הוראת המתמטיקה

ראש/ת החוג: ד"ר עזרא לוי
רכזת החוג ד"ר סטלה שגב stelas@herzog.ac.il

פרטים נוספים

שנות לימוד לתואר שני: 2

התכנית מחולקת לשלושה תחומי ידע מתמטיים מתקדמים. בכל הקורסים הנלמדים יידרש הסטודנט בקריאת מאמרים מדעיים ובהבנתם ובשיטות מחקר.

  1. העמקת ידע בתחום המתמטי
    גיאומטריה לא אוקלידית (גיאומטריה היפרבולית), תורת המספרים האנליטית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות ונושאים מתקדמים באנליזה. (קורסים אלה לא נלמדים בתכניות הלימודים לתואר ראשון).
  2. קורסים מתקדמים בהוראת מתמטיקה ובלימודי חינוך
    חשיבה מתמטית ואסטרטגיות לפתרון בעיות מתקדמות, גישות מתקדמות בהוראת המתמטיקה, יישומים משולבי-מחשב בהוראת המתמטיקה, התמודדות עם בעיות של תלמידים לקוי למידה ועוד.
  3. קורסים בלימודי תשתית
     שיטות מחקר איכותני, שיטות מחקר כמותי ועוד.

 

* פתיחת התכנית מאושרת ע"י המל"ג.