החוג למחשבת ישראל

מעוניינים להשיג תעודת הוראה במחשבת ישראל וללמד את דור העתיד? מכללת הרצוג עם תכנית ייעודית להוראת מחשבת ישראל, בשילוב תואר ראשון בחינוך או כחלק מהסבה להוראה.

ראש/ת החוג: פרופ' דניאל רייזר danielre@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מבנה הלימודים

מספר ש"ש: 26

ימי לימוד: אלון שבות – א, מגדל עוז – א

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

 

פרטים נוספים

מבנה תוכנית הלימודים בחוג מבוסס על שלוש חטיבות מרכזיות:

  • הגות הראשונים
  • הגות העת החדשה
  • הקבלה והחסידות.

בנוסף, מתקיימים קורסי בחירה בתחומים אחרים בהגות היהודית שאינם נכללים בחטיבות אלו כגון: מחשבת חז"ל, הגות והלכה, ופילוסופיה כללית.

החל משנת תשפ"ב נפתח "בית מדרש ללימוד תורת הנפש והחסידות" – בית מדרש זה מרכז קורסי בחירה בנושא תורת הנפש והחסידות וקורסים סדנאיים (כתיבה יוצרת, הניגון החסידי ועוד) עם טובי המרצים מו החוג למחשבת ישראל.

תלמידי החוג ישתתפו בקורס סמינריוני של 2 שעות שבועיות לפחות המיועד לכתיבת עבודה סמינריונית.

בכל שנה יציע החוג בכל קמפוס קורס סמינריוני אחד לפחות.

א. קורסים אלו הינם קורסים שנתיים המשלבים בתוכם לימוד נושא הגותי (בכל שנה יוצעו נושאים שונים) לצד לימוד מתודולוגי הנחוץ לכתיבת עבודה מחקרית.

ב. קורסים אלו יהיו מצומצמים מבחינת מספר הלומדים (כ-15 לכל היותר) ובהם יקבל התלמיד הנחיה רצופה של המנחה בכל שלבי כתיבת העבודה.

ג. תלמידי החוג יכתבו את העבודות הסמינריוניות במסגרת זו בלבד.

ניתן לקבל הכרה במסגרת החוג על שיעורים מסוימים שנלמדו בישיבה או מדרשה. פרטים אצל היועצים.

 

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר