החוג לחינוך מיוחד

ראש/ת החוג: ד"ר שירה רוזנברג hugim4@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: הילה הבר hilahab@herzog.ac.il

פרטים נוספים

מספר ש"ש: 26

ימי לימוד: מגדל עוז (שנה א-ב): ב, מגדל עוז (שנה ג-ד): א, ג, ה, אלון שבות: א, ה

שנות לימוד לתואר ראשון: 4

היקף הלימודים ומספר שנות הלימוד לתלמידים במסלול להסבת אקדמאיים/הרחבת הסמכה משתנה בהתאם להכרה בלימודיהם הקודמים.

תוכנית הלימודים במסלול לחינוך מיוחד בנויה מארבע חטיבות:

  1. חטיבת לימודי המבואות לחינוך המיוחד – כוללת לימודי מבוא ותשתית המקנים בסיס תיאורטי רחב בתחום ומיועדת לשנת הלימודים הראשונה.
  2. חטיבת לימודי ההתמחות בחינוך מיוחד – מהווה את מרכז ההכשרה המקצועית. החטיבה מכוונת להקנות היכרות רחבה עם מגוון של ליקויים וקשיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים, בשילוב למידה של כלי ההערכה וההתערבות הדידקטיים העומדים לרשותו של המורה בחינוך המיוחד.
  3. חטיבת מוקדי ההתמחויות – החוג מציע התמחות כללית לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים, ותקבל קורסים בקשיים התנהגותיים ורגשיים ובלקויות לימודיות מורכבות.
  4. חטיבה סמינריונית – תלמידים במסלול לחינוך מיוחד יכתבו עבודה סמינריונית אחת בחינוך מיוחד ועבודה סמינריונית נוספת בחוג האחר. העבודה הסמינריונית תכתב במסגרת קורס סמינריון בחוג לחינוך.

כמו כן, החוג כולל את המרכיבים הבאים:

  • סיורים: במסגרת קורסי המבואות בשנת הלימודים הראשונה, על הסטודנט לבקר ולהכיר מסגרות לימודיות שונות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
  • לימודי חינוך והוראה: לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד יש תוכנית ייחודית בלימודי חינוך והוראה.
  • הכשרה מעשית: לתלמידי המסלול לחינוך מיוחד יש תוכנית ייחודית בהכשרה המעשית. לפרטים לחצו כאן.