החוג ללימודים כלליים (רב תחומיים)

ראש/ת החוג: תהלה דרמון מלכה tehiladm@herzog.ac.il

פרטים נוספים

 מסלולי הלימוד המוצעים לבחירת הסטודנטים:

  • מסלול יהדות: תנך, תושב"ע, מחשבת, לשון
  • מסלול רוח: היסטוריה, אזרחות, ספרות, מחשבת
  • מסלול מדעים: מתמטיקה, מדעים, מחשבים, גיאוגרפיה

 

בנוסף מסלולים ייחודיים:

  • מסלול עם וארצו: ארץ, לשון, תנ"ך, היסטוריה
  • מסלול יהדות זמננו: היסטוריה, אזרחות, מחשבת
  • מסלול חברה ישראלית: תקשורת, אזרחות, גאוגרפיה
  • מסלול לשון ותרבות: אנגלית, לשון, ספרות

 

ניתן לשלב את החוג לחינוך מיוחד עם כל אחד ממסלולי הלימוד במקום אחד החוגים האחרים במסלול.