ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר הודיה הופמן hodayah@herzog.ac.il

פרטים נוספים

 

תוכנית הלימודים היא בהיקף של 22 ש"ש.

שנות לימוד לתואר שני: 2.

 

תוכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות שונות:

א.   חטיבת לימודי תשתית בחינוך ובהוראה (8 ש"ש).

ב.   חטיבת לימודי התמחות בתחומי-דעת שונים ובה:

  • קורסי חובה (4 ש"ש) וקורסים סמינריונים (4 ש"ש)
  • קורסי בחירה (6 ש"ש)

 

בשנה הראשונה, ילמד הסטודנט לימודי תשתית בחינוך וכן קורסים מרכזיים בהתמחות בהיקף כולל של 10-12 ש'ש.

בשנה השנייה, יעמיק הסטודנט את ידיעותיו בלימודי התמחות לפי בחירתו, ישתתף בשני קורסים סמינריוניים (המסתיימים בכתיבת עבודה סמינריונית בהיקף של 20-30 עמודים), ויכתוב עבודת גמר.