לימודי חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר אביחי קלרמן avichai@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר חוי ששון havis@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף החוג: 21 שעות שנתיות.

התכנית נחלקת לארבע חטיבות:

  1. קורסי חובה
  2. מתודיקה
  3. לימודי בחירה והתמחות
  4. חטיבת סמינר המחקר

בשלב הראשון של הלימודים מתמקדים במבואות התיאורטיים של מדעי העזר הקשורים לחינוך, ובהמשכו מעמיקים להתמחות בפדגוגיה ובדידקטיקה של המקצועות השונים.

בשלב ההתמחות נלמדים קורסי הדידקטיקה והמתודולוגיה הקשורים במקצועות הנלמדים במכללה. את הלימודים העיוניים מלווה התנסות מעשית בבתי הספר.

תלמידי המכללה מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית בחינוך כחלק מחובות הלימודים בחוג. עבודה זו תורמת להעמקת החשיבה, לביסוס תיאורטי ומחקרי של הניסיון המעשי ולהבנת התהליכים ההוראתיים.

תלמידי המסלול לחינוך מיוחד יכתבו את העבודה הסמינריונית בחינוך במסגרת המסלול לחינוך מיוחד.

לימודי החינוך מהווים את לב תהליך הלמידה והם לימודי חובה המשותפים לכל תלמידי המכללה.
תקוותנו שבוגרי המכללה יתרמו תרומה משמעותית למערכת החינוך בישראל בבואם להורות כמורים מן המניין.
לתלמידי החוג לאנגלית והמסלול לחינוך מיוחד יש תכניות ייחודיות ללימודי החינוך.