החוג למחשבת ישראל

ראש/ת החוג: ד"ר שמואל ויגודה shmuelwy@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר דניאל רייזר danielre@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 26 שעות שבועיות.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4.

מבנה תכנית הלימודים בחוג מבוסס על שלוש חטיבות מרכזיות:

  • הגות הראשונים
  • הגות העת החדשה
  • החסידות.

בנוסף, מתקיימים קורסי בחירה בתחומים אחרים בהגות היהודית שאינם נכללים בחטיבות אלו כגון: מחשבת חז"ל, הגות והלכה, קבלה ופילוסופיה כללית.

תלמידי החוג ישתתפו בקורס סמינריוני של 2 שעות שבועיות לפחות המיועד לכתיבת עבודה סמינריונית או רפרט.
בכל שנה יציע החוג בכל קמפוס קורס סמינריוני אחד לפחות.
א. קורסים אלו הינם קורסים שנתיים המשלבים בתוכם לימוד נושא הגותי (בכל שנה יוצעו נושאים שונים) לצד לימוד מתודולוגי הנחוץ לכתיבת עבודה מחקרית.
ב. קורסים אלו יהיו מצומצמים מבחינת מספר הלומדים (כ-15 לכל היותר) ובהם יקבל התלמיד הנחיה רצופה של המנחה בכל שלבי כתיבת העבודה.
ג. תלמידי החוג יכתבו את העבודות הסמינריוניות במסגרת זו בלבד.

תלמידי החוג ישתתפו בקורס שנתי של החוג לחינוך בדרכי הוראת מחשבת ישראל.

ניתן לקבל הכרה במסגרת החוג על שיעורים מסוימים שנלמדו בישיבה או מדרשה. פרטים אצל היועצים.