החוג למתמטיקה

החוג למתמטיקה במכללת הרצוג מציע תואר פלוס – תואר ראשון בחינוך במקביל לתעודת הוראת מתמטיקה. אפשרי גם במסגרת הסבת אקדמאיים להוראת מתמטיקה. צפו במסלולי הלימוד.

ראש/ת החוג: ד"ר צורית אליצור tsurite@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מבנה הלימודים:

לימודי מתמטיקה 50 ש"ש (חד-חוגי)

לימודי הוראת מתמטיקה: 24 ש"ש

ימי לימוד: מגדל עוז: א, ב, ג  אלון שבות: א, ה
חלק מהלימודים מתקיימים במתכונת למידה מרחוק ובקורסים מקוונים.

שנות לימוד לתואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאים / הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

 

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר