החוג למדעי הטבע

ראש/ת החוג: ד"ר מרב סיאני meravs@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מספר ש"ש: 55 (תוכנית חד-חוגית)

ימי לימוד: א, ה

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

תוכנית הלימודים היא תוכנית חד-חוגית הכוללות שעות חובה ושעות בחירה. בנוסף לכך, הסטודנט לומד קורסים במתודיקה להוראת המדעים, קורסים במסגרת החוג לחינוך וכן תוכנית הכשרה מעשית בתחום המדעים.

  • תהיה התחשבות ברמת הידע הבסיסית השונה של הסטודנטים וייעשה מאמץ להביא את כל הסטודנטים לנקודת זינוק שווה במהלך שנה א'.
  • במהלך הלימודים יושם דגש על פיתוח האוריינות המדעית של הסטודנט והכנתו לפיתוח האוריינות המדעית של תלמידיו.
  • בנוסף לקורסים רביות בתחום הביולוגי, יילמדו נושאי בסיס בכימיה ובפיזיקה.
  • בכל שנה יילמדו תכנים מסוימים בקורסי המעבדה באוניברסיטה העברית. חלק מהמעבדות יתקיימו במרוכז במהלך החופשות. קיימת חובת השתתפות בכל המעבדות.
  • בשנות הלימוד ב-ד ניתן יהיה לשלב קורסי בחירה. נושאי קורסי הבחירה ישתנו ויגוונו במהלך השנים.
  • בנוסף לשיעורי החוג, התלמידים ישתתפו בסיורים מדעיים שמתקיימים בחופשות לאורך השנה. מידע נוסף בנושא סיורים.
  • הסמינריון במדעי הטבע הוא קורס חובה בחוג ובמסגרתו כותבים עבודה סמינריונית.

תלמידי הרחבת הסמכה/הסבת אקדמאים:

  • תלמידי הרחבת הסמכה/הסבת אקדמאים יקבלו הכרה על קורסים שלמדו במסגרת לימודיהם הקודמים ותבנה להם תוכנית לימודים בהתאם.
  • התלמידים נדרשים להשתתף בסיורים מדעיים ובסיורים פדגוגיים, לפרטים: לחצו כאן.