ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר הודיה הופמן hodayah@herzog.ac.il

פרטים נוספים

 

תוכנית הלימודים היא בהיקף של 18 ש"ש.

שנות לימוד לתואר שני: 2

 

תוכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות שונות:

א.   חטיבת לימודי תשתית בחינוך ובהוראה

ב.   חטיבת לימודי התמחות בתחומי-דעת שונים ובה:

  • קורסי חובה  וקורסים סמינריונים
  • קורסי בחירה

 

בשנה הראשונה, ילמד הסטודנט לימודי תשתית בחינוך וכן קורסים מרכזיים בהתמחות.

בשנה השנייה, יעמיק הסטודנט את ידיעותיו בלימודי התמחות לפי בחירתו, ישתתף בקורס סמינריוני המסתיים בכתיבת עבודה סמינריונית ובסדנה שנתית המסתיימת בכתיבת עבודת גמר.