החוג למדעי הטבע

ראש/ת החוג: ד"ר מרב סיאני meravs@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 55 שעות שנתיות (תוכנית חד-חוגית).

שנות לימוד לתואר ראשון: 4.

תוכנית הלימודים היא תכנית חד-חוגית הכוללות שעות בחירה ושעות מעבדה, בנוסף לקורסים במתודיקה להוראת מדעי הטבע, קורסים במסגרת החוג לחינוך וכן תוכנית הכשרה מעשית בתחום המדעים.

  • תהיה התחשבות ברמת הידע הבסיסית השונה של הסטודנטים וייעשה מאמץ להביא את כל הסטודנטים לנקודת זינוק שווה במהלך שנה א'.
  • במהלך הלימודים ישולבו לימודי בסיס באנגלית מדעית בדגש על פיתוח אוריינות מדעית, מתמטיקה שימושית בדגש על ניצול תוכנות מתמטיות.
  • בתחום המדעי יילמדו נושאי בסיס בפיסיקה, כימיה וביולוגיה. דגש יינתן ללימוד החוקים והתופעות הנפוצים והמוכרים בתחומי ידע אלו, וכן ללימוד עצמי של חלק מן הנושאים.
  • בכל שנה יילמדו תכנים מסוימים בקורסי המעבדה באוניברסיטה העברית. חלק מהמעבדות יתקיימו במרוכז במהלך החופשות. קיימת חובת השתתפות בכל המעבדות.
  • בשנות הלימוד ב-ד ניתן יהיה לשלב קורסי בחירה. נושאי קורסי הבחירה ישתנו ויגוונו במהלך השנים.
  • בנוסף לשיעורי החוג, התלמידים ישתתפו בסיורים לימודיים של החוג שמתקיימים בחופשות הלימודים לאורך השנה. לפרטים לחצו כאן
  • הסמינריון במדעי הטבע הוא קורס חובה בחוג ובמסגרתו כותבים עבודה סמינריונית.