חוג לחינוך מיוחד תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים חינוך מיוחד

+  אבחון וטיפול בשגיאות כתיב | 72001600 | ריגר מתניה | סמסטר א

| 72001600 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001600
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72010600
מורה שרלו אלחנן
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72003600 | גולדשמידט מירה | סמסטר א

| 72003600 | גולדשמידט מירה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72003600
מורה גולדשמידט מירה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הסטודנטים יכירו גישות שונות להוראת החשבון בבית הספר ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוך הבנה של התפתחות החשיבה החשבונית והכרת שיטות שונות להוראת חשבון. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולת ניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשיים קוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוח איכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה של תלמידים מתקשים בתחום זה.
~יש לשים לב!
~בקורס כלולים 3 שיעורי זום נוכחות חובה
~ וכן 12 מטלות.
~מטלת סיכום בסמסטר א ומבחן בסמסטר ב
~נלמד את כול מערכת המספרים השלמים
~שברים פשוט, שבר עשרוני ואחוזים.
~
~

קוד קורס 72001400
מורה טלמור מוריה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה. תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד. בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד
~

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001500 | דמסקי אודליה | סמסטר א

| 72001500 | דמסקי אודליה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72001500
מורה דמסקי אודליה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הכרת שלבי ההתפתחות הנורמלית בתחום כבסיס לזיהוי והבנת עיכובים התפתחותיים. הכרות עם המערכת החושית, הכרות עם עקרונות ואבני דרך בהתפתחות המוטורית, דיון במקומה של הסביבה כמספקת תנאים נאותים להתפתחות סנסומוטורית, הכרות עם מרכיבי המוטוריקה העדינה ומוכנות לכיתה א.

+  נוירופדגוגיה | 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א

| 90033600 | לרמן דינה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 90033600
מורה לרמן דינה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד וללמד באופן יעיל יותר? מה מסיח את דעתנו, ולמה כל כך קשה לנו לשמור על קשב ומיקוד? מהו סוד המוטיבציה וכיצד משתמשים בו במסגרת חינוכית? עד כמה אמונה ביכולת, באמת יכולה לגרום לצמיחה של יכולות? מהם תפקודים ניהוליים, למה הם כל כך חשובים ואיך משפרים אותם? ומה כל זה קשור למוח האנושי?

אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב,קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בצורות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

 


קוד קורס 72001000
מורה שוורץ יעל
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כל התנהגות הנה נלמדת ויכולה להשתנות.שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פרותיו עשויים להיות מדהימיםלרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. יצירת מוטיבציה והגברת תחושת המסוגלות של התלמידתאפשר שינוי התנהגותי. אחד הכלים המשמעותיים לשינוי התנהגות הנו ניהול התנהגותי. במהלךהקורס נלמד על דפוסי התנהגות וכיצד ניתן לנהל התנהגות. מה אחריות ובסמכות המורהומה באחריות ובסמכות השותפים- ההורים, התלמיד וכו.

+  קוגניציה וזיכרון | 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א

| 72005200 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 72005200
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסזה עוסק במושג הקוגניציה והזיכרון. במהלך הקורס תיערך היכרות עם תהליכיםקוגניטיביים בסיסיים ומרכזיים ותיאוריות המסבירות אותן, וכן מודלים מרכזיים בתחוםהזיכרון (מודל שלושת המאגרים, זיכרון עבודה עפי באדלי, זיכרון לטווח ארוך(גלוי וחבוי).

הקורסכולל תרגילים שחובה להגישם במהלך הסמסטר, ומבחן סיום.


קוד קורס 90002004
מורה גלינסקי אפרת
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90002005
מורה ארביב ורד
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90003401
מורה דוויק הדס
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במסגרת הקורס נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב.  נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם, ונקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
קוד קורס 72020100
מורה סמט תומר
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד לעומק על הפרעת קשב (ADHD). בתחילה, נכיר סוגים שונים של קשב והגדרות שונות שניתנו להפרעת קשב. כמו כן, נעסוק במקור להפרעה, במאפייניה ובתסמיניה השונים. בהמשך, נעסוק באבחון וטיפול בהפרעת קשב: נלמד על דרכים לאבחן את ההפרעה ועל סוגי טיפול מגוונים. לאורך הקורס נשלב מושגים מתחום המוח על מנת לתאר ולהסביר את התסמינים הקליניים של ההפרעה וכמו כן, נקשר את החומר התאורטי לשדה החינוכי והמעשי הרלוונטי לנו כמורים. הקורס כולל צפייה בסרטונים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים קצרים ומטרתו היא לגרום להבנה טובה יותר ילדים הצופים אל העולם מבעד למשקפי ADHD ולתת כלים מעשיים על מנת לתמוך ולקדם את אותם תלמידים. הציון בקורס ייקבע על פי מטלות שוטפות לאורך הסמסטר (רובן אמריקאיות).

 

קוד קורס 72010601
מורה שרלו אלחנן
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
העבודה כמורה חינוך מיוחד מזמנת דילמות רבות: ערכיות, רגשיות, מוסריות ודתיות. בקורס נגבש מודל להתמודדות עם דילמות אלו, ונעסוק במספר דילמות מזווית מבט אתית והלכתית: היחס העקרוני ללקויות ולבעלי מום ביהדות, השקעה בתלמידים עם הישגים לימודיים נמוכים, מעמדם ההלכתי של בעלי פיגור ולקויות וחיובם במצוות, התפילה ולימוד התורה בחינוך המיוחד, מגע בין המינים בחינוך המיוחד. ועוד

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר ב

| 72003700 | דר פריד דינה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72003700
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת קורס ״המשחק בחינוך המיוחד״ הוא ללמוד מושגים קושרים לתחום המשחקיות ואת חשיבותה הרבה של המשחק בהתפתחות הרגשי, קוגנטיבית והחברתית של הילד. כמו כן להעמיק בחשיבות של שילוב המשחקיות בתחום החינוך המיוחד באופן חוויתי יצירתי ומהנה.~

~
~
קוד קורס 72001401
מורה טלמור מוריה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.קורס הקניית מיומנויות מחשב לבעלי צרכים מיוחדים עוסק בהעמקת ההבנה והרחבת הידע  אודות חשיבות השימוש בטכנולוגיה מסייעת לצורך הסרת חסמים בתהליכי ההוראה והלמידה בקורס זה תלמדו לעשות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים נגישים לצורך מתן מענה לפרט מתוך תפיסה של הוראה אוניברסלית ללמידה.  תפיסה זו דוגלת בהתאמת הסביבה לתלמיד (ולא להפך) ומאמינה שהסרת חסמים תצמצם את תפיסת המוגבלות של הלומד.   בקורס ילמדו כלים לבניית ספר דיגיטלי, קלוז מותאם פרט, מיפוי טקסט באופן מילולי (ריבוד) פיתוח שטף ודיוק בקריאה ועוד

+  ליקויי שמיעה | 72005300 | סמט תומר | סמסטר ב

| 72005300 | סמט תומר | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 72005300
מורה סמט תומר
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד על עולמם של כבדי השמיעה והחרשים, בדגש על שילובם במערכת החינוך וההתאמות הנדרשות מאיתנו, המורים בכלל ולחינוך מיוחד בפרט, לשילובם והכלתם המיטבית של אוכלוסייה זו. נעסוק גם בנושאים אחרים הקשורים לשמיעה כמו שפת הסימנים, השתל הקוכלארי, נזקי הרעש, תקשורת לא מילולית ועוד. בתחילה, נלמד על מבנה האוזן ועל סוגים של לקויות שמיעה. בהמשך, נעסוק בהרחבה בהשלכות של כבדות שמיעה וחרשות על התחום החברתי, הרגשי,הלימודי והשפתי.
כמו כן, נלמד על שילובם של כבדי שמיעה וחרשים במערכת החינוך, בהיבטים שלהנגשה, תמיכה לימודית ודגשים למורה המשלב כבד שמיעה בכיתתו. לבסוף, נלמד על המאפיינים, הצרכים והתרבות של קהילת החרשים תוך העמקה בנושאים שלשיקום שמיעה, פתרונות הנגשה, מכשירי שמיעה ושתל קוכלארי.
הקורס כולל צפייה בסרטונים קצרים, ניתוח תיאורי מקרה וקריאת סיפורים עלחרשים, במטרה ללמוד ולחוות את החרשות ולהכירה מזוויות שונות ומתוך כך להכיר טוב יותר את עולמם של כבדי השמיעה והחרשים ואת הקשיים של תלמיד כבד שמיעה שישב בכיתתנו.

קוד קורס 72001001
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

כל התנהגות הנה נלמדת ויכולה להשתנות.שינוי התנהגות הוא תהליך. התהליך יכול להיות ארוך אך פרותיו עשויים להיות מדהימיםלרווחת התנהגותו ונפשו של התלמיד. יצירת מוטיבציה והגברת תחושת המסוגלות של התלמידתאפשר שינוי התנהגותי. אחד הכלים המשמעותיים לשינוי התנהגות הנו ניהול התנהגותי. במהלךהקורס נלמד על דפוסי התנהגות וכיצד ניתן לנהל התנהגות. מה אחריות ובסמכות המורהומה באחריות ובסמכות השותפים- ההורים, התלמיד וכו.

קוד קורס 90008501
מורה קרטן טל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיהעוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופניםשונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפיהפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשרלסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגושבמהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעותדחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


קוד קורס 90002002
מורה גלינסקי אפרת
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קוד קורס 90002006
מורה ארביב ורד
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מיועד לתלמידי שנה ג והוא מתואם עם קורס סדנא מלווה עבודה מעשית.
~ הקורס יתחלק לשלושה אשכולות$$ תכנון, הוראה והערכה. באשכול התכנון נעסוק בקביעת מטרות ויעדים לשיעור, ברמות הנדרשות מהתלמידים בתפקודים השונים. באשכול ההוראה נעסוק בדרכי הוראה ייחודיות לחינוך בכלל ולחינוך מיוחד בפרט$$ נכיר דרכים מגוונות להוראה בחינוך המיוחד. באשכול ההערכה נעסוק בדרכי הערכה ומשוב של תהליך ההוראה$$ הערכת הישגים, הערכת המורים ורפלקציה עצמית.
~
~במהלך הקורס יהיו מטלות מקוונות הכוללות בחנים קצרים, דיונים בפורום ומטלות הגשה קצרות.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 72004251
מורה דמסקי אודליה
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק, התאמות והנגשות טכנולוגיות.
קוד קורס 72020750
מורה הבר הילה
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורסים ביום א

 
קוד קורס 72012650
מורה דוויק הדס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
על המורה המלמד תלמידים לקויי למידה מוטל בין השאר תפקיד של הוראת דרכי עבודה ולמידה לתלמידיו. 
 בקורס יינתנו כלים מעשיים להוראת מקצועות רבי מלל לתלמידים לקויי למידה בוגרים (תלמידי ז-יב) תוך שימת דגש על סגנונות למידה, אסטרטגיות עוקפות קריאה, כתיבת תשובה, זיכרון וארגון החומר.
דרישות הקורס: הגשת מטלות לאורך הסמסטר. ללא עבודה מסכמת / מבחן בסיום הסמסטר.

+  מיינדפולנס ככלי בחינוך המיוחד | 72011450 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72011450 | דר בר דוד אוהד | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72011450
מורה דר בר דוד אוהד
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מיינדפולנס (קשיבות) מוגדר כתשומת לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. בשנים האחרונות הולכת מיומנות זו ופושטת בציבורים רחבים,  ויישומים שלה משולבים במערכות רבות כולל טיפוליות, חינוכיות ומקצועיות. בקורס זה יינתן בסיס אקדמי ומעשי להיכרות עם המיינדפולנס, תוך שילוב תרגול והגברת מודעות ואיכויות הנלוות לתרגול במטרה להגברת יכולותיהם של המורה, ההורה והתלמיד.

כיוון שמדובר במיומנות נרכשת, הקורס מתקיים במתכונת סדנאית ודורש תרגול בשיעורים ובמהלך השבוע. המפגשים מתקיימים בישיבה בקבוצה, ועל מנת לאפשר ריכוז והפקת המקסימום מהתרגול לא יתאפשר שימוש במחשבים או טלפונים במהלכם או כניסה ויציאה במהלך המפגש (מלבד במקרים חריגים).


קוד קורס 72009150
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא להכיר גורמים שונים המשפיעים על התלמיד ובאים אתו במגע מלבד המורה בכיתה. 

תלמידים רבים נמצאים בתוך מעטפת מגוונת הכוללת משפחה ואנשי מקצוע שונים, כגון: יועצת, פקיד סעד, פסיכיאטר, מרפאה בעיסוק, ועוד. היכרות עם עבודתם של גורמים אלו יכולה להקל על התקשורת עמם ועל גיבוש צוות רבמקצועי יעיל. בקורס נכיר את הגורמים הללו ואת עבודתם במטרה להקל על התקשורת והעבודה המשותפת עמם.

קוד קורס 90003451
מורה דר וקסמן מישל
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נקנה כלים מעשיים לשילוב של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. נלמד על מאפייני התלמידים המשולבים ומערך מערך הסיוע והתמיכה בהם. בנוסף נכיר גישות ומודלים בתחום השילוב בארץ. בקורס יתקיימו דיונים על הנושאים הנלמדים תוך התייחסות למטלות קריאה.

קוד קורס 90003450
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לתת למורההמשלבת תלמיד עם צרכים מיוחדים בכיתתה מידע רלוונטי היכול לסייע לה בכך. בקורסנלמד על גישות לאנשים עם צרכים מיוחדים, חקיקה בנושא מענים לילדים עם צרכיםמיוחדים, מסגרות חינוכיות הקיימות לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ועוד. 

מטרה נוספת שלהקורס היא לפתח את המודעות והחשיבה על שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוךהרגיל.


קוד קורס 72008050
מורה רבי בן ציון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק ביצירת שפה משותפת בין תחום לקויות הלמידה לבין תחומי הדעת תנך ותושבע, ויקנה מיומנויות הוראה רלוונטיות. הקורס יעסוק בחומרים המתאימים לכיתות תיכון חנמ מכוונות בגרות על פי תכניות הלימודים החדשות.

+  נוער בסיכון | 72012050 | דר קאים זאב | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72012050 | דר קאים זאב | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72012050
מורה דר קאים זאב
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קוד קורס 72026050
מורה פרל תהילה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס אחד ממרכיבי העבודה המרכזיים והחשובים בתחום החינוך המיוחד הוא עבודה משותפת. מטרת הקורס היא חשיפה והתנסות בעבודת צוות רב מערכתית ככלי לשיפור ההוראה והתקשורת עם תלמידים.

+  ארגז כלים לפיתוח חשיבה יצירתית | 72009950 | קורניץ מיכל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72009950 | קורניץ מיכל | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72009950
מורה קורניץ מיכל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס ננסה להגיע ולעורר את המקומות היצירתיים שבתוכנו. השאיפה שלנו להביא מקומות פוריים ומגוונים אלו לידי ביטוי במפגש המתחולל בין המורה לעצמו, המורה והטקסט, המורה והתלמיד ועוד. הקורס יתנהל במתכונת של סדנא וידרוש השתתפות פעילה של המשתתפות.
קוד קורס 72002150
מורה דר פלמור הספל שושי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
משפחות רבות במדינת ישראל מתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הספרות על פי רוב ממוקדת באבחון וטיפול בילדים הללו, אך פחות מייחדת מקום לאחיהם המתמודדים עם מציאות מורכבת. הקורס יתמקד הן באחים של ילדים בעלי צרכים מיוחדים (אוטיזם, מוגבלות שכלית, נכות נפשית, מחלות כרוניות) והן באחים שחוו אובדן, תוך העמקה בספרות עדכנית והמחשה באמצעים שונים. הלמידה תלווה במפגש עם אח של ילד בעל צרכים מיוחדים/ או אח שחווה שכול. מפגש זה יאפשר הכרות עם עולמו, קשייו והצמיחה הודות לאחאות זו. במהלך הקורס נפגש עם אח/ות שהפכו את המשא למסע מעורר השראה ומפיח תקווה..
קוד קורס 72004750
מורה אברמוביץ אתי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מיהו הילד המחונן או המצטיין? למה זה חשוב לי כמורה להכיר אותו? למה הוא נראה משועמם בכיתה? מה עושים עם תלמיד מחונן/מצטיין בכיתה - אילו פדגוגיות מתאימות להוראת תלמידים מיוחדים אלה? 
הילד המחונן יכול להוות אתגר למורה בכיתה, לחברים ולהורים. 
בקורס זה נחווה את עולמו של הילד המחונן והמצטיין, ונתנסה בדרכים מתאימות לאתגר אותו בכיתה עי רכישת פדגוגיות מתואמות ..

קוד קורס 72011550
מורה ויינשטיין לוי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס איך העולם נראה מבעד למוגבלות? מה חווה אדם שחי את חייו עם מוגבלות? איך מסתכלים בעומק על אדם החיים עם מוגבלות ומבינים שהוא הרבה יותר מהמוגבלות שלו? איך רואים את האדם עצמו מבלי לטשטש את הלקות? ההתמודדות של ילד עם לקות משפיעה על התנהלותו בעולם, בכל המרחבים שבהם הוא חי, בהפסקות, בבית, ובשיעורים. בקורס זה ירכשו כלים, חוייתיים, בין אישיים ומחקריים להיפתח לחווית החיים של הילד השלם.

קורסים ביום ב

 

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001550 | לרמן דינה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72001550 | לרמן דינה | סמסטר א | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72001550
מורה לרמן דינה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החושים  והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית.  מאתגר ומעשי! 

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012451 | קרטן טל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 90012451 | קרטן טל | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90012451
מורה קרטן טל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה לללמ | 72003651 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 72003651 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72003651
מורה זוננפלד שגיא דבי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

התלמידים יכירו גישות שונות להוראהמותאמת בחשבון בבית הספר היסודי ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוךהבנה של התפתחות החשיבה המתמטית. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולתניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשייםקוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוחאיכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה שלתלמידים מתקשים בתחום זה.

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד- הסבה | 72000250 | פרידמן רושי (רות) | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000250 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000250
מורה פרידמן רושי (רות)
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002952 | דר קאים זאב | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002952 | דר קאים זאב | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002952
מורה דר קאים זאב
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
.מטרת הקורס הינה לתת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. 
.הלומדים יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם לומדים. כמו כן תינתן סקירה של החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד שהתפתחו לאורך השנים
.הקורס מיועד לתלמידי הוראה העתידים לשמש כמורים בכיתות משלבות, מקדמות, טיפוליות או במסגרות כוללניות/ייחודיות של חינוך מיוחד. קורס זה בעצם מהווה בסיס לכל יתר הקורסים שבחוג 
.הרחבה לגבי המיוחדויות והשיטות תינתן בקורסים מתקדמים יותר

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002950 | גרנביץ יחיאל | שנתי | 09:00 - 11:55

| 72002950 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 72002950
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרתהקורס היא פתיחת צוהר להיכרות עם עולמו של התלמיד בחינוך המיוחד ועם מושגיםמרכזיים במערכת החינוך המיוחד.

במסגרתהקורס, נכיר מושגים מרכזיים במערכת החינוך לילדי החינוך המיוחד וניחשף לעבודהבתחום החינוך המיוחד. הקורס ישים דגש על היכרות עם מגוון לקויות וקשיים (לרבות:אוטיזם, לקות למידה, קשיים מוטוריים מורכבים, מוגבלות שכלית התפתחותית, תסמונתדאון, בעיות נפשיות, בעיות התנהגות). כמו כן, הקורס יתייחס למערכתהטיפולית התומכת בילדי החינוך המיוחד, ולאופן בו היא פועלת.

בסמסטר א הקורס יכלול סיורים במוסדותלחינוך מיוחד, בהם ניתן יהיה לראות ולהכיר את העבודה בשטח ואת האוכלוסיות השונותשל החינוך המיוחד

+  מבוא לחינוך מיוחד וסיורים | 72002951 | פרל תהילה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72002951 | פרל תהילה | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72002951
מורה פרל תהילה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מטרת הקורס היא לפתוח צוהר לעולם המשמעותי של החינוך המיחד. בקורס נלמד אודות לקויות שונות, נבין את היסודות העומדים הבבסיס הלקות, במטרה ללמוד כיצד לסייע לילד בעל הצרכים המיוחדים. הקורס ילווה בסיורים חינוכיים במוסדות שונים לחינוך מיוחד, לשם העמקת הנלמד.

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד- הסבה | 72000251 | גלינסקי אפרת | שנתי | 09:00 - 10:20

| 72000251 | גלינסקי אפרת | סמסטר ש | יום ב | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72000251
מורה גלינסקי אפרת
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס שנתי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72008850
מורה טיקוצינסקי סיגל
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהגדרת האוטיזם והתפתחות ההגדרה במהלך השנים,הגורמים לאוטיזם, דרכי טיפול ושיטות טיפול, שילוב חינוכי וחברתי של ילדים עם אוטיזם במערכת החינוך -עקרונות שילוב ותוכניות חינוכיות יחודיות.
קוד קורס 72008851
מורה לרמן דינה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ההמונחאוטיזם הפך כיום למושג מרכזי ומשמעותי בעולם כולו ולנושא מדובר ביותר במערכת החינוך. בקורס זה נשלב לימוד תאורטי ויישומי, ננתח תיאורי מקרה רבים (מוסרטים וכתובים) ונשמע הרצאת אורח אחת. לאורך הסמסטר נעסוק בילדים (בעיקר) עם הפרעות בתקשורת ועל הרצף האוטיסטי. נעסוק באבחנה ובהגדרות העדכניות של ASD (הפרעה על הרצף האוטיסטי) ונתאר את ההתפתחות בהגדרה של האוטיזם משנות ה 40 של המאה הקודמת ועד היום, כחלק מההתפתחות המחקר ודרכי ההתערבות בלקות זו. כמו כן, נלמד לזהות תסמינים והתנהגויות שונות של ילדים עם ASD ולפרש את משמעותם ואת אופיים. בנוסף, נסקור חלק משיטות ההתערבות הקימות בישראל: TEACCH, DIR, ABA ולבסוף נתאר את המסגרות החינוכיות המוצעות לילד עם ASDונרכוש כלים מעשיים לקידום ילדים עםASD התמודדות עימם בתוך כיתה.

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72003650 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72003650 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72003650
מורה זוננפלד שגיא דבי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

התלמידים יכירו גישות שונות להוראהמותאמת בחשבון בבית הספר היסודי ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוךהבנה של התפתחות החשיבה המתמטית. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולתניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשייםקוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוחאיכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה שלתלמידים מתקשים בתחום זה.


+  התפתחות שפה | 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72000852 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000852
מורה דר רוזנברג שירה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה | 72000853 | ברוס חגית | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72000853 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72000853
מורה ברוס חגית
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.
קוד קורס 90005351
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגוש במהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעות דחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


+  הורים מורים ומה שביניהם- הסבה | 90012450 | הבר הילה | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90012450 | הבר הילה | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012450
מורה הבר הילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

המפגש בין הורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.

+  הורים מורים ומה שביניהם- הסבה | 90012452 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 90012452 | גרנביץ יחיאל | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 90012452
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קשר טוב עם הורי התלמיד הוא גורם משמעותי שבכוחו לעזור ולקדם אתעבודתו של המורה ולסייע רבות להתקדמות התלמיד. המפגש בין ההורים למורים הוא נושאהמעסיק מורים רבים, ולעיתים מטריד ומרתיע. אחת המטרות המרכזיות של הקורס היא להביןאת חשיבותו מפגש זה ולהתכונן אליו, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן.

בקורס נכיר גישות שונות לקשר של ביתהספר עם הורים, נכיר כלים שיסייעו להפוך מפגש זה לנעים ויעיל, ונתרגל שימוש בחלקמהכלים.


קוד קורס 90005352
מורה קרטן טל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במסגרת הקורס נדון במאפייני וסוגי ההפרעות הפסיכופתלוגיות הקיימות בגיל הילדות וההתבגרות. בין ההפרעות הפסיכופתלוגיות שילמדו: הפרעות חרדה, הפרעות אכילה, דיכאון, OCD, PTSD. ההפרעות ילמדו מתוך קריאה ב-DSM, סרטונים ומאמרים במבט חינוכי. הסטודנטיות ילמדו מהם המאפיינים של כל לקות, כיצד ניתן לזהות את ההפרעה, למי ניתן לפנות לבקשת עזרה מקצועית וכיצד להתאים דרכי הוראה להקל על תלמידים עם הפרעות נפשיות. הלמידה בקורס משלבת כלים א-סנכרוניים, למידה עצמאית בשילוב דיון ולמידה מבוססת פרויקטים.

+  הוראת הקריאה | 72008350 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 72008350 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72008350
מורה פרידמן רושי (רות)
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. $$
~

~

+  התפתחות שפה- הסבה | 72000850 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000850 | טיקוצינסקי סיגל | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000850
מורה טיקוצינסקי סיגל
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה

+  התפתחות שפה- הסבה | 72000851 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72000851 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72000851
מורה פרידמן רושי (רות)
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות שפה לאורך שנות החיים הראשונות ועד גיל בית הספר המאוחר. בחלקו הראשון מוצג מבוא לתחום העוסק בחקר שפה והתאוריות המרכזיות על רכישה ולמידה של שפה. בהמשך, מתוארים דפוסי התפתחות תקינה של הידע הלשוני אצל דוברי עברית כשפת אם, בחלוקה לתחומי השפה השונים: פונולוגיה, סמנטיקה, מורפולוגיה, תחביר ושיח, לקויות שפה (‏ספציפיות‎)‏, יחסי הגומלין בין לקויות שפה לבין לקויות למידה.

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד ב | 72011351 | ארביב ורד | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72011351 | ארביב ורד | סמסטר א | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72011351
מורה ארביב ורד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72000450
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בקשר שביןמוח והתנהגות. מטרת הקורס להקנות לסטודנט/ית ידע בסיסי בהתפתחות מערכת העצבים,מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצבים תהווה את הבסיס להבנת התפתחותהתפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה, שמיעה, שפה, קשב, תהליכי זיכרוןוחשיבה גבוהה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצד הפרעותבהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים וההשלכות השונות שיש להפרעות אלו במסגרתהחינוכית.


קוד קורס 72001053
מורה גרנביץ יחיאל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בבעיות משמעת ובהתמודדותעמן, תוך סקירת גישות שונות בנושא. בקורס נלמד מהי בעיית משמעת, כיצד היא נראיתבפועל, מה הגורמים התורמים להתפתחותה, ונכיר דרכי התמודדות עמה. 

בנוסף, הקורס יתייחס לנושאים משיקיםכגון הפרעת התנהגות, והקשר שבין קשיי קשב לבעיות משמעת.


+  הורים מיוחדים בחברה הישראלית- הסבה | 72021750 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72021750 | דר פלמור הספל שושי | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72021750
מורה דר פלמור הספל שושי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  הוראה מותאמת במתמטיקה | 72003652 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 72003652 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר ב | יום ב | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72003652
מורה זוננפלד שגיא דבי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

התלמידים יכירו גישות שונות להוראהמותאמת בחשבון בבית הספר היסודי ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוךהבנה של התפתחות החשיבה המתמטית. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולתניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשייםקוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוחאיכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה שלתלמידים מתקשים בתחום זה.

קוד קורס 72006750
מורה פרל תהילה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 42 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נעבור תהליך של צמחיה אישית, גיבוש זהות מקצועית, ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו.

קוד קורס 72006751
מורה דר קאים זאב
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בקורס זה נעבור תהליך של צמיחה אישית, גיבוש זהות מקצועית ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. 
.יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו

+  אימון קוגניטיבי בחינוך- הסבה | 72025250 | ריגר מתניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72025250 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72025250
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 72011352
מורה ברוס חגית
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72020650
מורה דר פלמור הספל שושי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם התבוננות במסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה חווייתיים מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד+  הוראה מותאמת במתמטיקה- הסבה | 72003653 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 72003653 | זוננפלד שגיא דבי | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72003653
מורה זוננפלד שגיא דבי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

התלמידים יכירו גישות שונות להוראהמותאמת בחשבון בבית הספר היסודי ויגבשו אני מאמין בכל הקשור להוראת המקצוע מתוךהבנה של התפתחות החשיבה המתמטית. הקורס יזמן מפגש עם חומר לימודי, יקנה יכולתניתוח של מטרות הוראה בחשבון והכנת חומר לימודי מותאם. בקורס ינותחו מגוון קשייםקוגניטיביים המתבטאים בליקויים השונים ברכישת חשיבה כמותית אצל ילדים, וניתוחאיכותי של כישלון בחשבון. נעמוד על שיטות שונות בטיפול ובשיקום יכולות הלמידה שלתלמידים מתקשים בתחום זה.

קוד קורס 72006752
מורה וייס זיוה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
.בקורס זה נעבור תהליך של צמיחה אישית, גיבוש זהות מקצועית ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית כמועמדים להוראה בחינוך המיוחד. 
.יינתן דגש על ביסוס עמדות מטיבות ושינוי עמדות מגבילות מתוך הבנה כי עמדות המורה הם הגלגלים המניעים בעבודתו

+  הוראת הקריאה- הסבה | 72008650 | קרטן טל | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72008650 | קרטן טל | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008650
מורה קרטן טל
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. $$
~

~

+  הוראת הקריאה- הסבה | 72008651 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72008651 | פרידמן רושי (רות) | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72008651
מורה פרידמן רושי (רות)
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה יעסוק בהבנת מורכבותו של תהליך רכישת הקריאה. יוצגו סוגי הידע השונים המעורבים בתהליך הקריאה וכן גישות שונות לגבי אופן הוראת הקריאה. כמו כן בקורס ייחשפו הסטודנטים לשיטות הוראה מגוונות להוראת הקריאה ולאבחוני קריאה סטנדרטיים הנדרשים בכיתות השונות. $$
~

~

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד א | 72011250 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011250 | דר רוזנברג שירה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011250
מורה דר רוזנברג שירה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד א | 72011251 | ברוס חגית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011251 | ברוס חגית | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011251
מורה ברוס חגית
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
קוד קורס 72011253
מורה עמית נעמה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות בסיסיים להוראה ולמידה לתלמידים עם צרכים מיוחדים כבסיס לבניית תכניות לימודים אישיות ויחידות הוראה מיטביות.
קוד קורס 72011254
מורה דוויק הדס
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד ב | 72011350 | ברויער חנה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011350 | ברויער חנה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011350
מורה ברויער חנה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72020651
מורה דר פלמור הספל שושי
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יכלול עיון בסוגיות יסוד הקשורות בהורים המתמודדים עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך. במהלך הקורס, נדון בדילמות ובמורכבות הקיימות בקשר עם ההורים הללו, והשלכותיהן על המפגש עם הילד בביהס. ההרצאות תתמקדנה בזיהוי ואבחון מגוון רחב של דפוסי הורות ומשמעותם, כמו גם התבוננות במסע המפותל שעובר הורה המתבשר שילדו בעל צרכים מיוחדים, והצמיחה מן השבר. רכישת הידע התאורטי והיישומי, תשולב בתרגול דרכי התערבות ותקשורת הרלוונטיים לשיח במערכת החינוך. ההרצאות תלווינה במפרט עשיר של הצגות מקרה ואמצעי המחשה חווייתיים מגוונים, שיסייעו בהפנמת הנלמד


קוד קורס 90005350
מורה דר כהאן שמעון
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הפסיכופתולוגיה עוסקת בהבנה, בטיפול ובמניעתם של הפרעות נפשיות. הפרעה נפשית עשויה להתבטא באופנים שונים ויש לה השלכות על תחומי החיים רבים. בקורס זה נעסוק בהשקפות השונות כלפי הפרעות נפשיות, בגורמים השונים להתפתחותם ודרכי הערכתם. מטרת הקורס לאפשר לסטודנט/ית  הכרות בסיסית עם חלק מההפרעות הנפשיות אותם הוא/היא עשויים לפגוש במהלך עבודתה במסגרת החינוכית. בין היתר נדון בהפרעות כגון: הפרעת חרדה, הפרעות דחק פוסט טראומטית, דיכאון, סכיזופרניה והפרעות אישיות.


+  נוירופדגוגיה | 90033650 | לרמן דינה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90033650 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90033650
מורה לרמן דינה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

.איך נוכל ללמוד באופן יעיל יותר? מה זה תפקוד ניהולי וכיצד משפרים אותו? למה קשה לשמור על קשב ומה ניתן לעשות בעניין? אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק.

הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב, קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטי והיישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בסגנונות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

+  דרכי הוראה בחינוך המיוחד א | 72011252 | ארביב ורד | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 72011252 | ארביב ורד | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 72011252
מורה ארביב ורד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.
קוד קורס 72001150
מורה עמר אילן
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.

+  ליקויי ראיה ועיוורים | 72010350 | ריגר מתניה | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72010350 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72010350
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס נותן סקירה לגבי ילדים עם לקויי ראיה ועיוורון. תינתן התייחסות לבעיות בתחום הרפואי, חברתי, רגשי, תקשורתי, וכמובן הלימודי. בקורס נכיר את ההגדרות והסוגים השונים של לקויות הראיה והעיוורון,  את מסגרות חינוך לתלמידים לקויי ראיה ועיוורים ואת הנגשת חומרי הלמידה בכיתה וכן טיפולים וכלים שיכולים לתרום להתפתחותם המיטבית לשיפור איכות חייהם.

+  נוירופדגוגיה- הסבה | 90033651 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 90033651 | דר אלגאוי אורית | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 90033651
מורה דר אלגאוי אורית
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך נוכל ללמוד וללמד באופן יעיל יותר? מה מסיח את דעתנו, ולמה כל כך קשה לנו לשמור על קשב ומיקוד? מהו סוד המוטיבציה וכיצד משתמשים בו במסגרת חינוכית? עד כמה אמונה ביכולת, באמת יכולה לגרום לצמיחה של יכולות? מהם תפקודים ניהוליים, למה הם כל כך חשובים ואיך משפרים אותם? ומה כל זה קשור למוח האנושי?

אלו חלק מהשאלות שנדון בהם בקורס ייחודי זה, הניתן על ידי שתי מרצות, חוקרת מוח ומרפאה בעיסוק. הקורס מחבר בין ידע עדכני על המוח לבין כלים ותובנות יישומיות לחיי הסטודנטים כתלמידים וכמורים. מטרת הקורס הוא להכיר ולהבין תפקודי מוח כמו קשב,קליטת מידע, עיבוד מידע, למידה וזיכרון,ותפקודים ניהוליים מההיבט התיאורטיו היישומי. במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו, יפתחו ויבחנו כלים ישימים למערכת החינוך בכלל ובחינוך מיוחד בפרט, תוך כדי הגברת המודעות של הסטודנט/ית בקשר לתפקודם בניהול עצמי, בצורות הלמידה ובמשמעות של הנוירופדגוגיה בחייהם.  

+  התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה | 72001551 | לרמן דינה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72001551 | לרמן דינה | סמסטר ב | יום ב | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72001551
מורה לרמן דינה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בעקרונות ההתפתחות התקינה, ואבני הדרך ההתפתחותיים. נכיר את מערכות החוש והתפקוד של המערכות הסנסומוטוריות, תהליכי אינטגרציה סנסורית והשפעתם על הלמידה, עם יישום באוכלוסיות שונות. בקורס ינתו כלים בסיסיים לאיתור קשיים באינטגרציה סנסורית ובטיפול והתאמת הסביבה כולל ארגז כלים סנסוריים לכיתה ולבית. בנוסף נכיר את מרכיבי הכתיבה, התפתחות רכישת הכתיבה, איתור קשיי כתיבה ודרכי התמודדות. מאתגר ומעשי!
קוד קורס 72001151
מורה עמר אילן
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
כל תלמיד בחינוך המיוחד זכאי לשירותי החינוך המיוחד מכוח החוק ועל סמך אבחון.
נושא האבחון רחב מאד ומתייחס לשיטות, גישות וכלי אבחון מגוונים.
בקורס זה נכיר את התיאוריות העומדות בבסיס האבחונים השונים, סוגי האבחונים ובעלי התפקידים הרשאים לבצעם, מבנה האבחונים, כלי האבחון השונים, התפקודים השונים הנבדקים באבחון וההשלכות שלהם לעבודה השוטפת שלנו כמורים לחינוך מיוחד.
בקורס זה נלמד לקרוא אבחון בצורה ביקורתית, להבין אותו, על כל מרכיביו ומושגיו ולגזור ממנו תכנית עבודה עבור התלמיד.
קוד קורס 72009651
מורה ארביב ורד
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

לנהל כיתה זו משימה חינוכית מאתגרת בכמה מישוריםבשל ריבוי התלמידים ההטרוגניים הלומדים בה.
~ בקורס:
~ * נבין מה מסתתר מעבר להתנהגות הגלויה, ומהם הגורמיםלבעיות ההתנהגות? נלמד כיצד יכול המורה לחולל שינוי וניווט נכון של הפרט והכלל בכיתתו. * נקנה כלים פרקטיים המאפשרים עוגנים יישומיים להתמודדות יעילה של המורה היחיד עם ריבוי גווני הלומדים. הכלים יתייחסו לביטוייהקושי של תלמידים עם בעיות התנהגות, הפרעת קשב וריכוז וקשיים רגשיים.
~
~
~

קוד קורס 72026150
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הינה: להביא למודעות את חשיבות היזמות הן למורה והן לתלמידים בחינוך המיוחד. תחום היזמות כולל בתוכו מתודות בלתי פורמליות וכן היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים והינו בעל חשיבות משמעותית לקידומם של תלמידים בחינוך המיוחד (וגם למורים הרוצים להתפתח ...). במהלך הקורס נכיר את עולם היזמות החינוכי ונרכוש כלים איך להביאו לידי ביטוי ברמה כיתתית ופרטנית ונתנסה בבניית תכניות של יזמות חברתית בכדי לממשן בכיתה. 

 
קוד קורס 72000451
מורה טיין איילת
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

מטרת הקורס להקנות לסטודנט ידע בסיסי על המוחוהתפתחותו, והקשר לרגש, מחשבה והתנהגות. נכיר את המוח המרגיש, המערכת הלימביתבמרכז המוח, ונבין את הדרכים המפתיעות בה המערכת הזו משפיעה על חשיבה והתנהגות.נלמד על התפתחות מערכת העצבים, על מבנה המוח ושיטות מחקר בתחום. הכרת מערכת העצביםתהווה את הבסיס להבנת התפתחות התפקודים השונים ובכלל זה המערכת המוטורית, ראיה,שמיעה, שפה, ותהליכי למידה. יסודות אלו יאפשרו היכרות טובה עם התפתחות נורמלית לצדהפרעות בהתפתחות אצל תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ומהווים בסיס להבנת ההשלכותהשונות שיש להפרעות אלו במסגרת החינוך המיוחד


קוד קורס 72011353
מורה והב ציפי
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מבוא לתורת ההוראה הינו קורס סמסטריאלי הפותח צוהר לנושאים שונים המהווים בסיס להוראה בחינוך המיוחד. זהו קורס המשך לקורס בשנה א, ומהווה הרחבה והתמקצעות בהוראה. בקורס, נחשף למושגי יסוד חשובים הנוגעים להשמת התלמיד בעל צרכים מיוחדים במסגרת המתאימה בעבורו. נתייחס לתוכניות הלימודים הכיתתיות והאישיות הנגזרות מתוכנית הלימודים הארצית, בנוסף נזמין את הלומדת להתנסות בבניית שיעור מיטבי תוך חשיבה יצירתית המתייחסת לסגנונות ותפקודי למידה שונים שיביאו את התלמיד ללמידה משמעותית.
קוד קורס 72009652
מורה ארביב ורד
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  cp וליקויים מוטוריים | 72003050 | ריגר מתניה | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72003050 | ריגר מתניה | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72003050
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה עוסק בילדים עם מגבלות מוטוריות - כאלו שיש להם תופעות לוואי בתחומים אחרים וכאלו שהלקוי הוא מוטורי בלבד. בהמשך הקורס, תינתן סקירה נרחבת לתסמונת של שיתוק מוחי על כל סוגיו וכל גווניו עם דגש גם על הבעיות הפיזיולוגיות וגם אלו בתחום הלימודי, רגשי, חברתי, ותקשורתי. יידונו גם פתרונות טכנולוגיים וחינוכיים. תוך כדי הקורס יוקרנו סרטים וסרטונים שייחשפו את הסטודנט לרגשותיהם ומחשבותיהם של ילדים ומתבגרים עם תסמונות אלו.

+  ויסות רגשי לקשר | 72003850 | עמר אילן | סמסטר ב | 17:30 - 18:50

| 72003850 | עמר אילן | סמסטר ב | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72003850
מורה עמר אילן
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מהווים אחוז משמעותי מכלל התלמידים עם הצרכים המיוחדים (כ 75%)  (EBD) תלמידים עם קשיים רגשיים התנהגותיים
מאפיינים של תלמידים אלה מגוונים והגורמים להם מקורם בסיבות שונות. עמידה על מקור ומוקד הקשיים עשוי להוביל כבר מגיל צעיר לזיהוי ואיתור תלמידים אלה ולקבוע תכנית התערבות ומניעה
 מטרת הקורס הנוכחי היא להכיר לעומק את הגורמים להתהוותם של קשיים רגשיים והתנהגותיים של תלמידים עם צרכים מיוחדים ואת המאפיינים שלהם. מטרת ההיכרות והזיהוי של גורמים ומאפיינים אלה היא לקבוע תכנית התערבות חינוכית וטיפולים כדי לקדם את שילובם במסגרות החינוך השונות. 
במהלך הקורס נלמד היבטים תיאורטיים של קשיים רגשיים והתנהגותיים וכן פרטיקות לזיהויים ולקביעת התכנית
בסוף הקורס יהיה לנו מבחן מסכם שיהווה 80% מהציון הכולל ובמהלכו תהיה לנו מטלת אמצע סמסטר שבה נתנסה באיתור וזיהוי של תלמיד עם קשיים רגשיים וקביעת תכנית התערבות.
קוד קורס 72020151
מורה סמט תומר
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000150 | דוויק הדס | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72000150 | דוויק הדס | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72000150
מורה דוויק הדס
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

+  מבוא לחינוך מיוחד- הסבה | 72000151 | דר ליפשיץ רבקה | שנתי | 17:30 - 18:50

| 72000151 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ש | יום ב | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 72000151
מורה דר ליפשיץ רבקה
כיתה
יום ב
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס היא יצירת היכרות ראשונית עם עולם החינוך המיוחד. הסטודנטיות יכירו מושגי יסוד בתחום החינוך המיוחד, יכירו את אוכלוסיית התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואת המוסדות בהם הם מתחנכים, יכירו את החוקים והמדיניות החינוכית של החינוך המיוחד ואת התפתחותם לאורך השנים וכן יפתחו מודעות, רגישות וערנות לצרכים של הילדים המיוחדים.

קורסים ביום ה

 

+  שפת הסימנים | 72021850 | חזן נועה | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 72021850 | חזן נועה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 72021850
מורה חזן נועה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נושאי הקורס: .1 שפת הסימנים הישראלית. .2 תרבות החירשים בישראל. .3 רקע והיסטורית החירשים בישראל. 4. הכרת השפה ולימוד אוצר מילים כל שיעור מורכב מהוראה פרונטאלית להקניית הנושא החדש, המלווה בתרגול החומר עם המורה, עבודה בזוגות ובקבוצות, תרגול,חזרה,מטלות קריאה, צפייה בסרטונים, תוך התמקדות בקריאת שפתיים וקשר עין בין החירש לשומע.
קוד קורס 72050750
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהבנת המאפיינים הייחודיים של לקויות למידה בקרב אוכלוסיות חנמ עם מוגבלויות מורכבות  
בקורס ניחשף לארגז כלים המקדם אוכלוסיות מורכבות עם קשיים בתחום הקריאה והכתיבה בדגש על הוראה מתקנת - מותאמת לאוכלוסיות אלו.

+  תרפיה באומנות | 72011750 | דר פריד דינה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 72011750 | דר פריד דינה | סמסטר א | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 72011750
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
~
קורס זה עוסק בהשפעת תהליך היצירה האומנותית במפגש מול עצמי, הקבוצה ומול התלמיד.~

הקורס כולל תהתנסיות חוויתית בכלים יצירתיים, אומנותיים והשימוש בהן לצרכי הערכה ואבחון משולב עם רקע תיאורטי בתחום. $$

~
~
~

~
~
קוד קורס 72008950
מורה סייג רחלי
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  למידה רב חושית בכיתה ההטרוגנית | 72009450 | ריגר מתניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72009450 | ריגר מתניה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72009450
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה עוסק בעבודתו של המורה, בהטמעת תכני הלימוד וסגנונות ההוראה שונים ומגוונים לתלמידי הכיתה ההטרוגנית ובאתגרים שאיתם מתמודד המורה בשטח. בהמשך, נלמד איך ניצור למידה רב חושית המבוססת על עקרונות העיצוב האוניברסלי בלמידה והאינטליגנציות המרובות המאפשרים הזדמנויות למידה מגוונות אשר יכולות להוביל ללמידה משמעותית בכיתה. 

+  המשחק בחינוך המיוחד | 72003750 | דר פריד דינה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 72003750 | דר פריד דינה | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 72003750
מורה דר פריד דינה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~מטרת קורס ״המשחק בחינוך המיוחד״ הוא ללמוד מושגים קושרים לתחום המשחקיות ואת חשיבותה הרבה של המשחק בהתפתחות הרגשי, קוגנטיבית והחברתית של הילד. כמו כן להעמיק בחשיבות של שילוב המשחקיות בתחום החינוך המיוחד באופן חוויתי יצירתי ומהנה.
~

קוד קורס 72004150
מורה ריגר מתניה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במערכת החינוך המיוחד בעיקר בלקויות מורכבות, נדרש המורה להוביל צוותי עבודה, לעבוד בשיתוף עם גורמים רבים- מקצועיים ושאינם מקצועיים. לנהל קונפליקטים במרחב החינוכי ולמצות תהליכי קבלת החלטות בצוות רב מקצועי-תחומי.  מטרת הקורס הנה להעצים את הסטודנטיות  בתחושת המסוגלות בהובלת תהליכים במציאות המורכבת של עבודת צוות רב מקצועי-תחומי וקבלת כלים מעשיים לקביעת מטרות וקבלת החלטות בשיתוף עם צוות, בניית תכניות ויישומן תוך שימוש בכלל הכוחות הקיימים במערכת. בקורס נעמוד על המרכיבים הבונים שיתופי פעולה בין צוותים רב תחומיים באמצעות הבנת תהליכים ארגוניים  וקבוצתיים המשפיעים על הפרט וכל זאת במטרה לקדם אוכלוסיות מורכבות לשיפור איכות חייהם
 
קוד קורס 72020150
מורה דר וקסמן מישל
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס להכיר גישות שונות המתייחסות לתחום הקשב והריכוז: שינויים היסטוריים בתפיסת ההפרעה, אטיולוגיה, תסמינים, דרכי איתור ואבחון של תחום הקשב ודרכי הטיפול בו . נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על מערכות חיים שונות: התחום האקדמי, המשפחה, החברה ותחום הרגש. נפתח הבנה לגבי השלכותיה של הפרעת קשב וריכוז על במעגל החיים מהילדות לבגרות. נבין את מודעות לרב-מימדיות של ההפרעה, הבעיתיות הכרוכה בכך והקומורבידיות הנלווית לה. נלמד דרכי לאיתור והערכה של ההפרעה ודרכי שיפור תפקודם של ליקויי קשב וריכוז בכיתה, בלימודים, בחברה וחיי משפחה.

+  הורים מורים ומה שביניהם | 90012453 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 90012453 | דר ליפשיץ רבקה | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 90012453
מורה דר ליפשיץ רבקה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
המפגש בין ההורים למורים הוא נושא המעסיק מורים רבים ואף מטריד ומרתיע חלק מן המורים הצעירים והמועמדים להוראה. אחת מהמטרות המרכזיות של הקורס היא להעניק כלים למפגש הזה, כך שיהיה מוצלח ככל הניתן. לקורס שני חלקים בהם נעסוק במקביל. החלק האחד עוסק בנושא הקשר בין הורים לבית הספר במישור התיאורטי עיוני. נסקור את ההתלבטויות והגישות התיאורטיות השונות לגבי מידת המעורבות הרצויה של הורים בבית הספר וכן את התמורות שחלו בתחום זה. החלק השני עוסק בתהליכי תקשורת בין הורים למורים. נפתח את המודעות למנגנונים ותהליכים נפשיים המתרחשים בשיחה בין הורה למורה, תוך הקשבה אמפתית לכל הצדדים. לצד הלימוד העיוני של תהליכים אלה, נתרגל אותם באמצעות סימולציות של מפגש בין הורה למורה. הדגש הוא על מתן כלים מעשיים לתקשורת אופטימלית בין הורה למורה ויצירת בן ברית לשיתוף פעולה מוצלח בחינוך הילד.
קוד קורס 72009650
מורה ארביב ורד
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 5 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

·      

·       לנהל כיתה זו משימה חינוכית מאתגרת בכמה מישוריםבשל ריבוי התלמידים ההטרוגניים הלומדים בה.  

     בקורס:

   *  נבין מה מסתתר מעבר להתנהגות הגלויה, ומהם הגורמיםלבעיות ההתנהגות?   נלמד כיצד יכול המורה לחולל שינוי וניווט נכון של הפרט והכלל בכיתתו.   * נקנה כלים פרקטיים המאפשרים עוגנים יישומיים להתמודדות יעילה של המורה היחיד עם ריבוי גווני הלומדים.   הכלים יתייחסו לביטוייהקושי של תלמידים עם בעיות התנהגות, הפרעת קשב וריכוז וקשיים רגשיים.

+  מוגבלות שכלית התפתחותית | 72002050 | קמינצקי שרון | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 72002050 | קמינצקי שרון | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72002050
מורה קמינצקי שרון
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס זה מיועד להכניס את הסטודנטים לעולם של ילדים ומבוגרים בעלי לקות קוגנטיבית (פיגור שכלי לשעבר). השיעורים הם שילוב של מידע תיאורטי וכלים דידקטיים להוראת אוכלוסיה זו – הן במסגרות של חינוך המיוחד והן בשילוב. משך הסמסטר, השיעורים דנים בגורמים ללקות ועוקבים אחר ההתמודדויות מגרייה מוקדמת בתקופת התינוקות ועד דיונים לגבי שילוב בקהילה מעבר לגיל עשרים ואחד וזוגיות לבעלי לקות קוגנטיבית. אחת המטרות המרכזיות היא לפתח מודעות ורגישות לאוכלוסיה מיוחדת זו.
קוד קורס 72009050
מורה אלקובי אודליה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ילד שחווה מצוקה חברתית הוא ילד שסובל יום-יום, וניתן להחזיר לו את החיוך לפנים! בעידן בו רוב התקשורת מתקיימת ברשתות החברתיות – התקשורת הבין-אישית כמעט ונעלמת. ילדים רבים חווים בדידות, התעלמות ונידוי חברתי והצורך בסיוע והתערבות הולך וגדל.   אנחנו מזמינים אתכם ללמוד: ·לסייע למצוקות חברתיות לתלמידיכם באופן משמעותי ·לבנות תוכנית התערבות חברתית כיתתית ואישית ·להפוך את הכיתה שלכם לכיתה שבה כל התלמידים מרגישים שייכים ·ללמד את עקרונות התיווך החברתי.
 הקורס מבית תעצומות
קוד קורס 72022350
מורה קמינצקי שרון
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

קורס זה מהווה המשך לנלמד בקורס מוגבלות שכלית התפתחותית .השיעורים יתקימו במתכונת של קליניקה התנסותית לאורך כלהסמסטר הסטודנטיות יחוו חוויה משותפת עם בנות המתגוררות בדירות הכשרה בקהילה .המפגשים המשותפים יתקיימו במכללה באופן קבוצתי. הסטודנטיות יתנסו בהוראה לא פורמלית והתאמה לצרכים של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.


+  כלים להנגשה- התאמה והעשרה | 72004250 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 72004250 | דמסקי אודליה | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 72004250
מורה דמסקי אודליה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים (מוגבלות התפתחותית או לקויי למידה ) ישנה חשיבות רבה להתאמה של הלמידה לרמתו של כל תלמיד ושל הכיתה בכללותה.  ישנו הכרח להנגיש ולהתאים את הסביבה הלימודית על מנת לאפשר העברת תוכן לימודי משמעותי. בקורס זה הסטודנטיות תלמדנה להתבונן על הסביבה ולהבין את השלכותיה על התלמידים  בכיתה ולהכיר מגוון אפשרויות להנגשה  סביבתית ולמגוון האפשרויות של התאמה בתכנית הלימודים :הנגשה בסביבה המיידית והרחבה וההכרות עם פישוט לשוני ,משחק ומשחוק, התאמות והנגשות טכנולוגיות.