החוג למדעי המחשב

ראש/ת החוג: ד"ר יצחק ברון izhakbr@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף הלימודים בחוג: 38 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

  • תלמידי החוג ישתתפו בקורסים סמינריוניים בהיקף של 2 ש"ש לפחות.
  • קורס חובה נוסף בהוראת מדעי המחשב בהיקף של 2 שעות שנתיות.
  • בנוסף לקורסי החוג הסטודנטים משתתפים בימי סיור במסגרת ההכשרה המעשית.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר