החוג לתנ"ך

ראש/ת החוג: הרב ד"ר יהושע רייס shukyr@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: הרב ד"ר יוסף מרקוס yosefm@herzog.ac.il

פרטים נוספים

היקף הלימודים בחוג: 26 שעות שנתיות

שנות לימוד לתלמידי תואר ראשון: 4
היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

הלימודים כוללים את המרכיבים הבאים:

  • לימודי חובה (שנה א'-ב'): הכוללים שיעורי מבוא למקרא, פרשנות והדרכה ביבליוגרפית ולימוד עצמי הכולל בחינות בקיאות ועבודות שאלון בלימוד מקוון דרך המחשב.
  • שיעורי בחירה (שנים ב'-ג'): בהם נדרשים לבחור בשיעורים המתייחסים לסוגים השונים של ספרי המקרא, ושיעורים שונים של מרצי החוג והחוגים המשיקים אליו כמו החוג ללימודי ארץ ישראל, החוג לתושב"ע, החוג להיסטוריה והחוג ללשון (שיעורים אלו נתונים לבחירתו של הלומד).
  • קורס סמינריוני (שנים ג'-ד'): בהיקף של 2 ש"ש לפחות, המיועד לסטודנטים שכבר קנו את יסודות לימוד המקרא. מספר המשתתפים בסמינריון מוגבל במטרה לאפשר השתתפות פעילה בלימוד. בסמינריון יוטלו משימות של קריאה והכנה ובמסגרתו תיכתב עבודה סמינריונית או עבודה מחקרית לסיום קורס בהדרכת המרצה.
  • סיורי ארץ מקרא: סיורים ברחבי הארץ במקומות בעלי זיקה לאירועים ולאתרים מתקופת המקרא. מטרות הסיורים במסגרת החוג לתנ"ך הם השלמת לימודי תנ"ך והרחבתם, שילוב ידיעת הארץ בלימודי יסוד של תנ"ך ושל תולדות ישראל ופתיחת אופקים ללימוד ולחוויה רוחנית.
  • קורס בדרכי הוראת המקצוע: קיימת חובת השתתפות בקורס בדרכי הוראת התנ"ך בהיקף של 2 שעות שנתיות המחושב במסגרת החוג לחינוך.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר