החוג ללשון עברית

ראש/ת החוג: הרב ד"ר חנוך גמליאל chanochg@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

הלימודים בחוג ערוכים בשני צירים: הציר התחומי והציר ההיסטורי.

  1. הציר התחומי: בנוי לפי פרקיה העיקריים של תורת הלשון המודרנית: תורת ההגה (הפונטיקה), תורת הצורות (המורפולוגיה), תורת התחביר והסמנטיקה.
  2. הציר ההיסטורי: בנוי על פי רבדיה של הלשון העברית: לשון המקרא, לשון חכמים, לשון תקופת הביניים והעברית החדשה.

כמו כן נכללים שיעורים שמביאים לידי ביטוי את העשייה הלשונית בימינו שמטרתה לכוון את חיי הלשון ואת התפתחותה, ושיעורים המכשירים את המורים בתחום ההבעה.

השיעורים מתחלקים לשתי חטיבות לימוד:

  1. קורסי החובה: יסודות העיון הלשוני והיכרות בסיסית עם שפות שמיות – ארמית וערבית.
  2. קורסי הבחירה: הרחבת היריעה בפרקי הלשון השונים תקופות כמו מגילות מדבר יהודה, לשון התפילה, ספרות המחשבה, בעיות בהתחדשותה של העברית וכן העמקה בתחומי לשון ספציפיים כמו פרקי תצורה של לשון המקרא, הטעמים והמסורה, לשון ותקשורת, מילים ומשמעויותיהן, מסורות לשון של העדות ועוד.

תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 שעות שנתיות לפחות.

בנוסף, חייב כל תלמיד גם בקורס שנתי של דרכי הוראת לשון, הניתן בחוג לחינוך, ואשר מציג את עקרונות המקצוע בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך ומקנה כלים להוראתה.