חוג לאזרחות תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים אזרחות

+  בין חרדלים לדתלשים א | 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א

| 409001200 | דר מוזס חנן | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409001200
מורה דר מוזס חנן
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

החברה הציונית דתית בפתח המאה-21 היא חברה צבעונית, מגוונת ומורכבת בהרבה מה שהייתה לפני שנות דור. הגיוון והמורכבות המתגברים מעודדים פרץ של יצירתיות ותסיסה אך גם מתדלקים מחלוקות נוקבות בסוגיות יסודיות של דת ומדינה, יחס למודרנה, לפמיניזם, לתרבות הכללית ולערכים הליברליים ומקשים על תרגום האלקטורט הציוני דתי לכוח פוליטי משמעותי. הקורס יסקור את התפתחות התנועה הציונית דתית לזרמיה השונים, את הסוגיות המרכזיות העומדות במוקדי המחלוקת בעולם הציוני דתי, את אופני ההתמודדות של רבנים והוגים ציוניים דתיים עם ההיבטים השונים של המודרניות והפוסט מודרניות ואת מגוון הביטויים המוסדיים, החברתיים והפוליטיים של תהליכי הגיוון והפיצול המתחוללים בחברה הדתית לאומית בפתח המאה ה-21. היכרות מעמיקה עם הציונות הדתית וההתמודדויות והאתגרים המורכבים הניצבים בפניה, מעניקה רקע חיוני לסוגיות בסיסיות הניצבות במוקד לימודי האזרחות בכלל, ובמיוחד בחינוך הממד: יחסי דת - מדינה, השילוב והמתח בין ערכים יהודיים לערכים ליברליים, שסעים ומתחים בחברה הישראלית : בין דתיים לחילוניים, בין דתיים לאומיים לחרדים ובין ניצים ליונים.

+  זהות ישראלית- חיים מתוך מחלוקת | 409003400 | ישראלי נועה | סמסטר א

| 409003400 | ישראלי נועה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 409003400
מורה ישראלי נועה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  בין חרדלים לדתלשים ב | 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב

| 409001900 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 409001900
מורה דר מוזס חנן
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מהווה המשך לקורס בין חרדלים לדתלשים א ומתמקד בבירור ובמיפוי סוגיות מרכזיות העומדות במוקד סדר היום של המגזר הדתי לאומי: היחס לתרבות המערב, מערכת החינוך ועולם התורה הציוני דתי, הציונות הדתית וצהל, אתגרי המשפחה הדתית לאומית בעידן מודרני ומתירני, הפוליטיקה הציונית דתית. הדיונים בשיעורים מבוססים רובם ככולם על המבואות וההקדמות שניתנו בקורס בין חרדלים לדתלשים א .       

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 409000200
מורה דר דיסקין אברהם חיים אלברט
כיתה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס כל מערכת פוליטית מאופיינת בצירוף הרכיבים השונים שבה: ערכי החברה ושורשיה ההיסטוריים, מוסדותיה, מגוון המשאבים הנתון לרשותה לצורך התמודדות עם אתגרים מבית ומחוץ ועוד. במדינת ישראל קיימת מערכת פוליטית מורכבת ודינמית שייחודה היה בכך שהתפתחה בפרק זמן קצר יחסית. השינויים הפוליטיים, החברתיים והמדיניים הפכו לתכופים, והביאו לשינוי באופיו של המשטר וסגנון המשילה. במהלך הקורס יכיר הסטודנט וייחשף להיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל ולמכלול המושגים והרעיונות שעיצבו את פניה של המערכת הפוליטית המורכבת והמרתקת. הכרות בסיסית זו תעניק לסטודנט כלים לניתוח המציאות הישראלית מרובת השסעים והמחלוקות.

קורסים ביום א

 
קוד קורס 409003200
מורה דר צחי אדם
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כדי להכיר את סיפורה של החברה הישראלית, אפשר ללמוד מאמרים בסוציולוגיה, אבל אפשר גם פשוט... לראות סרטים ישראליים. 

חלוץ חורש את הקרקע ומוסר את נפשו למען אדמת המולדת, צנחן כובש את ירושלים, סלאח שבתי בורח מעבודה קשה, משה בלנגה מבקש נס... כל אלה מספרים לנו על הסוציולוגיה של החברה הישראלית, על הקונפליקטים המרכזיים עימם היא מתמודדת, על מאבקן של קבוצות שונות להשתלב באנחנו הישראלי.

במהלך הקורס נכיר את הסרטים המרכזיים שהשפיעו על התרבות הישראלית, נבחן כיצד הם מספרים את סיפורה של החברה הישראלית, ונגלה כיצד הזרמים השונים של הקולנוע הישראלי משקפים את  הסוגיות המרכזיות שמעסיקות אותנו עד היום: ציונים ופוסט-ציונים, מזרחים ואשכנזים, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, נשים וגברים ועוד.

במהלך השיעורים ישולבו חומרים תיאורטיים מתחום מחקר הקולנוע והסוציולוגיה.

 


קוד קורס 409003300
מורה דר ספראי מרדכי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הפערים הכלכליים בישראל הינם אחד מהאתגרים המרכזיים שהתעצמו בשנים האחרונות ומעסיקים את החברה הישראלית. במסגרת הקורס נעסוק בחברה הישראלית מזווית כלכלית - נכיר את התפיסות המרכזיות בתחום הכלכלה הפוליטית, נתוודע לשינויים שחלו בחברה הישראלית לאורך השנים בהיבט הכלכלי, ונעמיק בסוגות של אי שיוויון כלכלי, פערים ועוני בחברה הישראלית, מעמד הביניים בישראל ומחירי הדיור, התמודדות של קבוצות שונות בחברה כדוגמת הציבור הדתי והחברה החרדית עם האתגרים הכלכליים, יחסי הון-שלטון, יחסים כלכליים בין מרכז לפריפריה ועוד. במסגרת הקורס ניתן דגש על המשמעויות של הסוגיות הכלכליות לעשיה החינוכית בישראל.   
קוד קורס 409001000
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בכדי להבין את הדמוקרטיה המודרנית, יש להבין את המודרניות עצמה. בקורס זה ננסה להעמיק בשלב ראשון אודות חוקת המודרניות הבלתי כתובה, שכולנו חתומים עליה מבלי שידענו. חוקה זו היא מעין חוזה בין כל אנשי המודרנה, סוג של DNA שכולנו שותפים לו, מי יותר ומי פחות. סימני ההיכר של ה-DNA הזה מופיעים בכל מאפייניה של המודרניות: במדע, בכלכלה המודרנית, במדינת הלאום הדמוקרטית, ובפיתוחים הטכנולוגיים, בפסיכולוגיה של האני ועוד. לצורך זה נעשה שימוש בתובנות פילוסופיות, סוציולוגיות, ספרותיות - תהיו בטוחים שזה לא יהיה קורס רגיל במחשבה מדינית. בשלב שני נעבור לדון בדמוקרטיה המודרנית ובאתגרים הפנימיים שלה הקשורים בעובדת היותה מודרנית. בדרך זו נוכל להבין בדרך מפתיעה את תפקיד הצבא, מערכת המשפט ואף האינטלקטואלים במערך התרבותי הדמוקרטי. נעמוד על טיבם הפרדוקסלי של החוקה הדמוקרטית, מדינת הלאום הדמוקרטית, ואף ערך השיוויון עצמו.

קוד קורס 409003500
מורה דר חדד אליעזר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

זהותה של מדינת ישראל נשענת על היותה יהודית. הפרשנות המסורתית מזהה את המונח יהודית בהלכה היהודית. כיצד מתמודדת ההלכה עם מדינת ישראל אשר ניצבת גם על אדניה של דמוקרטיה,חילוניות וליברליזם? מטרתו של קורס זה היא לנסות ולהבין מנקודת מבט תורנית-הלכתית מקצת מהסוגיות העומדות לנגד עיניה של החברה היהודית במדינת ישראל. זאת מתוך הנחה כי יציקת תשתית דתית-רעיונית בסיסית תביא להרחבת הידע, ותיתן כלים להתמודדות אמיתית וכנה עם האתגרים העומדים לנגד עיניה של ההלכה בעידן הריבונות היהודית המתחדשת.

+  יהדות וזכויות אדם | 409003000 | הרב פרופ ברנדס יהודה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 409003000 | הרב פרופ ברנדס יהודה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 409003000
מורה הרב פרופ ברנדס יהודה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס הנחת המוצא של הקורס היא שההומניזם, יסוד זכויות האדם בעת החדשה, מושתת על התנך ותורת ישראל. ואין מדובר בפילוסופיה או אמונה זרה המעומתת עם תורתנו. במהלך הקורס נבחן בזו אחר זו את זכויות האדם כפי שהן מקובלות בחוקות העמים בימינו, נקביל אותן עם הזכויות והחובות שבתורה, ונעמוד על הדומה ועל השונה. הקורס יתבסס על קריאת מקורות ראשוניים ומאמרים עדכניים העוסקים בתחום. 
קוד קורס 409002700
מורה דר מוזס חנן
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 
מדינת ישראל עברה זה מכבר את שלב ההקמה ואתגרי ההישרדות שאיתן היא התמודדה  בעשורים הראשונים לקיומה וכיום הם מתחלפים באתגרים חדשים – הנובעים מהנתונים הגאוגרפיים והדמוגרפיים הייחודים שלה, מהצורך בהפנמת לקחי ההיסטוריה היהודית, ממערכות היחסים הפנימיות בין הקבוצות היהודיות השונות במדינה ובינן לבין המיעוטים הלא יהודיים, ממעמד הבכורה החדש של היהדות הישראלית ביחס ליהדות התפוצות, ממעמדה של ישראל במשפחת העמים  במעגלים הקרובים והרחוקים, מאתגרים כלליים שעמן מתמודדות מדינות נוספות במציאות הגלובלית, הטכנולוגית והאקולוגית של המאה ה-21, ומהשאיפה להגשים את חזונם של מייסדי התנועה הציונית החילוניים והדתיים להיות אור לגויים. בקורס נתייחס לכל האתגרים הללו ונשרטט תרחישי עתיד שונים על הרצף שבין תרחישים אוטופיים לתרחישים דיסטופיים ואת הדרכים האפשריות המובילות אליהן           

+  סוגיות בפוליטיקה הישראלית | 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 409002100 | דר מוזס חנן | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 409002100
מורה דר מוזס חנן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפוליטיקה הישראלית היא זירה מאתגרת, סוערת ויצרית. תכונות אלה נובעות מהאתגרים המורכבים עימם מתמודדת מדינת ישראל, מהרכבה המגוון והמשוסע של החברה הישראלית  ומחילוקי דעות משמעותיים בין הקבוצות הבולטות המרכיבות אותה על דמותה הרצויה של המדינה. בקורס נתמקד בניתוח העמדות וחילוקי הדעות בסוגיות היסודיות שעל סדר היום במדינת ישראל, באפיון הסוציולוגי והפוליטי של השבטים והקבוצות המרכזיות בחברה, באידאולוגיה של המפלגות הבולטות במערכת הפוליטית ובתמורות שהתחוללו בהן במהלך השנים ובהכרת והבנת פעילותם של גורמים נוספים המשפיעים על המערכת הפוליטית בישראל.         


קוד קורס 409000100
מורה אמסילי יאיר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 7 (אלון שבות)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.

+  דרכי הוראת אזרחות ב- מעורב | 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 90019700 | אמסילי יאיר | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90019700
מורה אמסילי יאיר
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נבקש להבין מה הרציונל המגבש את מטרות תכנית הלימודים במקצוע האזרחות במדינת ישראל. נלמד ומה עיקר מטרתה של התכנית בהקשר החינוכי. נכיר את תכנית הלימודים, עיקריה ודרכי הוראתה בנושאים השונים. נכיר קשיים הצפים במגזרים השונים סביב נושאי התכנית ודרכי ההתמודדות בהוראתם. נתרגל את הדיון בכיתה ככלי הוראה ונכיר את הערכות החלופיות המקובלות בהוראת האזרחות. נכיר את מבנה בחינת הגרות באזרחות - דרכי תשאול והערכה בבחינה.
~
~
~

קוד קורס 409000900
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 13 (אלון שבות)
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מקובל לחשוב על ישראל במונחי המתח שבין יהודית ודמוקרטית. אולם מתח זה לא הטריד את האליטה הישראלית בעשורים הראשונים לקיומה. הקונפליקט שעמד בליבת ההגות והמעש הציוניים לא היה מול המיעוט (הערבי) וזכויותיו אלא מול העבר היהודי עצמו. מתח זה בין יהדות לציונות קשור במהפכת היהודי החדש ובשלילת הגלות כאתוס מרכזי. מתח זה לא רק שלא נפתר אלא שלאחר מלחמת ששת הימים הוא הלך והתרחב. הזרם המרכזי של הציונות שדגל ביהדות כלאום וכלל לא ראה כל בעיה בשילוב שבין יהדות ודמוקרטיה, עבר לדבוק בדגם רזה יותר של חזון יהודי המחויב לזכויות אזרח ואדם בלבד. בקורס זה נתייחס לסיבות שבגינן שילוב של מדינה יהודית ודמוקרטית הפך לבעייתי בעיני האליטה התרבותית בישראל, נתייחס לשאלת מעמדה של יהדות התפוצות בישראל מצד אחד ולמעמדו של המיעוט הערבי בישראל מצד שני. נדון במספר מקרי מבחן המדגימים זאת.
קוד קורס 409003100
מורה דר מוזס חנן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחד ממגדירי הזהות העיקריים בחברה המודרנית בכלל ובחברה הישראלית בפרט הוא אופי הקשר והזיקה לדת ולמסורת. גורמים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים יצרו בחברה הישראלית רצף עשיר ומגוון של זהויות דתיות, מסורתיות וחילוניות המקיימות ביניהן מערכת יחסים מורכבת שהשפעתה על השיח הציבורי והפוליטי היא מרכזית ומכרעת. בקורס נמפה את רצף הזהויות הדתי – חילוני בחברה הישראלית מתוך התייחסות לזרמי העומק שיצרו אותן ולתהליכים הדינמיים שמעצבים אותן ואת מערכות היחסים המורכבות המתנהלות ביניהן.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 409002800
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

לתיאולוגיה פוליטית שני צדדים: צד ביקורתי החושף את התשתית התיאולוגית של התודעה והמוסדות המודרניים, וצד קונסטרוקטיבי המשרטט מחדש תודעה ומוסדות ההולמים את התיאולוגיה הרצויה. החלק התוכני של הקורס  מוקדש לצד הביקורתי בלבד אולם עבודות סמינריוניות יכולות להיכתב על כל אחד משני הצדדים. מאז סוף המאה ה-18, המוסדות המודרניים תופסים את עצמם כחילוניים, כלומר כמשוללים תשתית תיאולוגית. אך אפשר לקרוא תיגר על קביעה זו. מטרת קורס זה היא לחשוף את היסודות התיאולוגיים הקמאיים המצדיקים את נאמנותם של המודרניים למוסדות אלו. אולם בשונה ממרבית העיסוק האקדמי בתיאולוגיה פוליטית, הנחת המוצא בקורס איננה שחשיפת הממד התיאולוגי נועדה להביא לביטול המטאפיסיקה בדרכים חדשות מתוחכמות מבעבר, אלא להנכיח את מורכבותה של התודעה המודרנית לאור העובדה שהתיאולוגיה היא מרכיב חיוני (אפילו) של האדם המודרני. הקורס כולל מבוא תיאורטי לתיאולוגיה פוליטית וקריאה מחודשת של תמות שונות. ביניהן: עליונות שלטון החוק, הריבונות הפוליטית, מעמדו המקודש של בית המשפט העליון בדמוקרטיה המודרנית, זכויות אדם, סיוע הומניטארי במערב, פציפיזם ושינוי פרדיגמטי בתפיסת הביטחון-הלאומי במערב, טכנולוגיה במאה ה-21, תפקידו של האינטלקטואל כנביא/מואר-חילוני ומשמעותן של רציחות פוליטיות, מהות הציונות, מהות האנטישמיות החדשה והשואה. הקורס הוא קורס סמינריוני ולכן מחצית ממנו תוקדש לעבודות סטודנטים - להצגה של ההתקדמות ולהתייעצויות.