החוג למתמטיקה

ראש/ת החוג: ד"ר סטלה שגב stelas@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 30 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4

  • קורסי חובה: מרבית השיעורים בחוג הינם קורסי חובה המתקדמים משנת לימוד אחת לשנייה.
  • קורסי בחירה: שיעורי הבחירה מורכבים מנושאים מתמטיים ומנושאים דידקטיים.
  • קורס סמינריון: הסמינריון במתמטיקה הוא חובה ובו לומדים להתמודד עם טקסטים מתמטיים ברמה גבוהה.
  • קורס בדרכי הוראת המקצוע: קיימת חובת השתתפות בקורס בדרכי הוראת המתמטיקה בהיקף של 2 שעות שנתיות המחושב במסגרת החוג לחינוך.

קורס מכינה מרוכז, חובה לשנה א' המתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.
בנוסף לקורסי החוג הסטודנטים משתתפים בימי עיון במסגרת החוג ובימי סיור במסגרת ההכשרה המעשית.