החוג לחינוך מיוחד

ראש/ת החוג: ד"ר צבי כרמלי zcarmeli@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: שירה רוזנברג hugim4@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף המסלול: 30 שעות שנתיות.

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

תכנית הלימודים במסלול לחינוך מיוחד בנויה מארבע חטיבות:

  • חטיבת לימודי המבואות לחינוך המיוחד –  כוללת לימודי מבוא ותשתית המקנים בסיס תיאורטי רחב בתחום ומיועדת לשנת הלימודים הראשונה.
  • חטיבת לימודי ההתמחות בחינוך מיוחד –  מהווה את מרכז ההכשרה המקצועית. החטיבה מכוונת להקנות היכרות רחבה עם מגוון של ליקויים וקשיים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, בשילוב למידה של כלי ההערכה וההתערבות הדידקטיים העומדים לרשותו של המורה בחינוך המיוחד.
  • חטיבת מוקדי ההתמחויות –  החוג מציע שני מוקדי התמחות: התמחות בלקויי למידה, קשיי הסתגלות והתנהגות ונתיב ללקויות לימודיות מורכבות.
  • חטיבה סמינריונית –   תלמידים במסלול לחינוך מיוחד יכתבו עבודה סמינריונית אחת בחינוך מיוחד ועבודה סמינריונית נוספת בחוג האחר. העבודה הסמינריונית תכתב במסגרת קורס כתיבת עבודה סמינריונית בחוג לחינוך.

פרטים נוספים:

  • סיורים: במסגרת קורסי המבואות בשנת הלימודים הראשונה, על הסטודנט לבקר ולהכיר מסגרות לימודיות שונות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
  • לימודי חינוך והוראה: לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד יש תכנית ייחודית בלימודי חינוך והוראה.
  • הכשרה מעשית: לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד יש תכנית ייחודית בהכשרה המעשית. לפרטים לחצו כאן.