חוג להיסטוריה תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים היסטוריה

קוד קורס 13006400
מורה דר דרמון מלכה תהילה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשנתיים האחרונות שודרו בישראל שתי סדרות שעסקו בעליית שנות ה50-  סלאח פה זה ארץ ישראל ומעברות והציפו שוב את הכאב הגדול שליווה את העולים. 
אבל- האם זו הזווית היחידה הקיימת בסיפור העליה? ובכלל, כמה עליות גדולות היו למדינה אחרי הקמתה? מאיפה ולמה הגיעו העולים? האם הם נקלטו באופן שונה אלה מאלה? 
  בקורסזה נבחן את העליות שלאחר קום המדינה, תוך שימת דגש על המתח שהתקיים בין חזוןהקליטה, ההשתקעות וההיטמעות לבין המציאות הקשה בפניה עמדו המדינה והעולים החדשים, וננסה לחשוב האם למדנו משהו מההיסטוריה.

+  נוסעים ומסעות בימי הביניים | 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר א

| 13020800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 13020800
מורה דר בנמלך מוטי
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נסיעות ומסעות הם חלק אינטגרלי מהחיים המורניים. רבים מאיתנו לומדים או עובדים במרחק שמחייב נסיעה מהבית אל מקוםו העבודה או הלימודים (לעיתים אף נסיעה ארוכה), כולנו נוסעים מדי פעם לטיול או לחופשה במקומות שונים ברחבי הארץ, וגם נסיעות לחול, ובייחוד הטיול הגדול שאחר הצבא הפכו לחלק מהנורמה הישראלית.
אולם תופעה זו היא תופעה חדשה המאפיינת את המחצית השנייה של המאה העשרים, עד לתקופה זו, ובוודאי שבתקופות קודמות כמו ימי הביניים או ראשית העת החדשה, מרבית האוכלוסיה נולדה, חיה, פעלה ומתה בתוך טווח מאד מצומצם. מי שחרגו מהטווח הזה ונסעו למקומות מרוחקים היו בודדים והם עשו זאת בנסיבות מיוחדות
הקורס יעסוק בנושאים אלוף שבמקרים רבים תיעדו את מסעותיהם, מה שמאפשר לנו היום להתחקות על עקבותיהם ולהבין כיצד הם תפסו את המסע ואת המקומות החדשים והשונים שבהם עברו. במהלך הקורס נקרא בספרות המסעות וננסה לנתח אותה בדרכים שונות ולחשוף את מה שמסתתר מאחורי התיאורים הציוריים של המחברים. נתוודע לנוסעים חוקרים, להרפתקנים, לסוחרים, למתתחזים ושרלטנים, וגם לסתם רמאים שהמציאו לעצמם מסעות מדומים. נלמד על השינויים הטכנולוגיים שאפשרו את המסעות ועל ההשפעה שהיתה לנוסעים ולמידע שהביאו אתם על העולם ועל החברה שמהם יצאו למסעותיהם.

+  מלחמות אזרחים בהיסטוריה | 13005300 | דר נוימן קלמן | סמסטר ב

| 13005300 | דר נוימן קלמן | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 13005300
מורה דר נוימן קלמן
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מלחמות אזרחים הן מן האירועים הדרמטיים של ההיסטוריה, כאשר הדבק שמחזיק את המדינה יחד מתפורר והגוף הפוליטי מתפרק לגופים הנלחמים זה בזה.
הקורס יעסוק בדוגמאות של מלחמות אזרחים מן העת העתיקה , מימי הביניים (קצת) ומן העת החדשה.
במיוחד נקרא טקסטים שנולדו מתוך מלחמות הללו.
קוד קורס 13006500
מורה דר דרמון מלכה תהילה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
שתי מלחמות עיצבו במידה רבה את מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה. 
מצד אחד מלחמת ששת הימים שהרחיבה את גבולות המדינה ומילאה את הציבור בישראל בגאווה, יש שיאמרו בשכרון כח. ומהצד השני- מלחמת יום הכיפורים שהפתיעה את הנהגת המדינה, הביאה לאבדן אמון בהנהגה ולצמיחת שלום עכשיו וגוש אמונים.
 בקורס זה נבחן את השפעתן של שתי המלחמות על החברה הישראלית מבחינה בטחונית, חברתית וכלכלית ונדון בקשרים שבין שתיהן.
קוד קורס 13000700
מורה דר נוימן קלמן
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מהווה מבוא כללי לעת החדשה מהרפורמציה ועד מלחמת העולם הראשונה. הוא סוקר את תולדות אירופה מהמאה ה-16 ועד למאה ה-20 בקורס נתמקד במאורעות החשובים, בהתפתחויות התרבותיות, ובתהליכים החברתיים שהתחוללו בתקופה זו, ובמיוחד בקשר ביניהם. נשים דגש על הבנה היסטורית ועל המשמעות העמוקה של ארועים ותקופות, תוך ניסיון להבין כיצד ההיסטוריה האירופאית המודרנית משפיעה על הזהות שלנו כיום.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 13007600
מורה דר בנמלך מוטי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס הסיורים ימי הבינים כאןהוא קורס ראשון מסוגו בחוג להיסטוריה, המאפשר לסטודנטים לסייר בירושלים הימיביניימית ולראות בעיניהם את המבנים, את תוכניות המתאר ואת תהליכי השינוי וההתפתחותשחלו בעיר בתקופה זו, להבין את הדינמיקה של העיר מחוץ לכיתה, ואגב כך לגלות גםפינות חמד לא מוכרות בעיר ובסביבותיה.

במהלך הסיורים נבקר גם במוזיאוניםובמוסדות מחקר המוכרים פחות לציבור הרחב: מוזיאון מגדל דוד, המוזיאון לאומנותהאסלאם, בית הכנסת האיטלקי מוזיאון יהדות איטליה, מכון בן צבי, המכון לתצלומי כתבייד בספריה הלאומית ועוד. מוזיאונים וגופי מחקר אלו מפעילים תוכניות חינוכיותולימודיות המיועדות לתלמידים ולכיתות המבקרים בהם אשר עומדות לרשותם של מוריההיסטוריה.

הקורס יעניק לכם היכרות מעמיקה עם פניםלא מוכרות של ירושלים, יאפשר לכם להבחין ברבדים ההיסטוריים השונים המסתתרים מעלומתחת לפני השטח, ויעניק לכם כלים שישמשו אותכם בהוראה בעתיד.

קורסים ביום א

 

+  מקורות היסטוריים ושימושם בהוראה | 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 13006300 | דר חובב ימימה | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006300
מורה דר חובב ימימה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השימוש במקורות היסטוריים והיכולת לנתחם בצורה ביקורתית ומושכלת הם מאבני היסוד של לימוד ההיסטוריה, והקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות אלו הן לצורך המחקר ההיסטורי והן לצורכי הוראה בבית הספר. בשנים האחרונות נכנסות לתכנית הלימודים  בהיסטוריה בבתי הספר התיכוניים, לבד מהשימוש התדיר במקורות היסטוריים, תכניות ייחודיות ששמות דגש רב על ניתוח מקורות. בקורס נעסוק בפיתוח מיומנות ניתוח המקורות ההיסטוריים מסוגות ומסוגים שונים – מקורות טקסטואליים, ויזואליים, סרטים וראיונות. המקורות יהיו בעיקר מתחום התוכן של יחידות החובה בלימודי ההיסטוריה בתיכון –תולדות ישראל בדורות האחרונים, ומנושאי הלימוד ביחידות ההגבר לבגרות.


+  חשיבה היסטורית | 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 13006900 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13006900
מורה דר כהן אורנה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יוקדש להיכרות עם מקצועו של ההיסטוריון המודרני, וינתח את מרכיביו השונים של המחקר ההיסטורי.

~

בין התחומים שנעסוק בהם: היסטוריה חברתית, היסטוריה צבאית והיסטוריה פוליטית. נדון גם בגישות ובמגמות שניכרות במחקר ההיסטורי בעשרות השנים האחרונות. למשל, תפיסותיהם של היסטוריונים ישנים והיסטוריונים חדשים ביחס להיסטוריה של התנועה הציונית ומדינת ישראל.

~

כמו כן, במהלך הקורס נעסוק בבעיות מתודולוגיות אשר עולות לעיתים במהלך מחקרים היסטוריים. $$

סרטון הכרות : סרטון

+  מלחמת העולם השניה | 13008600 | דר אבלמן עשהאל | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13008600 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13008600
מורה דר אבלמן עשהאל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  מבוא להיסטוריה של המאה העשרים | 13007000 | דר אבלמן עשהאל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 13007000 | דר אבלמן עשהאל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 13007000
מורה דר אבלמן עשהאל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס   בקורס זה נעקוב אחר האירועים המרכזיים שעיצבו את הפוליטיקה, החברה והתרבות המערבית  והעולמית במאה העשרים, מראשיתה ועד סיומה

+  דרכי הוראת היסטוריה | 90002600 | דר שאול מיכל | שנתי | 10:35 - 11:55

| 90002600 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90002600
מורה דר שאול מיכל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס נועד להעניק לסטודנטים כלים על מנת להעביר שיעורי היסטוריה משמעותיים ומעניינים, להנחות אותם בבניית השיעורים ותכנית הלימודים, בשימוש באמצעי עזר, בשימוש מושכל במקורות היסטוריים מסוגים שונים ומגוונים ובסוגים שונים של מטלות ומבחנים. הקורס יערך במתכונת של סדנא ויהיה מלווה בהדגמות של דרכים וגישות מגוונות להוראת היסטוריה תוך דיון בדגמים השונים ובדרכים ליישם אותם בשיעורים.
קוד קורס 13008800
מורה דר חובב ימימה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בשניםהאחרונות הופכת כתיבת עבודות למרכיב מרכזי בתוכנית הלימודים בבתי הספר, הן במסגרת הערכהחלופית והן במסגרת המעבר לרפורמת ההתחדשות בלמידה. עבודות שנבנות כראוי ומעניקותלתלמיד ליווי נכון עשויות לשמש כלי נפלא ללימוד מעשיר ולהפיכת התלמיד ללומד עצמאי,סקרן ומחובר לחומר הלימוד. בקורס נעמוד על יתרונותיהן של עבודות מסוגים שוניםבתהליך הלימודי, ועל חשיבותה של הנחיה נכונה לתלמידים$$ וזאת בליווי תרגול בבנייתעבודות.


קוד קורס 13000300
מורה דר שאול מיכל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתולדות עם ישראל בעת החדשה – למן אמצע המאה ה-17, עם פרוץ פרעות תח תט בפולין ועליית התנועה השבתאית שסחפה את העם היהודי על כל תפוצותיו, ועד לאמצע המאה ה-20, עם הקמת מדינת ישראל – תקופה שהתאפיינה בתמורות מפליגות בתחום הדמוגרפי, הדתי, המדיני, הרוחני והחברתי. נעמוד על השינויים הדמוגרפיים שחלו בעם היהודי לאורך התקופה$$ בשינויים שחלו ביחסיהם של יהודים ונוכרים ובמעמדם של היהודים בקרב העמים$$ וכן בתנועות ובזרמים דתיים ורוחניים שצמחו ביהדות בעת החדשה: החסידות, ההתנגדות ותנועת המוסר, תנועת ההשכלה, הרפורמה, האורתודוקסיה והנאו-אורתודוקסיה, הלאומיות היהודית והציונות לגווניה. העיסוק בכל אלו ילווה בקריאת מאמרי יסוד ובניתוח מקורות היסטוריים רלבנטיים.

+  האסלאם: צמיחתה של דת | 13006600 | דר כהן אורנה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13006600 | דר כהן אורנה | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006600
מורה דר כהן אורנה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס ינתח את תולדות האסלאם החל מלידתה של הדת בתחילת המאה השביעית.

הוא יעסוק בשנותיה הראשונות של דת האסלאם ובדילמות שהתמודד עמן מבשר הדת מוחמד, בהתפשטות האסלאם ברחבי העולם ובאירועים מרכזיים בהיסטוריה של האסלאם ושל המזרח התיכון.

בנוסף לכך,  הקורס יקנה לסטודנטים ולסטודנטיות היכרות מעמיקה עם מושגים הקשורים גם בנושאים אקטואליים שעומדים לא פעם על סדר היום העולמי.

סרטון הכרות : סרטון

+  יהודי ארצות האסלאם בעת החדשה | 13006700 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 13006700 | דר כהן אורנה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006700
מורה דר כהן אורנה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתמקד בתולדותיהם של היהודים בארצות המוסלמיות מתחילת העת החדשה עד הקמתה של מדינת ישראל.

~

במהלך לימוד הקורס ננתח מקרי בוחן בחייהן של קהילות יהודיות בארצות האסלאם, לאור תמורות מקומיות ועולמיות: תחילתה של העת החדשה והשינויים שנלוו אליה$$ כניסתן של ארצות מערביות לארצות האסלאם והשפעתן$$ מודרניזציה ושינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים, ובנוסף לכך השפעתן של תנועות לאומיות: התנועה הציונית מחד, ותנועות לאומיות מקומיות מאידך.

סרטון הכרות : סרטון
קוד קורס 13000200
מורה דר בנמלך מוטי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק ידע בתהליכים המרכזיים אשר עברו על החברה היהודית בימהב, תוך הפנמה של דרכי חשיבה וניתוח היסטורי,היכרות עם מקורות מתקופת ימהב ואופן השימוש בהם בפן המחקרי ובפן ההוראתי.
קוד קורס 13008700
מורה דר בנמלך מוטי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

כולנומכירים את דברי חזל במסכת אבות כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופהלהתקיים, אך מהי מחלוקת לשם שמים והאם ההבטחה שסופה להתקיים היא ברכה אואולי דווקא קללה? במהלך הסמסטר הראשון של הקורס נבחן מחלוקות שונות, גדולות וקטנותשהסעירו את החברה היהודי בימי הביניים במקומות ובזמנים שונים ונדון במה שניתןללמוד דווקא ממחלוקות על החברה היהודית בימי הביניים ועל המנגנונים השונים שהיאהפעילה.

את הסמסטר השני נקדיש לעבודה משותפת אתי לכתיבת העבודה הסמינריונית.

+  סמינריון בהיסטוריה- השואה וזכרה | 13008500 | דר שאול מיכל | שנתי | 17:40 - 19:00

| 13008500 | דר שאול מיכל | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 13008500
מורה דר שאול מיכל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

חקר שואת יהודי אירופה והשלכותיה מהווה שדה מחקריפורה ביותר בעולם כולו. מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט מבחר מהסוגיות המעסיקותאת חוקרי השואה וזכרה בימינו. בין היתר, נלמד על המדיניות האנטי יהודית של השלטוןהנאצי והתגובה היהודית למדיניות זו, ועל הניסיונות של יהודים ברחבי העולם להתמודדעם תוצאות האסון הגדול בתולדותיו. כמו כן, בקורס ייבחנוהדרכים בהן התגבש זיכרון השואה, עוצבו מסגרות הזיכרון ואתרי הזיכרון וכיצד השתלבואלו בשיח הציבורי ביישוב, במדינת ישראל וברחבי העולם. הקורס ילמד עפ עקרונותה- PBL. במהלך הקורס יינתנו כלים מעשיים לכתיבה יעילה שלעבודה סמינריונית (או רפראט) בהיסטוריה וזו תוגש עי כל אחדמתלמידי הקורס בסיומו.


קורסים ביום ג

 
קוד קורס 13008301
מורה הרב דר סבתו דוד
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במשך כאלף שנים, החל בעליית האימפריה הפרסית ובניית הבית השני, ועד הכיבוש המוסלמי וחתימת התלמוד, עבר העולם היהודי תמורות ותהליכי עיצוב עמוקים וסוערים. במהלך הקורס נבחן את האירועים המרכזיים שהתרחשו בתקופות אלה, ונאפיין את התהליכים השונים שעיצבו את הזהות היהודית במהלכן. נעמוד על הזיקות בין ההתפתחויות הפוליטיות לבין התמורות הרוחניות הפנימיות בעולם היהודי, ונכיר את הזרמים החברתיים והרוחניים שפעלו בהן. הקורס יהיה מבוסס בעיקר על קריאה משותפת בטקסטים מספרות בית שני ועל עיון היסטורי בספרות חזל.


קוד קורס 13008900
מורה דר דרמון מלכה תהילה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום 203 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נעסוק בשאלת זכרון השואה במדינת ישראל החל משנות המלחמה ממש ועד למשפט דמייניוק

+  חשיבה היסטורית- היכל שלמה מיתרים | 13006901 | דר אופיר שלהבת | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 13006901 | דר אופיר שלהבת | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 13006901
מורה דר אופיר שלהבת
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היסטוריה היא תחום דעת עתיק שנים שבמרכזועומד סיפור  (Story), וההיסטוריונים הם למעשה מספרי סיפורים. על מנת שנוכל להתחיל אתהעיסוק בהיסטוריה (ולאחר מכן גם נוכל ללמד אותה את התלמידים שלנו) חשוב שנברר ביחד:מהי היסטוריה? ממתי אפשר בעצם להתחיל לדבר קיומה? מהם הנושאים והסוגיות המעסיקיםאת ההיסטוריונים? ומאילו נקודות מבט ההיסטוריונים מתבוננים על ההתרחשות האנושית וכותביםאת הסיפור.


קוד קורס 13006301
מורה דר אופיר שלהבת
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כתיבת ההיסטוריה היא ניסיון לשחזר את המציאותבעבר, ולכן היא מבוססת בראש ובראשונה על שימוש במקורות. לרשות ההיסטוריונים ומוריההיסטוריה עומד שפע רחב של מקורות, שביניהם מקורות ראשוניים ומשניים, מילולייםוחזותיים. במהלך הקורס נלמד לאתר מקורות, להפיק מהם מידע היסטורי ואף נלמד את העקרונותלשימוש מושכל במקורות במסגרת ההוראה.


קוד קורס 13000001
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון החל מהתקופה הארכאית, ויתמקד בתיאור התרבות החומרית והרוחנית, התמורות הפוליטיות והחברתיות, עליית ערי הפולייס והתפתחות המשטר הדמוקרטי. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה שהובילו לשקיעתה של יוון עד לכיבושה בידי המוקדונים

קוד קורס 13000101
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום 201 קומה 2 (היכל שלמה כיתות לימוד)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתאר את צמיחתה של רומא מעיר לאימפריה ויתמקד בשינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו בה למן כינון הרפובליקה ועד לנפילת האימפריה הרומית המערבית במאה החמישית לספירה. נדון ביחסים שבין רומא לבין הפרובינקיות ובמאפייניה השונים של התרבות הרומאית באמצעות ניתוח של מגוון מקורות ראשוניים

קורסים ביום ה

 

+  מבוא להיסטוריה של ימי הביניים | 13000800 | דר בנמלך מוטי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 13000800 | דר בנמלך מוטי | סמסטר ש | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 13000800
מורה דר בנמלך מוטי
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

השם ימי הביניים לא עושה צדק עם תקופה בת 1000 שנה, מראשית כיבוש אירופה על ידי השבטים הגרמאניים והפצת האסלאם בארצות ערב והים התיכון. אף הכינוי ימי האופל מתאים יותר לסרטים אמריקאים מאשר לתקופה בה העולם התעצב מחדש. הקורס הנוכחי קורא תיגר על התפיסה שעדיין שולטת בתודעה העולמית, ומקווה להראות כמה השתנה העולם מבחינה פוליטית, דתית, מדינית ומדעית באלף השנים האלו. ננסה להבין את עומקה של תקופה שהדת היא אחד היסודות המרכזיים המניעים שלה. נפגוש ויקינגים, אבירים ונסיכות, קתדרלות מפוארות וספרות מדעית ערבית מהפכנית מן השורה הראשונה. נשאל שאלות אודות חיבורים קונפליקטים והתמודדויות בין מעמדות חברתיים, דתות וארצות שונות בעולם הקדם מודרני.

+  מבוא להיסטוריה של יוון | 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 13000000 | דר בירנבוים חנן | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000000
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 28 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון החל מהתקופה הארכאית, ויתמקד בתיאור התרבות החומרית והרוחנית, התמורות הפוליטיות והחברתיות, עליית ערי הפולייס והתפתחות המשטר הדמוקרטי. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והמלחמות בין אתונה לבין ספרטה שהובילו לשקיעתה של יוון עד לכיבושה בידי המוקדונים

+  מבוא להיסטוריה של רומא | 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 13000100 | דר בירנבוים חנן | סמסטר ב | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 13000100
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יתאר את צמיחתה של רומא מעיר לאימפריה ויתמקד בשינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו בה למן כינון הרפובליקה ועד לנפילת האימפריה הרומית המערבית במאה החמישית לספירה. נדון ביחסים שבין רומא לבין הפרובינקיות ובמאפייניה השונים של התרבות הרומאית באמצעות ניתוח של מגוון מקורות ראשוניים

קוד קורס 13008300
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והדתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה. הדיון בקורס יתבסס על ניתוח שיטתי של מקורות ראשוניים ומשניים כדי לעמוד על התהליכים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו