לימודי חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר אביחי קלרמן avichai@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר חוי ששון havis@herzog.ac.il

פרטים נוספים

בשלב הראשון של הלימודים מתמקדים במבואות התאורטיים של מדעי העזר הקשורים לחינוך, ובהמשכם מעמיקים להתמחות בפדגוגיה ובדידקטיקה של המקצועות השונים ובכלים הנדרשים לעבודת המורה ולזהותו המקצועית.

בשלב ההתמחות נלמדים קורסי הדידקטיקה והמתודולוגיה הקשורים במקצועות הנלמדים במכללה. את הלימודים העיוניים מלווה התנסות מעשית בבתי הספר.

תלמידי המכללה מחויבים בכתיבת עבודה סמינריונית בתחום החינוך כחלק מחובות הלימודים בחוג. עבודה זו תורמת להעמקת החשיבה, לביסוס תאורטי ומחקרי של הניסיון המעשי ולהבנת תהליכי ההוראה.

תלמידי המסלול לחינוך מיוחד יכתבו את העבודה הסמינריונית במסגרת המסלול לחינוך מיוחד.

חובות החוג

חובות נוספות לסיום התואר