החוג ללימודי ארץ ישראל

ראש/ת החוג: ד"ר דורון שר-אבי doronsar@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

חטיבות התוכנית:

בתוכנית הלימודים חמש חטיבות המקיימות ביניהן זיקה הדוקה, כדלהלן.

א. חטיבת לימודי היסוד והמבואות הדיסיפלינריים

קורסי המבוא הינם קורסי חובה בתחומי הגיאולוגיה, הגיאומורפולוגיה, החי, הצומח ההיסטוריה והארכיאולוגיה. חטיבה זו מקנה היכרות עם הדיסיפלינות השונות בלימודי ארץ ישראל כבסיס לחטיבה הבאה.

ב. חטיבת המבואות ההיסטוריים-ארכיאולוגיים

חטיבה זו מחולקת לארבע חטיבות משנה על פי התקופות ההיסטוריות של ארץ ישראל, כאשר כל קורס מבוא ניתן בהיקף שנתי – 2 שעות שנתיות. מבואות אלה מהווים דרישה מקדימה לחלק מקורסי ההתמחות בהמשך.

  1. תקופת המקרא: מן התקופות הקדומות ועד חורבן הבית הראשון.
  2. ימי הבית השני, המשנה והתלמוד: התקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית.
  3. ימי הביניים: התקופות המוסלמית הקדומה, הצלבנית, האיובית, הממלוכית והעות’מאנית.
  4. העת החדשה: משלהי התקופה העות’מאנית ועד העידן המודרני.

ג. החטיבה הרגיונלית – גולת הכותרת של המיומנות הרב תחומית בידיעת הארץ.

מגוון של קורסים המקיפים את כל אזורי הארץ, ברוח תכניות הלימודים במערכת החינוך המושתתות על יחידות לימוד אזוריות. מיומנותו של המורה ללימודי ארץ ישראל במערכת החינוך, ניכרת בעיקר ביכולתו להקנות לתלמידיו “תפיסת שטח” והיכרות מרחבית טובה עם איזור מסוים על שלל רבדיו. על כן, מוגדרים הקורסים הרגיונליים כ”גולת הכותרת” של המיומנות הרב תחומית בידיעת הארץ. הקורסים הרגיונליים המוצעים בפריסה ארבע שנתית הינם: ירושלים לדורותיה, ארץ יהודה, ארץ הנגב, שומרון ובנימין, ארץ הגליל והעמקים, ארץ הגולן והחרמון, מישור החוף.

ד. קורסי בחירה

מגוון קורסים לבחירה על פי נטיות ההתמחות של הסטודנט.

ה. סיורים לימודיים

הסיורים הינם המשך רצוף לנלמד במסגרת הכיתתית ומהווים בכל קורס את אחת ממטלותיו. זוהי זכות, חוויה והזדמנות עבור תלמידי החוג להכיר את ארץ ישראל “דרך הרגליים”, בהנחיית המורים המומחים כל אחד בתחומו.

ההשתתפות בסיורים (מתוכם ימי חפירה ארכיאולוגית, ניווטים וטופוגרפיה) הינה חובה לתלמידי החוג לפי הפירוט המתפרסם באתר המכללה, והיא כרוכה בהגשת דו”ח סיור לפי הפירוט הניתן על ידי המרצה.

קורס סמינריוני שנתי – תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 ש”ש לפחות. עבודה סמינריונית תיכתב רק בקורס סמינריוני ורק בזיקה לאחת מן התקופות בהן נלמד המבוא המתאים. עבודה סמינריונית תכתב בשנה ג’ או ד’.

קורס דרכי הוראת המקצוע – על התלמידים להשתתף בקורס שנתי בדרכי הוראת לימודי ארץ ישראל במסגרת חובות החוג לחינוך.

פרטים נוספים:

החל משנת תש"ף, יתקיים נתיב לימודי המשלב לימודי גאוגרפיה עם לימודי ארץ ישראל בקמפוס הנשים. התוכנית מאפשרת להעמיק בלימודי גאוגרפיה, אדם וסביבה, ובהתאם פותחת אפיק הוראה גאוגרפי במערכת החינוך. לפרטים על תוכנית הלימודים ראו להלן בתוכניות הלימודים של נתיב זה.

מסלולים חוץ-אקדמיים:

לצד החוג ללימודי ארץ ישראל, מתקיימות “תכניות לווין” שנועדו להרחיב את אופקי ידיעתה של הארץ וכן לאפשר לבוגרי החוג למצוא את מקומם התעסוקתי. התכניות הינן:

  • קורס מורי דרך (במתווה החדש של משרד התיירות)
  • תעודת מדריך טיולים – מסלול משולב בתוך לימודי התואר הראשון.
  • הכשרת מדריכי טיולים במערכת החינוך- מסלול חוץ אקדמי.
  • הכשרת מורים לשל”ח.
  • היתרי הדרכה למדריכי טיולים באזורים נוספים (“קמפוסים”).