורון שר אבי doronsar@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר גד שפר gadsch@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

  • קורסי חובה: עוסקים בגאוגרפיה כללית, גאוגרפיה אדם וסביבה וגאוגרפיה חבלית של
    ארץ ישראל.
  • קורסי בחירה: העוסקים בנושאי גאוגרפיה כלליים, ארץ ישראליים ויחסי אדם סביבה.
  • קורס סמינריוני שנתי: בהיקף של 2 שעות שנתיות
  • קורס דרכי הוראת המקצוע: על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת המקצוע במסגרת החוג לחינוך.
  • ימי סיור: על התלמיד להשתתף בסיורים הקשורים לקורסים הנלמדים (מינימום 10) ולצאת לשני קמפוסים (מחנה לימודי) לחבלי ארץ רחוקים יותר.
  • בשנת תשפ"א לימודי הגאוגרפיה בקמפוס הנשים ילמדו רק במסלול המשולב של לימודי ארץ ישראל הנתיב הגאוגרפי. לתוכנית הלימודים המפורטת, ראו במסגרת תוכניות הלימודים של החוג ללימודי ארץ ישראל.