החוג למדעי המחשב

ראש/ת החוג: ד"ר אגוזה וסרמן egozav@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 38 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

התוכנית מקנה לסטודנטים השכלה ברמה אקדמית גבוהה הן בתחום הדעת והן במיומנויות ההוראה. התוכנית כוללת נושאים מתמטיים ואת הנושאים הבסיסיים והחדשנים השייכים לעולם התכנות. היא מכילה נושאים כמו: ;Javaתכנות מונחה עצמים; תכנות באפליקציות אנדרואיד; תכנות בסייבר ובניית אתרים.

  • תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 ש"ש לפחות.
  • קורס חובה נוסף בהוראת מדעי המחשב בהיקף של 2 שעות שנתיות במסגרת חובות החוג לחינוך.
  • בנוסף לקורסי החוג הסטודנטים משתתפים בימי סיור במסגרת ההכשרה המעשית.