החוג לגיאוגרפיה – אדם וסביבה

ראש/ת החוג: ד"ר רונית לאוב ronitl@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4.

  • קורסי חובה: העוסקים בגיאוגרפיה כללית וגיאוגרפיה ולימודי סביבה וגיאוגרפיה חבלית של ארץ ישראל.
  • קורסי בחירה: העוסקים בנושאי גיאוגרפיה כלליים, ארץ ישראליים ולימודי סביבה.
  • קורס סמינריוני שנתי: בהיקף של 2 שעות שנתיות
  •  קורס דרכי הוראת המקצוע: על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת המקצוע במסגרת החוג לחינוך.
  • ימי סיור: על התלמיד להשתתף בימי סיור הקשורים לקורסים הנלמדים ולצאת לקמפוסים (מחנה לימודי) לחבלי ארץ רחוקים יותר.