החוג למתמטיקה

ראש/ת החוג: ד"ר סטלה שגב stelas@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מבנה הלימודים

לימודי מתמטיקה 51 ש"ש (חד-חוגי)

לימודי הוראת מתמטיקה 24 ש"ש

ימי לימוד: נשים: ב, ג, ה גברים: א, ג

שנות לימוד לתואר ראשון: 4

פרטים נוספים

  • קורס מכינה מרוכז, חובה לשנה א' המתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.
  • קורסי חובה: מרבית השיעורים במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה הינם קורסי חובה המתקדמים משנת לימוד אחת לשנייה.
  • קורסי בחירה: שיעורי הבחירה מורכבים מנושאים מתמטיים ומנושאים דידקטיים.
  • קורסי סמינריון: שני סמינריונים חובה. בסמינריון במתמטיקה לומדים להתמודד עם טקסטים מתמטיים ברמה גבוהה. בסמינריון בהוראת מתמטיקה מתעמקים בסוגיות בהוראה.

בנוסף לקורסי החוג הסטודנטים משתתפים בימי עיון במסגרת החוג ובימי סיור במסגרת ההכשרה המעשית.