החוג למתמטיקה

ראש/ת החוג: ד"ר צורית אליצור tsurite@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מבנה הלימודים:

לימודי מתמטיקה 51 ש"ש (חד-חוגי)

לימודי הוראת מתמטיקה: 24 ש"ש

ימי לימוד: מגדל עוז: ב, ג, ה, אלון שבות: א, ה

שנות לימוד לתואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

 

פרטים נוספים:

  • קורס אשנב למתמטיקה הוא קורס חובה שמתקיים בשנה א', סמסטר א'.
  • קורסי חובה: מרבית השיעורים במתמטיקה ובהוראת המתמטיקה הינם קורסי חובה המתקדמים משנת לימוד אחת לשנייה.
  • קורסי בחירה: שיעורי הבחירה מורכבים מנושאים מתמטיים ומנושאים דידקטיים.
  • קורסי סמינריון: שני סמינריונים חובה. בסמינריון בהוראת מתמטיקה מתעמקים בסוגיות בהוראה. לומדים להתמודד עם טקסטים מתמטיים ברמה גבוהה. בסמינריון בהוראת מתמטיקה מתעמקים בסוגיות בהוראה.
  • בנוסף לקורסי החוג הסטודנטים משתתפים בימי עיון במסגרת החוג ובימי סיור במסגרת ההכשרה המעשית.